ແຈ້ງການ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບເນື້ອໃນລົງວັນທີດາວໂຫຼດ
1ເເຈ້ງການເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ສະໜອງ ເເລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການໂອນຍ້າຍຂໍ້ມູນ ເເລະ ຝືກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ລະບົບ13/01/2020download
2ຄໍາເເນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການສ້າງເເຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມເເຂງຮອບດ້ານ ເເລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ ດ້ານການເງິນ14/11/2019download
3ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍເງິນຂັ້ນບ້ານ14/11/2019download
4ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບົບການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບວຽກງານກວດສອບ14/11/2019download
5ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ປື້ມຄູ່ມືການບັນຊີສໍາລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດ14/11/2019download
6ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ22/10/2019download
7ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກໍານົດອັດຕາຄ່າປັບໃໝ ກ່ຽວກັບ ຄ່າທໍານຽມ ເເລະ ສີດທົດເເທນປະກັນໄພ ການຄໍ້າປະກັນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງເເພ່ງ ຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມຂັ້ນຕໍ່າສຸດເເບບບັງຄັບຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນໄພ 22/10/2019download
8ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບ ການຮັກສາເງິນເເຮປະກັນໄພ ເເລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະໜີ້ 22/10/2019download
9ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການ ລາຍງານຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພ ເເລະ ນາຍໜ້າປະກັນໄພ 22/10/2019download
10ຄໍາເເນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພ22/10/2019download
11ຄໍາເເນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກ່ຽວກັບການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ22/10/2019download
12ຄໍາເເນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ22/10/2019download
13ເເຈ້ງການປະມູນຂາຍພາຫະນະເກົ່າຂອງລັດ(ລົດທີ່ເຄີຍນໍາໃຊ້ເປັນລົດປະຈໍາຕໍາເເໜ່ງການນໍາລະດັບສູງ27/09/2019download
14ເເຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ສອບເສັງຄັດເລືອກຖືກບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່ຂອງກະຊວງການເງິນ12/09/2019download
15ໜັງສືເເຈ້ງເຊີນປະມູນ ຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຄືອຂ່າຍ ເເລະ ຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນ,06/09/2019download
16ໜັງສືເເຈ້ງເຊີນປະມູນ ຈັດຊື້ຈັດຈ້າງສັນຍານອິນເຕີເນັດ.06/09/2019download
17ເເຈ້ງການ: ເເຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຜ່ານເຂົ້າສອບເສັງໃນຮອບທີ III ເພື່ອຄັດເລືອກບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່ຂອງກະຊວງການເງິນ ປີ 2019.02/09/2019download
18ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນເເຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2017 Government Finance Statistics Annual Report 2017.19/08/2019download
19ແຜນລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2019.19/08/2019download
20State Budget Plan For The Fiscal Year 2019.19/08/2019download
21ເເຈ້ງການ: ການສໍາພາດເພື່ອຄັດເລືອກບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່ຂອງກະຊວງການເງິນ ປີ 201914/08/2019download
22ເເຈ້ງການ: ເເຈ້ງຜົນຄະເເນນການສອບເສັງພາກວິຊາສະເພາະໃນສາຂາວິຊາການເງິນ-ການບັນຊີ ເເລະ ສາຂາວິຊາ IT ຄັ້ງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 201906/08/2019download
23ປະກາດຮັບສະຫມັກລັດຖະກອນ ກະຊວງການເງິນປີ 2019 ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມສະໝັກ ໃນເວບໃຊ້ໄດ້ ເລິ່ມແຕ່ວັນທີ 27/06/2019 ເປັນຕົ້ນໄປ27/06/2019download
24 ແຈ້ງການ ເລື່ອນໄລຍະປົກກະຕິຂອງການຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງ ປະຈຳປປີ 2019 03/04/2019download
25 ປະກາດຮັບສະມັກພະນັກງານ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ປຶກສາສ່ວນບູກຄົນ ແລະ ປະກອນເຂົ້າໃນໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ປະຕິຮູບ ລະບົບຄູ້ມຄອງການເງິນ
ທ່ານສາມາດ ເຂົ້າດາວໂຫລດເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ທີ່ນີ້
07/01/2019download
26ໜັງສືເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະຫລູບວຽກງານ ແຜນການ – ການເງິນ ປະຈຳປີ 2018 ແລະ ທິດທາງປະຈຳປີ 2019

ທ່ານສາມາດ ເຂົ້າດາວໂຫລດເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ທີ່ນີ້

07/01/2019download
27ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດນັບແຕ່ສົກປີ 2010/11 – 201729/11/2018download
28ແຈ້ງການ ລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ສອບເສັງ ຄັ້ງທີ່ II ຜ່ານຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງກະຊວງການເງິນ ວາງອອກ ແລະ ຖືກຄັດເລືອກບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່ 95% ຂອງກະຊວງການເງິນ ປີ 2018. 28/08/2018download
29ແຈ້ງຜົນການສອບເສັງ ຄັດເລືອກລັດຖະກອນໃໝ່ ກະຊວງການເງິນ ຄັ້ງທີ I.14/08/2018download
30ແຈ້ງການ ເຖິງບັນດາທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສອບເສັງເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃຫ່ມກະຊວງການເງິນປີ 2018 ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມສະໝັກ ໃນເວບໃຊ້ໄດ້ ເລິ່ມແຕ່ວັນທີ 10/08/2018 ເປັນຕົ້ນໄປ09/08/2018download
31ປະກາດຜົນການສອບເສັງລັດຖະກອນໃໝ່ ກະຊວງການເງິນ ປີ 2018 ພາກວິຊາສະເພາະ ຮອບທີ I.26/07/2018download
32ແຜນ ລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2018.15/06/2018download
33ປະກາດຮັບສະຫມັກລັດຖະກອນ ກະຊວງການເງິນປີ 2018 ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມສະໝັກ ໃນເວບໃຊ້ໄດ້ ເລິ່ມແຕ່ວັນທີ 17/05/2018 ເປັນຕົ້ນໄປ.14/05/2018download

 ຂ່າວສານ ແລະ ເຫດການ

ຫົວໜ້າກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ວຽກງານງົບປະມານ 4 ແຂວງພາກເໜືອ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8-15 ກຸມພາ 2020 ຜ່ານມາ, ທ່ານ ພູວົງ ກິດຕະວົງ ຫົວໜ້າກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ, ມີທ່ານ ປອ ສຸວັນຄຳ ຊຸມພົນພັກດີ ຫົວໜ້າພະແນກວາງແຜນ ແລະ ສັງລວມ ກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ໄປເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານງົບປະມານຢູ່ …
ອ່ານເພີ່ມ

ກະຊວງການເງິນ ປາຖະກະຖາ ເນື່ອງໃນວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ

ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2020 ຜ່ານມາ, ສະຫະພັນກຳມະບານ ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ຈັດປະຖະກະຖາເລົ່າຄືນມູນເຊື້ອເນື່ອງໃນໂອກາດ ຄົບຮອບ 64 ປີ (1 ກຸມພາ 1956-1 ກຸມພາ 2020) ວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ. ໂດຍການເປັນກຽດປະຖະກະຖາຂອງທ່ານ ນາງ ອາລີ …
ອ່ານເພີ່ມ

ມອບຫຼຽນໄຊ-ໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ພະນັກງານ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຜົນງານ 5 ປີ

ເພື່ອເປັນການຍ້ອງຍໍບັນດາກົມກອງກໍ່ຄືບຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ, ຄຸນງາມຄວາມດີ ປະກອບສ່ວນດ້ານເຫື່ອ ແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປີ (2013-2018) ຜ່ານມາ, ຊຶ່ງຜົນງານດັ່ງກ່າວເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ຈັດພິທີມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ III, ຫຼຽນກາແຮງງານ ແລະ …
ອ່ານເພີ່ມ

ໜ່ວຍສະຫະພັນກຳມະບານ ກົມພາສີ ເປີດກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ຄັ້ງທີ III

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ III ໜ່ວຍສະຫະພັນກຳມະບານກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນທາມກາງບັນຍາກາດບົນພື້ນຖານພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງພາສີໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2020 ເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງກົມພາສີໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ໃຫ້ບັນລຸຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ຊຶ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກຸມພາ 2020 …
ອ່ານເພີ່ມ

Close Menu
Top