ພາລະບົດບາດ
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
  • ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງ​ກົມ​ງົບປະມານ​ແຫ່ງ​ລັດ ປະກອບ​ດ້ວຍ:

  1. ພະແນກ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ;
  2. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານສູນ​ກາງ;
  3. ພະ​ແນ​ກ ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ;
  4. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ປກຊ ແລະ ປກສ;
  5. ພະແນກ ກວດກາຫຼັງຈ່າຍ.

ສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານພາລະບົດບາດຂອງກົມໄດ້ທີ່ນີ້ : download

 

 ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ເນື້ອຫາ

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top