ພາລະບົດບາດ
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກົມ​ນະ​​ໂຍບາຍ​ການ​ເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ ​ປະກອບດ້ວຍ:

  1. ພະ​ແນ​ກນະ​ໂຍບາຍ​​ເສດຖະກິດ – ການ​ເງິນ;
  2. ພະແນກນະໂຍບາຍລາຍຮັບ;
  3. ພະ​ແນ​ກນະ​ໂຍບາຍ​ລາຍ​ຮັບ;
  4. ພະ​ແນ​ກຂໍ້ມູນ – ​ສະຖິຕິ​ການ​ເງິນ.

ສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານພາລະບົດບາດຂອງກົມໄດ້ທີ່ນີ້ : download

 

 ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລຳດັບ
ເນີ້ືອໃນ
ວັນທີ / ເດືອນ / ປີ
ດາວໂຫຼດ
1
download
2
3
4
5
6
7
8
9
10

  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ເນື້ອຫາ

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top