ພາລະບົດບາດ
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກົມກວດກາ ປະກອບດ້ວຍ: 

  1. ພະແນກ ກວດກາພັກ;
  2. ພະແນກ ກວດກາລັດ;
  3. ພະແນກ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ສືບສວນ – ສອບສວນ;
  4. ພະແນກ ແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ – ກວດກາ.

ສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານພາລະບົດບາດຂອງກົມໄດ້ທີ່ນີ້ : download

 

 ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລຳດັບ
ເນີ້ືອໃນ
ວັນທີ / ເດືອນ / ປີ
ດາວໂຫຼດ
1
download
2
3
4
5
6
7
8
9
10

  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມກວດກາ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ເນື້ອຫາ

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top