Roles and Responsibilities

     ວິທະຍາ​ໄລ​ການ​ເງິນ​ ຂຽນ​ເປັນ​ຕົວ​ອັກສອນ​ຫຍໍ້ວ່າ: “ວກງ” ເປັນພາສາອັງກິດ Financial College (FC), ແມ່ນກົງ​ຈັກ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ, ມີ​ພາລະ​ບົດບາດເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ ໃຫ້ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ​ໃນ​ການ​ສ້າງ ແລະ ພັດທະ​ນາ ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ ດ້ານການເງິນ ລະດັບຊັ້ນກາງ ຫຼື ອະນຸປະລິນຍາຂຶ້ນໄປ, ຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອບໍາລຸງ​ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດ​ຖະ​ກອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານດ້ານ​ເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ​ໃຫ້ການ​ບໍລິການ​ວິຊາດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ການ​ເງິນ.

 • ໜ້າທີ່
  1. ຈັດ​ຕັ້ງ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ແຜນຍຸດ​ທະ​ສາດ​, ກົດ​ໝາຍ ແລະ ລະ​ບຽບ​ການ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານການ​ກໍ່​ສ້າງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
  2. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ແຜນພັດທະນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລກ​ານ​ເງິນ​, ຫຼັກສູດການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ, ຫຼັກສູດຝຶກ​ອົບ​ຮົມພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການເງິນ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຕ່າງໆຂອງວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ການ​ເງິນ ​ຕາມ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ຕົນ ເພື່ອ​ສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາ;
 1. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ​ບຽບ​ການ ກ່ຽວກັບວຽກການກໍ່​ສ້າງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທົ່ວສັງຄົມ ຮັບຮູ້ເຊື່ອມຊຶມ;
 2. ສຶກສາ​ອົບຮົມ​ການ​ເມືອງ-ແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ​, ກົດໝາຍ ແລະ ​ລະບຽບການ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບໍລິຫານ,​ ລັດຖະກອນຄູ ແລະ ​ຜູ້ເຂົ້າ​ຮັບ​ການ​ສຶກສາຢູ່ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ການເງິນ ໃຫ້​ເປັນ​ພົນລະ​ເມືອງ​ດີ​ຂອງ​ຊາດ;
 3. ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ສອບ​ເສັງ, ຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຕາມ ​ຫຼັກສູດ​ ​ແລະ​ ການ​ແບ່ງປັນ​ຕົວ​ເລກ​ຂອງ​ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ​ກິລາ;
 4. ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີລະດັບການສຶກສາຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າຂຶ້ນໄປ ​ໃນ​ບັນດາສາຂາວິຊາທີ່ນອນຢູ່ໃນຂົງ​ເຂດ​​ເສດຖະກິດ-ການ​ເງິນ ລະດັບ​ຊັ້ນກາງ ຫຼື ອະນຸ​ປະລິນຍາ​ຂຶ້ນ​ໄປ;
 5. ຈັດ​ຕັ້ງ ​ແລະ ​ໃຫ້ການ​ບໍລິການ​ ການ​ຝຶກ​ອົມ​ຮົມ​ໄລຍະ​ສັ້ນ, ​ໄລຍະ​ກາງ ​ແລະ ​ໄລຍະ​ຍາວ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ; ຈັດສໍາ​ມະ​ນາ, ໃຫ້ຄຳ​ປຶກສາ, ສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານ​ເສ​ດຖະກິດ​-ການ​ເງິນ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ​ແລະ ​ພັດທະນາ ​ຫຼັກສູດການ​ຮຽນ​-ການ​ສອນ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີທີ່​ທັນສະ​ໄໝ, ຄົ້ນ​ວິທະຍາສາດ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ​​ເ​ພື່ອຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບໃຫ້​ແທດ​ເໝາະ​ກັບສະພາບ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ​ປະ​ເທດ​ ແລະ ສາກົນ​ ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 7. ເຜີຍ​ແຜ່ ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ຂອງ​​ການ​ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດດ້ານການ​ເງິນ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ​ໃນສັງຄົມຕາມ​ຄວາມ​ເໝາະສົມ ແລະ​ ນໍາ​ໃຊ້ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ຂອງ​​ການ​ຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການພັດທະນາ​​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;
 8. ເກັບຄ່າລົງທະບຽນ, ຄ່າຮຽນ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ, ລະ​ບຽບ​ການ ແລະ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 9. ຈັດຕັ້ງ, ນໍາພາພະນັກງານບໍ​ລິ​ຫານ, ລັດ​ຖະ​ກອນຄູ ແລະ ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຕ່າງໆ;
 10. ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອຮັບປະກັນ​ໃຫ້ວິທະຍາໄລ ເຂົ້າສູ່ລະບົບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຕາມມາດຕະຖານການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 11. ຄົ້ນ​ຄວ້າຂຶ້ນ​ແຜນ​ກຳ​ນົດ ພະ​ນັກ​ງານ​ນຳ​ພາ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ພະ​ນັກ​ງານ​-ລັດ​ຖະ​ກອນ, ກຳ​ນົດມາດ​ຖານ ແລະ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ງານ, ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ, (ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ​ພັດ​ທະ​ນາ) ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ກອນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ;
 12. ຄົ້ນ​ຄວ້າການສັບ​ຊ້ອນ, ຈັດ​ວາງ, ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ວິ​ໄນ ຕໍ່​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ກອນ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ;
 13. ພົວ​ພົນຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ຕ່າງໆ ໃນ​ວຽກ​ງານ​ການ​ເງິນ ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ;
 14. ປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ຊັບສົມບັດ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 15. ສະ​ຫຼຸບ​ລາຍ​ງານ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ຕົນ ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ;
 16. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ.
 • ຂອບເຂດສິດ
  1. ສະ​ເໜີ​ສ້າງ ແລະ ປັບ​ປຸງ​ ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ກົດ​ໝາຍ, ນິ​ຕິ​ກຳ ແລະ ມາດ​ຕະ​ການ​ຕ່າງໆ ຕາມ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ ແລະ ໜ້າ​ທີ່​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ການ​ເງິນ;
  2. ສະ​ເໜີ​ປັບ​ປຸງ, ແກ້​ໄຂ, ລົບ​ລ້າງ​ບັນ​ດາ​ມະ​ຕິ, ຄຳ​ສັ່ງ ແລະ ລະ​ບຽບ​ການ​ຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ລະ​ບຽບ​ການ ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ການ​ເງິນ;
  3. ເຊັນ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ບັນ​ດາ​ເອ​ກະ​ສານ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ ໂດຍ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ລະ​ບຽບ​ການ​;
  4. ຕົກລົງ, ປະກາດໃຊ້ ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງວິທະຍາໄລ;
  5. ຄົ້ນຄວ້າ, ຄັດເລືອກຮັບເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ, ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ​ແລະ ຮັບຮອງ​ວຸດ​ທິການ​ສຶກສາທຸກ​ລະດັບຢູ່​ວິທະຍາໄລ ຕາມ​ຫຼັກສູດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸມັດໃຫ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ;
  6. ສະ​ເໜີ​ຂັ້ນ​ເທິງ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ເພື່ອ​ພິຈາລະນາ​ຮັບຮອງ​ວິທະຍາ​ຖານະ;
  7. ຄຸ້ມ​ຄອງ, ​ປົກ​ປ້ອງ ສິດທິ​ບັດ, ລິ​ຂະ​ສິດ ​ແລະ ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ ຂອງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າທາງດ້ານ​​ວິຊາ​ການຂອງ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ການ​ເງິນ;
  8. ສ້າງລາຍຮັບດ້ານວິຊາການ ໂດຍຕິດພັນກັບພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ຂອງຕົນບົນພື້ນຖານລະບຽບການ ທີ່ກໍານົດໄວ້;
  9. ເຊັນ​ບົດ​ບັນທຶກ​ຮ່ວມມືທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ກັບ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ​ຕ່າງໆ ທັງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ​;
  10. ສະ​ເໜີ​ສ້າງ​ຕັ້ງ, ປັບ​ປຸງ, ຍຸບ​ເລີກ, ໂຮມ​ເຂົ້າ, ແຍກ​ອອກ ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ;
  11. ສະ​ເໜີແຕ່ງ​ຕັ້ງ, ຍົກ​ຍ້າຍ ຫຼື ປົດ​ຕຳ​ແໜ່ງ ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ, ຫົວ​ໜ້າ ແລະ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຂະ​ແໜງ, ຫົວ​ໜ້າ ແລະ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ສູນ​ຝຶກອົບ​ຮົມ ແລະ ​ຜູ້​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ອື່ນ ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ລະ​ບຽບ​ການ; ສັບ​ຊ້ອນ​ໝູນ​ວຽນລັດ​ຖະ​ກອນ​ວິ​ຊ​າ​ການ ທີ່​ຢ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ການ​ເງິນ;
  12. ສະ​ເໜີຍ້ອງ​ຍໍຜົນ​ງານ​, ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ (ເລື່ອນ​ຊັ້ນ, ເລື່ອນ​ຂັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ວິ​ໄນ ຕໍ່ພະ​ນັກ​ງານ-​ລັດ​ຖະ​ກອນ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ;
  13. ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ນໍາ​ໃຊ້ ງົບປະມານ, ພາຫະນະ, ວັດ​ຖຸ​ອຸ​ປະ​ກອນ ​ແລະ ຊັບ​ສົມບັດ​ອື່ນໆ​ ຂອງ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ການ​ເງິນ ຕາມ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ;​
  14. ປະຕິບັດສິດ​ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ.
 Organization and Structure

ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ກົງ​ຈັກ​ຂອງ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ການ​ເງິນ ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ:

 1. ສະພາບໍລິຫານວິທະຍາໄລ;
 2. ຄະນະອຳນວຍການ;
 3. ສະພາວິຊາການ;
 4. ສະພາວິທະຍາສາດ;
 5. ກົງຈັກດ້ານການບໍລິຫານ.

ກົງຈັກດ້ານການບໍລິຫານຊ່ວຍວຽກຄະນະວິທະຍາໄລການເງິນ ປະກອບມີ 6 ຂະ​ແ​ໜງ ແລະ 1 ສູນຝຶກອົບ​ ມີຄື:

 1. ຂະ​ແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍ​ລິ​ຫານ;
 2. ຂະ​ແໜງແຜນການ-ການເງິນ;
 3. ຂະ​ແໜງວິຊາການ;
 4. ຂະ​ແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກິດຈະກຳນັກສຶກສາ;
 5. ຂະ​ແໜງຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ;
 6. ຂະ​ແໜງກວດກາ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ;
 7. ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
 Relevant Legislation
No. Topics
Content
Content

 Contact

Finance Colleges (North and South) Department
Contact
Mail

Content

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top