ລຳດັບເນື້ອໃນແຈ້ງການລົງວັນທີດາວໂຫລດ
1ການນຳໃຊ້ໃບຕິດຕາມການເຄື່ອນຍ້າຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ (ເສຍພາສີ-ອາກອນ) ດ້ວຍຕົນເອງ ບໍ 8806/01/2019download
2ບັນດາທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງການເງິນ.09/04/2014download
3ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບມາດຕະການກວດກາ ຈັດເກັບລາຍຮັບທ້າຍສົກປີງົບປະມານ 2013-14 ຂອງຂະແໜງພາສີ.22/08/2014download
4ກົມຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ ວ່າດ້ວຍການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ 770/ກງ.21/03/2016download
5ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບມາດຕະການກວດກາ ຈັດເກັບລາຍຮັບທ້າຍສົກປີງົບປະມານ 2013-14 ຂອງຂະແໜງພາສີ.08/05/2014download
6ການສະເໜີຂໍຄືນເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສຳລັບບໍລິສັດສົ່ງສິນຄ້າອອກໄປຕ່າງປະເທດ.08/05/2014download
7ບັນດາທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງການເງິນ.09/04/2014download
8ການລົງທະບຽນ ຍານພາຫະນະ10/02/2014download
9ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນແຫ່ງລັດດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂທຣນິກ21/01/2014download
10ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດນຳໃຊ້ກາໝາຍຄັງສະສົມແຫ່ງລັດ30/12/2013download
11ການປິດສະຫລຸບ ບັນຊີ ປະຈຳປີ 2013 ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນ09/12/2013download
12ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍ ສົກປີ 2012-201313/09/2013download
13ແຈ້ງການ ໃຫ້ໂຈະຊົ່ວຄາວ ການເພີ້ມຈຸດບໍລິການ ການຈົດທະບຽນເອກະສານຢູ່ດ່ານສາກົນ ຂອງຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ຂອງລັດທົ່ວປະເທດ.09/08/2013download
14ຄຳສັ່ງແນະນຳໃນການສົ່ງອອກໄມ້ເພື່ອເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຢ່າງຖືກຕ້ອງ04/07/2013download
15ຄຳສັ່ງແນະນຳໃນການເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນຈາກຍານພະຫະນະທຸກປະເພດ05/07/2013download
16ເຜີຍແຜ່ລະບົບການເສຍອາກອນຍານພາຫະນະແບບອີເລັກໂທຣນິກຜ່ານ ເວັບໄຊ ກະຊວງການເງິນ29/07/2013download
17ປັບປຸງບາງເນື້ອໃນ ຂອງຄຳສັ່ງແນະນຳເລກທີ່ 1766/ກງ, ລົງວັນທີ່ 05/07/2013.16/07/2013download
18ຢຸດການປະຕິບັດຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 1766/ກງ, ລົງວັນທີ 05/07/201322/08/2013download
19ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກ​ທີ 0371-ກງ, ລົງ​ວັນ​ທີ 19-02-2008 ກ່ຽວກັບການກຳນົດຊົ່ວຄາວອັດຕາການເກັບຄ່າຊັບພະຍາກອນ05/11/2013download
20ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 199-ກງ, ລົງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2013 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ05/11/2013download
21ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕາ 6. ລັດຖະບັນຍັດ 003-ປປທ, ເລກທີ 2333-ກງ, ລົງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 201505/11/2013download
22ຄຳແນະ​ນຳ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ຊັບ​ສິນ​ຂອ​ງ​ລັດ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ) ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 699ກງ, ລົງ​ວັນ​ທີ 19 ມີ​ນາ 201505/11/2013download
23ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຈົດທະບຽນການຄ້ຳປະກັນດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບທາງເອເລັກໂຕຣນິກ05/11/2013download
24ແຈ້ງ​ການ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 3636-ກງ, ລົງ​ວັນ​ທີ 20 ຕຸ​ລາ 2015 ເລື່ອງ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ05/11/2013download
25ແຈ້ງການ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອະນຸມັດສິດນຳໃຊ້05/11/2013download
Close Menu
Top