ພາລະບົດບາດ
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງ​ປະກອບ​ກົງຈັກ​ ຂອງກົມການເງິນຕ່າງປະເທດ ປະກອບດ້ວຍ:

  1. ພະແນກ ການເງີນຫຼາຍຝ່າຍ
  2. ພະແນກ ການເງິນສອງຝ່າຍ
  3. ພະແນກ ຮ່ວມມືອາຊຽນ
  4. ພະແນກ ຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານພາລະບົດບາດຂອງກົມໄດ້ທີ່ນີ້ : download

 

 ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລຳດັບ
ເນີ້ືອໃນ
ວັນທີ / ເດືອນ / ປີ
ດາວໂຫຼດ
1
download
2
3
4
5
6
7
8
9
10

  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ເນື້ອຫາ

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top