ພາລະບົດບາດ
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ກົງ​ຈັກ​ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງວິ​ສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ​ ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ:​      

  1. ພະແນກແຜນການ ແລະ ພັດທະນາ;
  2. ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະເມີນຜົນ ວິສະຫະກິດລັດລົງທຶນ;
  3. ພະ​ແນ​ກປະຕິຮູບລັດວິສະຫພກິດ;
  4. ພະ​ແນ​ກ ​​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການປະກັນ​ໄພ.

ກົມ​ຄຸ້ມຄອງວິ​ສາ​ຫະກິດລັດລົງທຶນ​ ແລະ ການປະກັນໄພມີຂະແໜງ​ຄຸ້ມຄອງວິ​ສາ​ຫະກິດລັດລົງທຶນ ​ແລະ ການປະກັນໄພ​​ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບພະ​ແນກ​ການ​ເງິນ​ນະຄອນຫຼວງ ຫຼືບາງ​ແຂວງ​ທີ່ມີເງື່ອນ​ໄຂ ຫຼື ເປັນໜ່ວຍງານໜຶ່ງສັງກັດຢູ່ກັບຂະ​ແໜງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ລັດ​ຢູ່​ຂັ້ນແຂວງ.

ສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານພາລະບົດບາດຂອງກົມໄດ້ທີ່ນີ້ : download

 

 ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລຳດັບ
ເນີ້ືອໃນ
ວັນທີ / ເດືອນ / ປີ
ດາວໂຫຼດ
1
download
2
3
4
5
6
7
8
9
10

  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກົມຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ (ຄລປ)

Department of state-owned enterprise and insurance management (DSI)

Tel/Fax: 85621 417622

Close Menu
Top