ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການພັດທະນາລະບົບ ການຊໍາລະພາສີ-ອາກອນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ແບບລວມສູນ ຜ່ານທະນາຄານ (FINLINK)

          ໃນວັນທີ 07 ເມສາ 2023, ທີ່ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການພັດທະນາລະບົບ ການຊໍາລະພາສີ-ອາກອນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການແບບລວມສູນ ຜ່ານທະນາຄານ (FINLINK) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີທ່ານ ປອ ວິໄລທອງ ສຸດທະວິໄລ ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ ກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ປອ ລິດທິກອນ ພູມມະສັກ ປະທານສະພາບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດເອໄອເອັຟ, ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນ, ບັນດາທະນາຄານ ແລະ ບໍລິສັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

         ກອງປະຊຸມ ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການນໍາໃຊ້ລະບົບ FINLINK ໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ພ້ອມທັງລາຍງານສະພາບລວມຄວາມຕ້ອງການ, ມາດຖານເຕັກນິກການເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງ FINLINK ກັບ LAPNet. ປັດຈຸບັນ, ລະບົບ FINLINK ໄດ້ສໍາເລັດການພັດທະນາ Application FINLINK ໜ້າຕ່າງການນຳໃຊ້ທີ່ສະດວກ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ລະບົບການລົງທະບຽນ Digital Signature ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ສາມາດທົດລອງນຳໃຊ້ຕົວຈິງ, ລະບົບກວດສອບການອະນຸມັດລາຍເຊັນແບບອີເລັກໂຕນິກ (E-Signature), ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບ NSWA+ ໃນການແຈ້ງຊຳລະຜ່ານລະບົບ FINLINK, ສຳເລັດການຂະຫຍາຍ performance ຂອງລະບົບ ASYCUDA ເພື່ອຮັບຮອງການແຈ້ງພາສີແບບດີຈີຕອນ ໃຫ້ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການນຳໃຊ້, ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຊຳລະຄ່າທາງ ແລະ ອື່ນໆ; ມີຄວາມພ້ອມຮອງຮັບການຊໍາລະສະສາງ ລາຍຮັບຈາກການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ລາຍຮັບຈາກການມອບພັນທະອາກອນຕ່າງໆ (ຍົກເວັ້ນຄ່າທໍານຽມ-ຄ່າບໍລິການ ຊຶ່ງພວມພັດທະນາ).

       ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປັດຈຸບັນ, ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງຂະແໜງການເງິນ ຍັງບໍ່ທັນລວມສູນ; ສະນັ້ນ, ກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວຽກງານຂະແໜງການເງິນຫັນໄປສູ່ທັນສະໄໝ ຊຶ່ງການພັດທະນາລະບົບ FINLINK ກໍເປັນໜຶ່ງໃນໂຄງການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຢ່າງລວມສູນ. ນອກນັ້ນ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຍັງໄດ້ເຈາະຈີ້ມບາງບັນຫາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ກັບແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ແທດເໝາະກັບທິດທາງແຜນການທີ່ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ. 

ພາບ/ຂ່າວ:
ວັນທີອອກຂ່າວ:

11-04-2023

ວັນທີເກິດຂ່າວ:

07-04-2023

Close Menu
Top