ອຸປະທູດ ສ.ຮົງກາຣີ ຢ້ຽມຂໍ່ານັບ ຮອງ ລມຕ ກະຊວງການເງິນ ເພື່ອຫາລືການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ

         ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2021 ຜ່ານມາ, ທີ່ກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ລັດສໂລ ຕາກັກ (Laszlo TAKACS) ອຸປະທູດ ສາທາລະນະລັດຮົງກາຣີ ປະຈຳສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບ ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ (ລມຕ), ເພື່ອປຶກສາຫາລືການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ.ຮົງກາຣີ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

        ການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບໃນຄັ້ງນີ້, ເພື່ອເປັນການແນະນຳຕົວ ແລະ ປຶກສາຫາລືການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຮົງກາຣີ ພ້ອມທັງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ເງິນກູ້ບໍ່ມີດອກເບ້ຍຂອງຮົງກາຣີ, ໂດຍສະເພາະ ການຊຸກຍູ້ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ພາໃຫ້ໂຄງການມີຄວາມຊັກຊ້າ, ຊຶ່ງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ.ຮົງກາຣີ ໄດ້ມີສາຍພົວພັນການທູດຮ່ວມກັນ ນັບແຕ່ປີ 1962 ເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນແມ່ນເລີ່ມແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ, ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບທຶນກູ້ຢືມ ທັງໝົດ 3 ຮອບວຽນ ສຳລັບ 5 ໂຄງການລວມເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 198,60 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ສຫລ), ເຊິ່ງເປັນເງິນກູ້ຢືມບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ຜ່ານທະນາຄານຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຮົງກາຣີ.

           ສຳລັບໂຄງການທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ຂອງຮອບວຽນທີ 3ເຊິ່ງມີມູນຄ່າທັງ
ໝົດ 160 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ໂຄງການ ຄື: ໂຄງການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງທັນສະໄໝໂດຍກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເປັນຜູ້ນໍາໃຊ້ທຶນ ພ້ອມຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການ ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານກະສິກໍາໂດຍກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ນໍາໃຊ້ທຶນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໂຄງການບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນແບບລວມສູນນະຄອບຫຼວງວຽງຈັນ
, ໂດຍຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເປັນຜູ້ນໍາໃຊ້ທຶນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

          ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈຜ່ານໄປຍັງລັດຖະບານຮົງກາຣີສຳລັບການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຫັນດີຕໍ່ແນວຄິດໃນການດັດແກ້ ແລະ ຕໍ່ອາຍຸສັນຍາໂຄງການທີ່ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ, ຕໍ່ກັບການຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເບື້ອງກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກົມການເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ ໃນນາມຜູ້ເປັນໃຈກາງຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການເພື່ອຮ່າງໜັງສືເຖິງແຕ່ລະໂຄງການໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມໃນການເລັ່ງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຂອງຕົນ.

ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ສ.ຮົງກາລີ ພິຈາລະນາ ດໍາເນີນການບາງບັນຫາເຊັ່ນ: ການຮັບຮອງການດັດແກ້ແບບ, ດັດແກ້ສັນຍາ ແລະ ຂໍຕໍ່ອາຍຸໂຄງການທີ່ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ ສ.ຣົງກາລີຕິດຕາມຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຂອງຮົງກາລີເພື່ອເລັ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ມີການຈັດສັນຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ທີ່ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບຝ່າຍລາວຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຫຼື ມີຜູ້ຕາງໜ້າປະຈໍາລາວ ຕາມການສະ
ເໜີຂອງໂຄງການອີກດ້ວຍ.

ພາບ/ຂ່າວ:

ຈັນທະລາ

ວັນທີອອກຂ່າວ:

17/09/2021

ວັນທີເກິດຂ່າວ:

15/09/2021

Close Menu
Top