ແຜນງົບປະມານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະທິດທາງແຜນການ ປີ 2021 ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ

      ແຂວງຊຽວງຂວາງ ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ເຮັດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ ບໍ່ມີລາຍຮັບ, ການລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ພຽງ 75,13 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 31,60% ຂອງແຜນການປີ.

 

        ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ ທ່ານ ຄໍາພູມີ ບົວລະພິມ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປີ 2021 ແຂວງຊຽງຂວາງ  ໄດ້ຮັບຕົວເລກແຜນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຈໍານວນ 237,72 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບພູດສູນກາງ 94,26 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບພູດທ້ອງຖິ່ນ 143,45 ຕື້ກີບ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບລາຍຮັບຕົວຈິງ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບ ໄດ້ແລ້ວທັງໝົດ 75,13 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 31,60%, ໃນນີ້ ລາຍຮັບພູດສູນກາງ ປະຕິບັດໄດ້ 33,28 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 35,31% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບພູດທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດໄດ້ 41,84 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 29,17% ຂອງແຜນການປີ (ລາຍຮັບສວ່ຍສາອາກອນ ປະຕິບັດໄດ້ 39,71 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ ປະຕິບັດໄດ້ 2,13 ຕື້ກວ່າກີບ). 

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນປີ 2021 ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ກໍານົດໄວ້ ຈຶ່ງໄດ້ວາງທິດທາງ ແລະ ຫຼາຍມາດຕະການ ເພື່ອຊຸກຍູ້ລາຍຮັບໂດຍການສຸມໃສ່ການເດີນສໍາຫຼວດ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ມີລາຍຮັບ 50 ລ້ານລົງມາ, 50 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ ຫາ 400 ລ້ານ ແລະ ຫົວໜ່ວຍເກີນ 400 ລ້ານກີບ ໃນທຸກເມືອງທົ່ວແຂວງໃຫ້ສໍາເລັດ 100%  ໃນທ້າຍປີນີ້, ຄຸ້ມຄອງເກັບອາກອນຕາມຖານຂໍ້ມູນ ທີ່ມີແລ້ວ ເປັນຕົ້ນ: ອາກອນຈຸນລະວິສາຫະກິດ (ອາກອນມອບເໝົາ), ຄ່າທໍານຽມ, ລາຍຮັບວິຊາການ, ຄ່າທໍານຽມທາງ ແລະ ລາຍຮັບຈາກພາສີທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຈາກການແຈ້ງມອບປົກກະຕິ ຜ່ານລະບົບ TaxRIS, ຕິດຕາມອາກອນທີ່ຕິດພັນຈາກການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສຸມໃສ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງພະລັງງານສາຍສົ່ງ ແລະ ແຮ່ທາດ ສືບຕໍ່ໄລ່ລຽງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ໃນປີຜ່ານມາ ເຊິ່ງເປັນຖານລາຍຮັບໃຫ່ຍຂອງແຂວງ, ພ້ອມທັງ ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສຸມໃສ່ເກັບລາຍຮັບຈາກຊັບສິນຂອງລັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ລາຍຮັບຄ່າພາກຫຼວງຈາກບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ແຂວງຄຸ້ມຄອງ, ລາຍຮັບຈາກການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການສົ່ງອອກແຮ່ທາດ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ ຈາກຊັບສິນ ເພື່ອມອບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດໃຫ້ມີບາດກ້າວດີຂຶ້ນ.

 

        ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນ 06 ເດືອນທ້າຍປີ 2021 ແມ່ນຈະສູ້ຊົນຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ທັງໝົດໃຫ້ໄດ້ 121,21 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 50,99% ຂອງແຜນການປີ. ໃນນີ້, ລາຍຮັບພູດສູນກາງ ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ 60,97 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 64,69% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບທ້ອງຖິ່ນຈະສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ 60,24 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 41,99% ຂອງແຜນການປີ. ສ່ວນຄາດຄະເນໝົດປີ ຈະສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບທັງໝົດໄດ້ 196,35 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 82,60% ຂອງແຜນການປີ. ໃນນີ້, ລາຍຮັບພູດສູນກາງ ຄາດວ່າຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ປະມານ 94,26 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບພູດທ້ອງຖິ່ນ ຄາດວ່າຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ປະມານ 102,08 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 71,16% ຂອງແຜນການປີ.

ພາບ/ຂ່າວ:

ຂ່າວ: ອາພັດສະລາ ຈັນທະວົງ

ວັນທີອອກຂ່າວ:

21/07/2021

ວັນທີເກິດຂ່າວ:
Close Menu
Top