ຄະນະພັກຮາກຖານ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກໍານົດທິດທາງລວມ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍໃນການນໍາພາ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ນັບແຕ່ປີ 2021-2025

      ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເງິນພວກເຮົາ ຍັງຈະປະເຊີນກັບຫຼາຍສິ່ງທ້າທາຍ ເຊິ່ງຈະເປັນຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂອງປະເທດເຮົາ; ອີງໃສ່ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງຕົ້ນຕໍທີ່ ຄະນະພັກຮາກຖານຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາໃນຕໍ່ໜ້າ ເຊັ່ນ: ການນໍາພາ ສຶກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ແບບແຜນວິທີນໍາພາ  ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ການເມືອງ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້

ສະຫາຍ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕີ ຮອງເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ປະທານກວດກາພັກ ໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງສະຫາຍ ນາງ ວັນພອນ ພົມມະສອນ ຄະນະປະຈໍາພັກກະຊວງ, ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ: ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າຄະນະພັກຮາກຖານພວກເຮົາ ຍັງມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ປັດໄຈ ໃນການພັດທະນາວຽກງານຄັງເງິນ ຫັນໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ, ບໍລິການດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ, ຍຸດຕິທໍາ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງການຈັດເກັບລາຍຮັບ ໄດ້ພັດທະນາແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ ກັບທະນາຄານທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຍັງບໍ່ທັນເຊື່ອມໂຍງໄດ້ໝົດໃນທົ່ວປະເທດ. ລາຍຮັບບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານລາຍຈ່າຍ, ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຫຼ່ງທຶນຈາກພາຍນອກ, ານພັດທະນາເຄື່ອງມືທັນສະໄໝເຂົ້າຊ່ວຍວຽກງານຄັງເງິນ ຕ້ອງມີຫຼາຍພາກສ່ວນໃຫ້ການຮ່ວມມື, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນມູນຄ່າສູງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຫັນໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ.

      ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍ ຄືແນວນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂ ຄະນະພັກຮາກຖານຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດທິດທາງລວມ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ໂດຍການສືບຕໍ່ປັບປຸງກໍ່ສ້າງພັກໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເມືອງແນວຄິດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນແກນນໍາໃນລະບົບການເມືອງ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່ ຄະນະພັກຮາກຖານຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ບາງວຽກງານຈຸດສຸມເປັນຕົ້ນ ເພີ່ມທະວີການສຶກສາອົບຮົມ ການເມືອງແນວຄິດ ໃຫ້ສະມາຊິກພັກພະນັກງານ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຮັບຮູ້, ເຊື່ອມຊຶມ, ກໍາແໜ້ນ ແນວທາງນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດນໍາພາຊີ້ນໍາ ໃນການໝູນໃຊ້ທິດສະດີ ທີ່ຕິດພັນກັບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍຫັນເອົາແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງພັກໃຫ້ກາຍເປັນທິດທາງແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະພັກຮາກຖານ, ບັນດາໜ່ວຍພັກທີ່ຂຶ້ນກັບ ເປັນບ່ອນອີງໃນການຕີລາຄາ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕັ້ງໜ້າໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ສະມາຊິກພັກພະນັກງານ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບ ໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຕາມທິດນະໂຍບາຍປະຢັດ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າທາງດ້ານການເງິນງົບປະມານ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງຕ້ອງໄດ້ຕັ້ງໜ້າປັບປຸງ ກໍ່ສ້າງຄະນະພັກຮາກຖານ, ໜ່ວຍພັກ ໃຫ້ປອດໃສ ເຂັ້ມແຂງ ໜັກແໜ້ນ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜ້ນ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາສະເພາະທີ່ແນ່ນອນ, ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງສະມາຊິກພັກພະນັກງານ ໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະບົບຄັງເງິນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ, ສູ້ຊົນປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຄັງເງິນ ບໍ່ໃຫ້ມີຫຼາຍຂັ້ນຫຼາຍຂອດ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ແລະ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປັບປຸງຂອດການບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ຍຸຕິທໍາ, ໂປ່ງໃສ.

ພາບ/ຂ່າວ:

ຂ່າວ: ອາພັດສະລາ ຈັນທະວົງ

ວັນທີອອກຂ່າວ:

21/07/2021

ວັນທີເກິດຂ່າວ:
Close Menu
Top