5 ເດືອນພະແນກການເງິນແຂວງໄຊຍະບູລີ ປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ 40% ຂອງແຜນການປີ

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ວັນດາວ ແວວທະນັດສີ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງໄຊຍະບູລີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ຄາດຄະເນແຜນການໝົດປີ 2021 ຂອງຂະແໜງການເງິນຜ່ານລະບົບ VDO Conference ວ່າ:ໃນໄລຍະ 05 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ວຽກງານການເງິນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສະພາບສະພາບເສດຖະກິດ ຖືກຜົນກະທົບໂດຍສະເພາະພະຍາດໂຄວິດ-19 ບວກກັບແຂວງຂາດດຸນງົບປະມານເຖິງ  5056%.

ໃນປີ 2021 ພະແນກການເງິນແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານທັງໝົດ 1.065,36 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີຜ່ານມາ (ຫຼຸດລົງ 4,39%) ເປັນເງິນຫຼຸດ 48,87 ຕື້ກີບ;   ໃນໄລຍະ 05  ເດືອນຕົ້ນປີ, ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ລາຍຮັບທັງໜົດ 426,19 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 40%, ຂອງແຜນການປີ,ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນເທົ່າກັບ 94,43%.

ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບພູດສູນກາງແຜນ 840,86 ຕື້ກີບ, 5 ເດືອນປະຕິບັດໄດ້ 340,96 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 40,55% ຂອງແຜນການປີ,ລາຍຮັບພາຍໃນແຂວງແຜນ 224,50 ຕື້ກີບ, 5 ເດືອນປະຕິບັດໄດ້ 85,22 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 37,96% ຂອງແຜນການປີ.

 

ດ້ານລາຍຈ່າຍໝົດປີ 477,97 ຕື້ກີບທຽບໃສ່ແຜນການປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 5,53%  ເປັນເງິນຫຼຸດ 27,99 ຕື້ກີບ, 5 ເດືອນປະຕິບັດໄດ້ 193,86 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 40,56% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 98,31%  ມາຮອດປະຈຸບັນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍເດືອນ 5 ປີ 2021  ສໍາເລັດທົ່ວແຂວງ.

ສຳລັບທິດທາງແຜນການ ແລະ ມາດຕະການ, ຄາດຄະເນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ  07 ເດືອນໃນຕໍ່ໜ້າພະແນການເງິນແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຕ່າງໆ,ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາ ເລກທີ 3905/ກງ  ແລະ  ຄຸ້ມຄອງຈັດເກັບລາຍຮັບຄ່າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຄ່າເຊົ່າ – ສໍາປະທານດິນລັດ ແລະ ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນທີ່ສານຕັດສິນຮິບເປັນຂອງລັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

 

ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ລົງເດີນສໍາຫຼວດເພື່ອຈັດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດລາຍຮັບຄືນໃໝ່ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ເປັນຕົ້ນ: ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີລາຍຮັບ 50 ລ້ານກີບລົງມາ, 50 ລ້ານຫາ 400 ລ້ານກີບຕໍ່ປີຄືນໃໝ່ໃຫ້ຊັດເຈນ, ເພີ່ມທະວີມາດຕະການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລັກລອບເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າລົບໜີພາສີໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງນໍາໃຊ້ວິທີການທຸກຮູບແບບເພື່ອສະກັດກັ້ນການລັກລອບໜີພາສີໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງທັງໃນດ່ານ ແລະ ນອກດ່ານຫັນເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.                                   

ພາບ/ຂ່າວ:
ວັນທີອອກຂ່າວ:

28/06/2021

ວັນທີເກິດຂ່າວ:
Close Menu
Top