ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ 5 ເດືອນຕົ້ນ ປີ 2021 ແລະ ຄາດຄະເນແຜນການໝົດປີ 2021

ໃນວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2021 ທີ່ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ຄາດຄະເນແຜນການໝົດປີ 2021 ໂດຍຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການເງິນບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ສະຫຼຸບຕີລາຄາໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ແລະ ຄາດຄະເນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໝົດປີ 2021 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຊຶ່ງອີງຕາມແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດໝົດປີ 2021 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງທັງໝົດ 27.629 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບພາຍໃນ 25.209 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 2.420 ຕື້ກີບ, ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 31.583 ຕື້ກີບ, ແຜນຂາດດຸນ 3.955 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 2,17% ຂອງ GDP (ມູນຄ່າ GDP: 182.603 ຕື້ກີບ).

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ລາຍຮັບສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 8.744 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 31,65% ຂອງແຜນການປີ. ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບພາຍໃນປະຕິບັດໄດ້ 7.820 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 31,02% ຂອງແຜນການປີ (ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ 13,68% ຄິິດເປັນເງິນປະມານ 940 ຕື້ກີບ, ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີປະຕິບັດໄດ້ພຽງແຕ່ 55,78% ຫຼຸດແຜນ 6.198 ຕື້ກີບ). ໃນນີ້,ລາຍຮັບທີ່ສູນກາງຄຸ້ມຄອງປະຕິບັດໄດ້ 6.258 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 31,86% ຂອງແຜນການປີ; ສ່ວນລາຍຮັບທີ່ທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ມຄອງປະຕິບັດໄດ້ 1.562 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 28,07% ຂອງແຜນການປີ.

ໂດຍລວມແລ້ວການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນໄລຍະ 2 ເດືອນ (ເດືອນເມສາຫາພຶດສະພາ) ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ຮອບໃໝ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ພຽງແຕ່ 3.400 ຕື້ກີບເທົ່ານັ້ນ, ຊຶ່ງເຫັນວ່າການເກັບລາຍຮັບໄດ້ບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ, ສ່ວນດ້ານລາຍຍຈ່າຍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 8.368 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 26,49% ຂອງແຜນການປີ. ໃນນີ້, ຂັ້ນສູນກາງປະຕິບັດໄດ້ 5.713 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 23,87%, ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດໄດ້ 2.655 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 34,71% ຂອງແຜນການປີ.

ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ລາຍຈ່າຍແມ່ນສຸມໃສ່ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍ, ລາຍຈ່າຍເງິນແຮ ແລະ ຊໍາລະໜີ້ສິນເປັນບຸລິມະສິດ (ສຳລັບການລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍສາມາດເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ 5 ສໍາເລັດເປັນ, ສໍາລັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ສໍາເລັດການດຸນດ່ຽງເງິນໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຮັບຮອງການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ), ສ່ວນລາຍຈ່າຍພາກອື່ນໆແມ່ນປະຕິບັດຕາມມາດຕະການໂຈະການ ຫຼື ເລື່ອນອະນຸມັດຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການເງິນ ເພື່ອສ້າງສະພາບຄ່ອງໃນລະບົບຄັງເງິນເນື່ອງຈາກການຈັດເກັບລາຍຮັບພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການ.

ອີງໃສ່ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຄາດຄະເນໝົດປີ 2021 ຄາດຈະປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 23.778 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 86,06% ຂອງແຜນການປີ. ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບພາຍໃນ ຄາດວ່າຈະປະຕິບັດໄດ້ 21.358 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 84,72% ຂອງແຜນການປີ ຫຼື ຫຼຸດແຜນງົບປະມານ 3.851 ຕື້ກີບ (ທຽບໃສ່ປີ 2020 ເພີ່ມຂຶ້ນພຽງແຕ່ 948 ຕື້ກີບ).

ໃນນີ້, ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນຄາດຄະເນຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 10.112 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 83,49% ຂອງແຜນການປີ, ຂະແໜງພາສີຄາດຄະເນຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 7.700 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 93,90% ຂອງແຜນການປີ, ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດຄາດຄະເນຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 2.200 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 99% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພຄາດຄະເນຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 1.614 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 68,97% ຂອງແຜນການປີ, ສ່ວນລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຄາດຄະເນຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການ 100%.

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີບັນດາມາດຕະການຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າບງົບປະມານ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບຟັງບັນດາແຂວງລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະ ມານແຫ່ງລັດ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີ 2021, ຮັບຟັງການລາຍງານການຈັດສັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຕາມຄໍາແນະນໍາເລກທີ 3117/ກງ, ລົງວັນທີ 19 ພະຈິກ 2020 ວ່າດ້ວຍການຫັນຫົວໜ່ວຍທີ່ມີລາຍຮັບປະຈໍາປີ ແຕ່ 400 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານການປະຕິບັດແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1626/ກງ, ລົງວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2019 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັດ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ນຳອີກດ້ວຍ.

ໃນຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ແລະ ໂອ້ລົມໂດຍຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ, ເພື່ອເປັນທິດທາງ ແລະ ແກ້ໄຂສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດເກັບລາຍຮັບ, ພ້ອມທັງໄດ້ແນະນຳບັນດາກົມ, ບັນດາພະແນກການເງິນຂອງແຂວງ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ອອກຫຼາຍມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ແກ້ໄຂວຽກງານຄວບຄູ່ກັບການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນຳອີກດ້ວຍ. 

ພາບ/ຂ່າວ:
ວັນທີອອກຂ່າວ:
ວັນທີເກິດຂ່າວ:
Close Menu
Top