ປະກາດຍົກຍ້າຍ-ແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳເມືອງ ແລະ ຫົວໜ້າຂະແໜງ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 1740/ກງ, ລົງວັນທີ 30 ມີນາ 2021 ວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳເມືອງ ແລະ ຫົວໜ້າຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ.

ໃນວັນທີ 9 ເມສານີ້ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມສ່ວຍສາອາກອນແຂວງ ໄດ້ມີພິທີປະກາດແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳເມືອງ ແລະ ຫົວໜ້າຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ, ເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ບຸນລ້ຽງ ດວງສະເພົາທອງ ກຳມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ມີບັນດາຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນແຂວງ, ຂະແໜງການທີ່ຂຶ້ນກັບ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ-ການເມືອງ, ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນເມືອງ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ແສງຈັນ ຄຳປະເສີດ ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍ-ແຕ່ງຕັ້ງບັນດາທ່ານລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ຍົກຍ້າຍ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ສະເຫຼີມ ປັນຍານຸວົງ ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາເມືອງປາກຊັນ ໄປເປັນຫົວໜ້າຂະແໜງແຜນການ ແລະ ບໍລິການລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ພອນສຸກ ກຽດທາລາ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງຈັດຕັ້ງບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນສ່ວຍສາອາກອນແຂວງ ໄປເປັນຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນເມືອງປາກຊັນ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ໄພວັນ ລໍມະນີ ຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນເມືອງປາກກະດິງ ໄປເປັນຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນເມືອງປາກຊັນ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ທອງເພັດ ລໍວັນໄຊ ຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນເມືອງປາກຊັນ ໄປເປັນຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນເມືອງທ່າພະບາດ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ສອນໄຊ ສຸວັນນະລາດ ຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນເມືອງທ່າພະບາດ ໄປເປັນຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນເມືອງປາກກະດິງ.

ພາບ/ຂ່າວ:
ວັນທີອອກຂ່າວ:

22/04/2021

ວັນທີເກິດຂ່າວ:
Close Menu
Top