ກອງປະຊຸມທາງໄກລັດຖະມົນຕີການເງິນອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 25 ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 7

ໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2021, ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ນໍາພາຄະນະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກລັດຖະມົນຕີການເງິນອາຊຽນຄັ້ງທີ 25 (25th AFMM), ກອງປະຊຸມຮ່ວມລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງອາຊຽນຄັ້ງທີ 7 (7th AFMGM) ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຊຶ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນໄປໂດຍການເປັນປະທານຂອງປະເທດບຣູໄນ ດາຣຸດຊາຣາມ.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນທັດສະນະຕໍ່ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດ-ການເງິນໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃນທ່າມກາງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ໄດ້ພ້ອມກັນທົບທວນ ແລະ ມີຄວາມເຫັນຊີ້ນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາອາຊຽນ, ເຊິ່ງບັນຫາສໍາຄັນທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມີບັນຫາໃຫຍ່ດັ່ງນີ້: ການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບສະພາບເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພາກພື້ນໂດຍສະເພາະມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດພາຍຫຼັງການເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ກໍຄືວຽກງານອື່ນໆທີ່ຕິດພັນກັບການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ, ຊຶ່ງເຫັນວ່າໃນປີ 2020 ເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພາກພື້ນແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກໜ່ວງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ໂດຍສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໂລກໄດ້ຫົດຕົວໃນລະດັບຕິດລົບ-3.5% ແລະ ເສດຖະກິດອາຊຽນແມ່ນຕິດລົບ-4.4% ໃນປີ 2020.

ສໍາລັບ ໃນປີ 2021 ຄາດຄະເນເສດຖະກິດໂລກຈະຟື້ນໂຕດີຂື້ນໂດຍມີປັດໃຈມາຈາກການນໍາໃຊ້ຢາວັກຊີນ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແລະ ມາດຕະການກະຕຸ້ນທາງເສດຖະກິດໃນຫຼາຍປະເທດ,ຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໂລກ ເຕີບໂຕ 5.5% ແລະ ເສດຖະກິດພາກພື້ນອາຊຽນ ຈະເຕີບໂຕ 4.9%. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດການສ້າງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ປີ 2025 (ASEAN Economic Community Blueprint 2025), ໂດຍກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືການພາສີທີ່ຕິດພັນກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການແຈ້ງພາສີແບບປະຕູດຽວ ຂອງອາຊຽນ, ລະບົບຂ້າມແດນພາສີອາຊຽນ, ແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືດ້ານອາກອນອາຊຽນ 2016-2025,  ການປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຍຸດທະສາດໃນການເຊື່ອມໂຍງດ້ານການເງິນອາຊຽນ ປີ 2016-2025; ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນເຊື່ອມໂຍງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາອາຊຽນ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນອາຊຽນໃນປີ 2020 ແລະ ທິດທາງໃນປີ 2021, ໂດຍສະເພາະການເປີດເສລີການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ, ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ, ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ, ການເປີດເສລີບັນຊີທຶນ ແລະ ລະບົບການຊໍາລະ; ຊຶ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການສົ່ງເສີມສະຖຽນລະພາບດ້ານການເງິນ, ການຟື້ນຕົວຕາມທິດສີຂຽວ, ແຂງແກ່ນ, ແລະ ການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໃນພາກພື້ນອາຊຽນ.

ພ້ອມນີ້, ຍັງກໍານົດແຜນການລົງນາມໃນອານຸສັນຍາຈັດຕັ້ງການເປີດເສລີດ້ານການບໍລິການດ້ານການເງິນ ອາຊຽນ ໃນຮອບທີ 9 ໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2021. ພ້ອມນີ້, ກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງອາຊຽນ ເເລະ ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Special Session with IFIs) ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ທະນາຄານລົງທຶນສຳລັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (AIIB), ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), ອົງການຕິດຕາມເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ ອາຊຽນ +3 (AMRO), ອົງການກອງທຶນສາກົນ (IMF) ແລະ ທະນາຄານໂລກ (WB), ຊຶ່ງໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ທັດສະນະກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ, ລວມທັງບັນຫາການພັດທະນາຂອງພາກພື້ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການຟື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ດີຈີຕໍ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໃນພາກພື້ນອາຊຽນ. 

ພາບ/ຂ່າວ:
ວັນທີອອກຂ່າວ:

02/04/2021

ວັນທີເກິດຂ່າວ:

30/03/2021

Close Menu
Top