ທະນາຄານນະໂຍບາຍໃຫ້ບໍລິການຮັບຝາກ-ຖອນ-ໂອນເງິນ ຢູ່ບັນດາເມືອງທີ່ບໍ່ມີໜ່ວຍບໍລິການທະນາຄານທຸລະກິດ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງຄັງເງິນໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເງິນສົດຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ນະຄອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂັ້ນເມືອງຜ່ານລະບົບທະນາຄານ.

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2021 ຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາລະຫວ່າງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ ກັບ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິການຮັບຝາກເງິນ-ຖອນເງິນ ແລະ ໂອນເງິນຢູ່ບັນດາເມືອງທີ່ບໍ່ມີໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ໂດຍຕາງໜ້າລົງນາມຂອງທ່ານ ນາງ ວັນພອນ ພົມມະສອນ ຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນກັບທ່ານ ວຸດທິ ເລື່ອນວິໄລວົງ ຜູ້ອໍານວຍການທະ ນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ), ມີຄະນະຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ຄະນະອໍານວຍການທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ພ້ອມດ້ວຍພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ວັນພອນ ພົມມະສອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງຄັງເງິນໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ (20212025) ໃນການຫັນຂະແໜງຄັງເງິນໄປສູ່ທັນສະໄໝ, ໂດຍການນໍາໃຊ້ການບໍລິການຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ພ້ອມກັນນັ້ນເປັນການປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 3204/ກງ, ລົງວັນທີ 05 ສິງຫາ 2019 ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເງິນສົດຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ນະຄອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 3041/ກງ, ລົງວັນທີ 13 ພະຈິກ 2020 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການໃຫ້ບໍລິການຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍໃນການຮັບຝາກຖອນ ແລະ ໂອນເງິນຢູ່ບັນດາເມືອງທີ່ບໍ່ມີໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ.

ເພື່ອເປັນການຫັນວຽກງານຂອງຂະແໜງຄັງເງິນໄປສູ່ທັນສະໄໝ, ໂດຍການນໍາໃຊ້ການບໍລິການຜ່ານລະບົບ ທະນາຄານ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂັ້ນເມືອງຜ່ານລະບົບທະນາ ຄານ, ປັດຈຸບັນໃນ 148 ເມືອງທົ່ວປະເທດຍັງມີ 34 ເມືອງທີ່ບໍ່ມີໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ສໍາລັບການໃຫ້ບໍລິການຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍເບື້ອງຕົ້ນຈະໄດ້ທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 10 ເມືອງທົ່ວປະເທດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍໄປສູ່ບັນດາ 24 ເມືອງທີ່ຍັງເຫຼືອ.

ສໍາລັບການໃຫ້ບໍລິການຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍເບື້ອງຕົ້ນຈະໄດ້ທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 10 ເມືອງຄື: ເມືອງຫົວເມືອງ, ເມືອງກວັນ ແຂວງຫົວພັນ, ເມືອງພູກູດ, ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື, ເມືອງສຳພັນ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ເມືອງເມິງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງແມດ ແຂວງວຽງຈັນ, ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ, ເມືອງຮົ່ມແຂວງໄຊສົມບູນ.

ພາບ/ຂ່າວ:

(ຈັນທະລາ)

ວັນທີອອກຂ່າວ:

23/02/2021

ວັນທີເກິດຂ່າວ:

23/02/2021

Close Menu
Top