ກົມບັນຊີ ແລະ ພະແນກການເງິນ ນວ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານບັນຊີໄລຍະສັ້ນ

ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 2020 ກົມບັນຊີ ກະຊວງການເງິນຮ່ວມກັບຂະແໜງບັນຊີ ພະແນກການເງິນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານບັນຊີວິສາຫະກິດ (ລະບົບປັບປຸງໃໝ່ປີ 2020) ຂຶ້ນໃຫ້ບັນດາຫົວຫນ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ.

 

ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສີລິລາດ ທົງສິນທອງເພັງ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ດາວອນ ທອງຈັນ ຫົວໜ້າກົມບັນຊີ ກະຊວງການເງິນ, ມີຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ວິທະຍາກອນຈາກກົມ ບັນຊີ ກະຊວງການເງິນ, ມີຫົວຫນ້າ, ຮອງຫົວຫນ້າ ແລະ ວິຊາການຈາກຂະແໜງ ບັນຊີ ພະແນກການເງິນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພ້ອມດ້ວຍນັກສໍາມະນາກອນຈາກຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສີລິລາດ ທົງສິນທອງເພັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານການບັນຊີໃນຄັ້ງນີ້ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເນື່ອງຈາກວ່າຈັດຂຶ້ນໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ພວມຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນິຕິກໍາຂະແໜງການເງິນເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະກໍ່ຄືນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເລກທີ 0369/ກງ, ລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ 2020 ວ່າດ້ວຍກາຮັບຮອງຮູບແບບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ຜັງບັນຊີ ສໍາລັບວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ, ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເລກທີ 1731/ກງ, ລົງວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2020 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງໂຄງການສ້າງສາລະບານບັນຊີງົບປະມານ (COA). ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເລກທີ 1835/ກງ, ລົງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2020 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂປຣແກຣມບັນຊີ ແລະ ອື່ນໆ.

ຄຽງຄູ່ກັບການສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງເອື້ອອໍານວຍ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ວິກິດການດ້ານເສດຖະກິດການເງິນຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ແລະ ສະພາບດ້ານເສດຖະກິດຂອງໂລກທີ່ມີການຜັນແປຢ່າງໜັກໜ່ວງ.

 

ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ແລະ ເປັນໂອກາດອັນດີທີ່ສຸດທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຈະໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນ ແລະ ຮູບແບບການສ້າງເອກະສານລາຍງານ ແລະ ຜັງການເດີນບັນຊີເພື່ອນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ກັບວິສາຫະກິດ ທີ່ຕົນສັງກັດຢູ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງພັກຂອງລັດຢ່າງເປັນເອກະພາບ ແລະ ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ.

ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕາມວຽກງານບັນຊີເປັນວຽກງານທີ່ສໍາຄັນບໍ່ວ່າຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພາະວຽກງານບັນຊີເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ,ຕິດຕາມກວດກາທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທັງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບທາງດ້ານສ່ວຍສາອາກອນເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນເວລາ.

ພາບ/ຂ່າວ:

ຂ່າວ: ອາພັດສະລາ ຈັນທະວົງ

ວັນທີອອກຂ່າວ:

17/11/2020

ວັນທີເກິດຂ່າວ:

16/11/2020

Close Menu
Top