ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ລະບົບຈົດທະບຽນ ການຄໍ້າປະກັນດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

     ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29-30 ຕຸລາ 2020 ນີ້, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດຮ່ວມກັບສະຖາບັນພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ ກະຊວງການເງິນ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ໄດ້ເປີດຊຸດ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບຈົດທະບຽນ ການຄໍ້າປະກັນດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ ທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ປະຈໍາປີ 2020 ຂຶ້ນທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

 

      ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີທ່ານ ພຸດທະສິນ ເຮືອງທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ນາງ ວົງລັດດາ ໂອມະນີ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການການເງິນສາກົນ (IFC), ຄະນະພະແນກການເງິນຂອງແຂວງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດຂອງແຂວງ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານປະຈຳແຂງຫຼວງພະບາງ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ສະຖາບັນການເງິນ, ສະຫະກອນສິນເຊຶ່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດເຂົ້າຮ່ວມ.

      ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ນາມແສງ ຊາທຸສິນ ຫົວໜ້າຫ້ອງຈົດທະບຽນຄໍ້າປະກັນດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບໄດ້ນໍາເໜີບົດຂັ້ນຕອນການຈົດທະບຽນການຄໍ້າປະກັນດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບເຊັ່ນ: ເຂົ້າໃຊ້ງານລະບົບ, ການຈົດທະ ບຽນ, ການອານຸມັດການດັດແກ້, ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ, ເພື່ອໃຫ້ບັນດາພະນັກງານຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດຂອງແຂວງ, ທະນາຄານ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ສະຖາບັນການເງິນ, ສະຫະກອນສິນເຊຶ່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້, ວິທີການ, ຂັ້ນຕອນການນໍາໃຊ້ລະບົບຈົດທະບຽນ, ເພື່ອນໍາໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຕົວຈິງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

    ທ່ານ ນາງ ວົງລັດດາ ໂອມະນີ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ໄດ້ຂຶ້ນນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບວຽກງານການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບຈົດທະບຽນໃຫ້ພະນັກງານຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດລວມທັງທະນາຄານ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ສະຖາບັນການເງິນ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນໃນການປ່ອຍກູ້ໂດຍຮັບເອົາສັງຫາລິມະຊັບເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ.

ພາບ/ຂ່າວ:

ວາດສະໜາ ມີໄຊ

ວັນທີອອກຂ່າວ:

29 ຕຸລາ 2020

ວັນທີເກິດຂ່າວ:

29 ຕຸລາ 2020

Close Menu
Top