ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມພາສີ

ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2020, ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມພາສີຂຶ້ນທີ່ກະຊວການເງິນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນມີທ່ານ ພູເຂົາຄໍາ ວັນນະວົງໄຊ  ຫົວໜ້າກົມພາສີ, ມີບັນດາຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການກົມພາສີເຂົ້າຮ່ວມ.

 

ທ່ານ ວົງຄໍາແຫງ ວົງທະຈັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມພາສີ ບາງຈຸດສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງຄືນໃໝ່, ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີເປັນຕົ້ນ: ການປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມພາສີ, ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ຊັ້ນຕໍາແໜ່ງຂັ້ນຕ່າງໆແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະໜ້າວຽກ, ປັບປຸງໜ່ວຍງານ, ຂະແໜງການ, ຫັນການຄຸ້ມຄອງໄປລວງດຽວກັນກັບບ້ານດາຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງ.

ທັງນີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີລວມສູນຕາມສາຍຕັ້ງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລັດຖະການພາສີແຕ່ລະຂັ້ນມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນສະໄໝ, ແນ່ໃສ່ການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ, ກວດກາ-ກວດການ, ຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຜ່ານດ່ານພາສີຊາຍແດນ, ອໍານວຍຄວາມ ສະ ດວກການບໍລິການທາງດ້ານພາສີ ແລະ ການຄ້າ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການເຊື່ອມຈອດ, ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ນອກນີ້ ເປັນການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນ, ການປະຕິຮູບກົນໄກການຄຸ້ມຄອງກົງຈັກພາສີໃຫ້ກະທັດຮັດມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນຮັບປະກັນການແບ່ງຂັ້ນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝໄປຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກການຄຸ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ, ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ໃຫ້ຮັບປະກັນການບໍລິຫານ, ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານຕາມທິດສີຂຽວຍືນຍົງ ແລະ ທັນສະໄໝ.

 

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫ້ແລກປ່ຽນປັບປຸງນິຕິກຳ, ພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດ, ສິດ ແລະ  ໜ້າທີ່, ເບິ່ງຄືນໃນກົນໄກການຄຸມຄອງໜ່ວຍງານ, ກົງຈັກຂອງກົມພາສີ, ຕາມກົດໝາຍພາສີ ສະບັບປັບປຸງ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມ, ການຮັບຜິດຊອບໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳຂອງແຕ່ລະດ່ານພາສີໃນການບໍລິການ, ການສົ່ງເສີມການດຶງດູດການລົງທຶນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ, ແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າຂາຍເຖື່ອນໃຫ້ມີປະສິດສິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ພາບ/ຂ່າວ:

ອາພັດສະລາ

ວັນທີອອກຂ່າວ:

30/09/2020

ວັນທີເກິດຂ່າວ:

21/09/2020

Close Menu
Top