ເຜີຍແຜ່ແນະນຳວຽກງານ ລົງສຳຫຼວດຖານລາຍຮັບ ແລະ ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ທົ່ວແຂວງອັດຕະປື

ໃນວັນທີ 28 ກັນຍາ 2020 ນີ້, ທີ່ສຳນັກງານອົງການປົກຄອງແຂວງອັດຕະປື, ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະ ຊວງການເງິນຮ່ວມກັບສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງອັດຕະປື, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່, ແນະນຳເອກະສານ, ວິທີການກ່ຽວກັບວຽກງານເດີນສໍາຫຼວດຖານລາຍຮັບງົບປະມານ ແລະ ການປະເມີນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ຄຽງຄູ່ກັບການເກັບຂໍ້ມູນພາຫະນະ, ເກັບຂໍ້ມູນພາສີທີ່ດິນ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຈັດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ.

 

ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄຳເຜີຍ ໂສມຖາວອນ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງອັດຕະປື ແລະ ທ່ານ ທຳມະລົດ ຣາຊະພົນ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ, ມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນການ/ອົງການທຽບເທົ່າອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ຄະນະສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ-ການເງິນເມືອງ, ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ທໍາມະລົດ ຣາຊະພົນ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກຳນົດເງື່ອນໄຂການຈັດແບ່ງຂະໜາດຂອງວິສາຫະກິດ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ. ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໄດ້ກໍານົດ, ຫຼຸດຊ່ອງວ່າງການສວຍໃຊ້ໂອກາດຕ່າງໆ ແລະ ຫາງສຽງຂອງສັງຄົມເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ຫັນເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເວົ້າລວມ ເວົ້າສະ ເພາະແມ່ນແຂວງອັດຕະປື.

 

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນເປັນການປຸກລະດົມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນວ່າຈະເປັນຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ, ການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນຕະຫຼອດຮອດຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນການແຈ້ງ-ມອບພັນທະອາກອນ ແລະ ພັນທະອື່ນໆຜ່ານລະບົບທະນາຄານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຊຳລະເປັນເງິນສົດ. ທັງນີ້, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດລາຍຮັບງົບປະມານໃນປີ 2020 ໃຫ້ບັນລຸຕາມທິດທາງແຜນການກຳນົດ ແລະ ຄາດຄະແນແຜນການລາຍຮັບປະຈຳປີ 2021 ໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດຊັດເຈນ.

ນອກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນຂໍ້ຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ມີຄວາມເອກະພາບທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.

ໃນປະຊຸມທ່ານ ສຸພັນ ວິລະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິການລາຍຮັບ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຍັງໄດ້ຂຶ້ນເຜີຍແຜ່ແນະນຳບັນດາເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານລົງເດີນສຳຫຼວດຖານລາຍຮັບງົບປະມານ ແລະ ການປະເມີນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກຳນົດເງື່ອນໄຂການຈັດແບ່ງຂະໜາດຂອງວິສາຫະກິດ ນຳອີກດ້ວຍ.

ພາບ/ຂ່າວ:
ວັນທີອອກຂ່າວ:

30/09/2020

ວັນທີເກິດຂ່າວ:

28/09/2020

Close Menu
Top