ສຳມະນາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະຖານສາກົນ ການລາຍງາຍການເງິນ (IFRS)

ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2020 ທີ່ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ກົມຄຸ້ມຄອງລັດວິສາຫະກິດລົດລົງທຶນ ແລະ ການປະ ກັນໄພ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາພາຍໃນຫົວຂໍ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງາຍການເງິນ (IFRS)ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ສອນເພັດ ອິນທະວົງ ຮັກສາການກົມຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ, ທ່ານ ນາງ ແສງດາວ ບຸບຝາກອນຄໍາ  ຮອງປະທານສະມາຄົມປະກັນໄພແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າກົມບັນຊີ ກະຊວງການເງິນ, ມີຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກກົມສ່ວຍສາອາກອນກະຊວງການເງິນ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບໍ ລິສັດກວດສອບບັນຊີ ບໍລິສັດ ເອີນແອນຢັງ, ອໍານວຍການ, ຮອງອໍານວຍການ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບໍລິສັດ ປະກັນໄພທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ປອ ສອນເພັດ ອິນທະວົງ  ຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອແມ່ນພື່ອຍົກສູງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນໃນການລາຍງານດ້ານການເງິນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານຕົວຈິງຂອງທຸກບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ. ທັງນີ້, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ ແລະ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື: ກຸ່ມທີ່ 1 ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນ 3 ປີ, ກຸ່ມທີ່ 2 ແມ່ນພາຍໃນ 5 ປີ ແລະ ກຸ່ມທີ່ 3 ຫຼັງຈາກ 5 ປີ.

ນອກຈາກນີ້, ທ່ານ ອຸດອນ ທຳມະວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າກົມບັນຊີ ກະຊວງການເງິນ ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ຂໍ້ສະດວກ-ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການກະ ກຽມຈັດຕັ້ງປະຕີບັດມາດຕະຖານສາກົນ, ດ້ານການລາຍງານການເງິນ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ຕິດພັນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກົມສ່ວຍສາອາກອນມາໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບ IFRS ແລະ ວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບອາກອນ.

ພາບ/ຂ່າວ:
ວັນທີອອກຂ່າວ:

30/09/2020

ວັນທີເກິດຂ່າວ:

25/09/2020

Close Menu
Top