ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ)-ສະຖາບັນການເງິນ ວັນດາລາ ຮ່ວມມືໃຫ້ບໍລິການຊຳລະສະສາງຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ

ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2020, ຢູ່ທີ່ຮ້ານອາຫານອິນທາວ, ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ວັນດາລາ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການຊໍາລະສະສາງຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ (BILL PAYMENT).

 

ໂດຍຕາງໜ້າລົງນາມໃນຄັ້ງນີ້ຂອງ ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍ ທຄຕລ ແລະ ທ່ານ ພອນໄຊ ວັນດາລາ ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ວັນດາລາ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານທັງສອງຝ່າຍ, ຄະນະພະແນກ, ຄະນະສູນ ແລະ ສາຂາ ຂອງ ທຄຕລ, ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການບໍລິການຊໍາລະ ຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ (BILL PAYMENT) ຂອງ ທຄຕລ ໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການທໍາອິດໃນປີ 2020 ແລະ ເປັນບໍລິການທີ່ໄດ້ມີການຊົມໃຊ້ຫຼາຍ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ທຄຕລ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການ (BILL PAYMENT) ຮ່ວມກັບຫຼາຍພາກສ່ວນໃນນັ້ນປະກອບມີການໃຫ້ບໍລີການຊໍາລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກພື້ນຖານເຊັ່ນ: ຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ ແລະ ຄ່າໂທລະສັບ, ຄ່າພາສີອາກອນ,ຄ່າສາຍເຊົ່າ, ບັດນໍ້າມັນ,ຄ່າບັດຂ້າມຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທແຫ່ງທີ່ 1 ແລະ ຊໍາລະຄ່າງວດເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ຊຶ່ງການບໍລິການ (BILL PAYMENT) ທຄຕລ ໄດ້ພັດທະນາໃຫ້ສາມາດຊໍາລະຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງຄື: ຜ່ານ ATM, BCEL One, I-Bank ແລະ ຜ່ານປ່ອງບໍລິການ ທຄຕລ. ຮອດທ້າຍເດືອນ 6/2020, ທຄຕລ ມີ ATM 400 ກວ່າຕູ້, ຜູ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ BCEL One 400.000 ກວ່າ Users, i-Bank 16.000 Users, ກວມເອົາຕົວເລກຜູ້ນໍາໃຊ້ລະບົບຊໍາລະແບບອີເລັກໂທຣນິກຫຼາຍທີ່ສູດໃນລະບົບທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ.

ສັນຍາວ່າດ້ວຍການບໍລິການຊໍາລະຄ່າບໍລິການຜ່ານ ທຄຕລ (Bill Payment) ລະຫວ່າງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ວັນດາລາ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊຳລະຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ. ເພື່ອເພີ່່ມຊ່ອງທາງການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງສະຖາບັນການເງິນ ວັນດາລາ ຜ່ານຫລາຍຊ່ອງທາງຂຶ້ນຕື່ມໂດຍ ທຄຕລ ຈະໃຫ້ການບໍລິການຮັບຊໍາລະຄ່າບໍລິການຜ່ານເຄົາເຕີບໍລິການທົ່ວລະບົບ ທຄຕລ, ຜ່ານມືຖື Smartphone (BCEL One) ແລະ ຜ່ານ BCEL I-Bank.

ພາບ/ຂ່າວ:

ນາງ ໜູແດງ ບຸນປັນ

ວັນທີອອກຂ່າວ:

30/09/2020

ວັນທີເກິດຂ່າວ:

25/09/2020

Close Menu
Top