ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມທາງ-ພາສີທີ່ດິນຫຼຸດແຜນການ

ການເກັບຄ່າທຳນຽມທາງພາສີທີ່ດິນໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຫຼຸດຊ່ອງວ່າງຂອງການຮົ່ວໄຫຼລາຍຮັບ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນມັງກອນ ຫາ ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2020 ການເກັບຄ່າທຳນຽມທາງພາສີທີ່ດິນ, ຫຼຸດແຜນການປີຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເນື່ອງຈາກຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID19 ຢູ່ໃນໄລຍະຕົ້ນປີເຮັດໃຫ້ການໂຄສະນາ ແລະ ລົງຊຸກຍູ້ລາຍຮັບໄດ້ຢຸດຊົ່ວຄາວໄລຍະໜຶ່ງ.

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ກົງຄຳ ສິດທິວໍລະດາ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນຕໍ່ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບຄ່າທຳນຽມທາງ ແລະ ພາສີທີ່ດິນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ, ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ກົມສ່ວຍສາອາກອນໂດຍການ ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີຫົວໜ້າຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງ, ພ້ອມດ້ວຍຕາງໜ້າຈາກທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາການເກັບລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມທາງໄດ້ຕາມແຜນທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2017 ປີ 2018, ປີ 2019, ແຕ່ສຳລັບປີ 2020 ການເກັບລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມທາງນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນຫາວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2020 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 63,36 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 35,95% ຂອງແຜນການປີທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 18,04% ຫຼືປະມານ 13,94 ຕື້ກີບ, ມີພາຫະນະເສຍຄ່າທຳທາງ 317.718 ຄັນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 22,62% ຂອງພາຫະນະທັງໝົດ (1.404.491 ຄັນ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປິຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 15,50% ຫຼື ຫຼຸດປະມານ 58.266 ຄັນ, ສາເຫດຫຼັກທີ່ເກັບຫຼຸດຈາກປີຜ່ານມາແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID19.

ສ່ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບຄ່າພາສີທີ່ດີນໃນປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 50,33% ຫຼື ປະມານ 66,28 ຕື້ກີບ, ໃນປີ 2019 ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,69% ຫຼື ປະມານ 3,34 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ, ຊຳລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານປະມານ 9,74 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0,05% ຂອງລາຍຮັບພາສີ່ທີ່ດີນທີ່ເກັບໄດ້ທັງໝົດ, ສາເຫດຍັງມີຄວາມສັບສົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເກັບກຳສະຖິຕິຂໍ້ມູນພາສີທີ່ດິນກໍ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າເທົ່າທີ່ຄວນ. ສຳລັບໃນປີ 2020 ການເກັບແຕ່ເດືອນມັງກອນຮອດວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2020 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 97,45 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 42,56% ຂອງແຜນການປີທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 21,67% ຫຼື ປະມານ 26,96 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ, ຊໍາລະຜ່ານທະນາຄານທັງໝົດ 7,05 ຕື້ກີບ, ຊຶ່ງຫຼຸດຈາກປີຜ່ານມາ 27,59% ຄິດເປັນເງິນ 2,69 ຕື້ກີບ.

ທ່ານ ກົງຄຳ ສິດທິວໍລະດາ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ:ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າຈະສຸມໃສ່ເກັບລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມທາງໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ໃຫ້ໄດ້ 79,45 ຕື້ກີບລວມໝົດປີເທົ່າກັບ 140,25 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 97,40% ແລະ ພາສີທີ່ດິນໃຫ້ໄດ້ 134,99 ຕື້ກີບລວມໝົດປີເທົ່າກັບ 227,84 ຕື້ກີບ ປະມານ 99,49%, ສ້າງແຜນລົງຊຸກຍູ້ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມທາງ ແລະ ພາສີທີ່ດິນໃຫ້ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງນະຄອນຫຼວງ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ແລະ ສາຂາສຸມໃສ່ການໂຄສະນາຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆໃຫ້ເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງເປົ້າໝາຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງແຕ່ລະຂັ້ນ, ເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊຳລະຄ່າທາງ ແລະ ພາສີທີ່ດິນໃນແຕ່ລະບ້ານໃນຮູບການຕ່າງໆໃຫ້ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ, ເມືອງ, ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສະ  ໝັັກເປັນຕົວແທນ BCOME ເທື່ອລວມທັງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລະຈອນ, ສືບຕໍ່ປະສານກັບທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວເພື່ອຂໍເປັນຕົວແທນໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນເດືອນສິງຫາ 2020 ແລະ ອື່ນໆ.

 

ພາບຂ່າວ: ປ່ຽນນິສາ

ພາບ/ຂ່າວ:
ວັນທີອອກຂ່າວ:
ວັນທີເກິດຂ່າວ:
Close Menu
Top