ມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທຫລ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີມອບ – ຮັບໜ້າທີ່ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທຫລ (ຜູ້ເກົ່າ) ແລະ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການ ທຫລ ປະທານສະພາບໍລິ ຫານ ທຫລ (ຜູ້ໃໝ່) ຊຶ່ງຈັດ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ທຫລ ໂດຍມີກໍາມະການສະພາບໍລິຫານ ທຫລ, ຄະນະຜູ້ວ່າການ ທຫລ ແລະ ບັນດາກົມ-ທຽບເທົ່າກົມ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຮັບໜ້າທີ່ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ຜູ້ໃໝ່ ແລະ ກໍາມະການສະພາບໍລິຫານຊຸດໃໝ່ໃນຄັ້ງນີ້ ປະ ກອບດ້ວຍບັນດາຄະນະນໍາທີ່ມາຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍາ ມະການຊຸດນີ້ຍັງມາຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄດ້ປະ ຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຫລ ສະບັບ ເລກທີ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19/6/2018; ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 102/ນຍ, ລົງວັນທີ 31/1/2020 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ຊຶ່ງເປັນການຈັດຕັ້ງບໍລິຫານສູງສຸດໃນການຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງ ທຫລ ເປັນຕົ້ນ ແຜນເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາສະເໜີ ຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ, ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ ແລະ ທິດທາງໃນປີຕໍ່ໄປ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍປະຈໍາ ປີ ແລະ ທິດທາງໃນປີຕໍ່ໄປ ເພື່ອສະເໜີນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ ອະນຸມັດ; ພ້ອມນີ້, ຍັງມີໜ້າທີ່ຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ສຳຄັນພາຍໃນຂອງ ທຫລ.

              ສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ຊຸດປະຈຸບັນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທຫລ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ ລົງວັນທີ 14 ຕຸລາ 1999 ແລະ ດໍາລັດແຕ່ງຕັ້ງສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ສະບັບເລກທີ 376/ນຍ, ລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2016 ຊຶ່ງປະກອບມີ ທັງ ໝົດ 9 ທ່ານ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາ ປີ 2016, ສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ ຊິດ ແລະ ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍກໍານົດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍໄດ້ມີການ ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື, ຮັບຮອງ ແລະ ຕົກລົງບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກເງິນຕາ,  ພ້ອມທັງຮັບຮອງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນຂອງ ທຫລ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ໃນຜ່ານມາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳວຽກງານທະນາຄານຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້ຕາມມະຕິ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍລວມ ທຫລ ຍັງສືບຕໍ່ຮັກ ສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດໄດ້ຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕ່ຳ, ອັດຕາແລກປ່ຽນມີຄວາມສະຫງົບໂດຍພື້ນ ຖານ, ຈຳນວນທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ຮັກສາໄດ້ສະຖຽນລະ ພາບທາງການເງິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກຳນົດ. ການບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການ ຂອງລະບົບ ທະນາຄານໄດ້ຫັນໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ມີຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ ອອກຮັບໃຊ້ບໍລິການແກ່ສັງຄົມ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບມີຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບ ສາກົນກໍ່ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.

ຂ່າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ພາບ/ຂ່າວ:
ວັນທີອອກຂ່າວ:
ວັນທີເກິດຂ່າວ:
Close Menu
Top