ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງອັດຕະປື ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 108 ຕື້ກີບ

             ໃນປີ 2019 ຜ່ານມາສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາແຂວງອັດຕະປື, ສາມາດຂຸດຄົ້ນລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງ  ໝົດ 92,8 ຕື້ກີບເທົ່າ 99,56% ຂອງແຜນການປີທີ່ດັດແກ້, ສ່ວນແຜນປີ 2020 ຈະສືບຕໍ່ສູ້ຊົນຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 108 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 116,43% ຂອງແຜນການປີ 2019 ຜ່ານມາ.

              ທ່ານ ສຸດໃໜ ສຸດບຸນລົ້ນ ຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງອັດຕະປື ເປີດເຜີຍວ່າ: ຕະຫຼອດປີ 2019 ຜ່ານມາສາມາດຂຸດຄົ້ນລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 92,8 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 99,56% ຂອງແຜນການປີທີ່ດັດແກ້. ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບທ້ອງຖິ່ນ 92,2 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 99,47% ຂອງແຜນການປີດັດແກ້, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນລາຍຮັບສູນກາງ, ແຕ່ຖ້າຫາກທຽບໃສ່ກັບຂໍ້ມູນເດີນສຳຫຼວດປີ 2019 ເຫັນວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ 31,46%, ເຖິງແມ່ນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີ ແລະ ຜົນງານທີ່ເຮັດໄດ້, ແຕ່ກໍຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ສະແດງອອກຍັງມີບາງຮ່ວງລາຍຮັບບໍ່ທັນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້.

            ສຳລັບທິດທາງແຜນການໃນປີ 2020 ນີ້ ເປັນປີມ້ວນທ້າຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ –ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ເປັນປີສຸດທ້າຍແຫ່ງການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນໄລຍະແຕ່ 2018 – 2020 ບົນພື້ນຖານຈິດໃຈບຸກທະລຸຕາມນະໂຍບາຍລວມຂອງແຂວງອັດຕະປືຈະສູ້ຊົນຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ ຈຳນວນ 108 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 116,43% ຂອງແຜນການປີ 2019 ເພີ່ມຂຶ້ນ 53,57% ຂອງຂໍ້ມູນເດີນສໍາຫຼວດໃນປີ 2019 ແລະ ເທົ່າກັບ 3,78% ຂອງ ຈີດີພີ.

             ໃນນັ້ນ,ຕົວເລກແຜນການທີ່ກະຊວງການເງິນມອບໃຫ້ຈຳນວນ 95 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 102,41% ຂອງແຜນການປີ 2019 ເພີ່ມຂຶ້ນ 35,35% ຂອງຂໍ້ມູນເດີນສໍາຫຼວດປີ 2019 ແລະ ເທົ່າກັບ 3,33% ຂອງ ຈີດີພີ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງການຄຸ້ມຄອງຈັດເກັບ ຄື: ຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງ 96,8 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 89,66 % ຂອງແຜນການ, ຂັ້ນເມືອງຄຸ້ມຄອງ 11 ຕື້ ກວ່າກີບເທົ່າກັບ 10,34% ຂອງແຜນການ.

ພາບ/ຂ່າວ:
ວັນທີອອກຂ່າວ:
ວັນທີເກິດຂ່າວ:
Close Menu
Top