ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ III ໜ່ວຍພັກ ພສປ ສະຫາຍ ພອນສະຫວັນ ທຳມະສິດ ເປັນເລຂາໜ່ວຍພັກ

             ໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ກົມພາສີ, ໜ່ວຍພັກພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປາບປາມການລັກລອບພາສີ (ພສປ) ຂຶ້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານກົມພາສີ, ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ III ຂຶ້ນໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ບຸນປະເສີດ ສີກຸນລະບຸດ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານກົມພາສີ, ມີສະຫາຍ ວົງຄຳແຫງ ຈັນທະຈັກ ຮອງເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ມີເລຂາ-ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ, ສະມາຊິກພັກສົມບູນ-ສຳຮອງແລະເເຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

 

ໃນກອງປະຊຸມ, ສະຫາຍ ພອນສະຫວັນ ທຳມະສິດ ເລຂາໜ່ວຍພັກພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປາບປາມການລັກລອບໜີພາສີ,ໄດ້ຜ່ານບົດລາຍງານການເມືອງຂອງໜ່ວຍພັກໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສາມາດສັງເກດຕີລາຄາຜົນສຳເລັດ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຂອງໜ່ວຍພັກນັບທັງການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງຄະນະໜ່ວຍພັກ.

               ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ໃນບົດລາຍງານການເມືອງຍັງປະກອບມີແຜນການ 5 ປີຕໍ່ໜ້າຊຶ່ງມີບັນດາໜ້າວຽກ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆນັບທັງວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ 5ປີຕໍ່ໜ້າໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

              ສຳລັບວຽກງານວິຊາສະເພາະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງຍັນດານິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ, ສຳເລັດເກັບກຳ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນແຫຼ່ງຂ່າວຈາກເຄື່ອງມື

 

ທັນສະໄໝເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ກຳນົດເປົ້າໝາຍໃນການກວດກາສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການລັກລອບໜີພາສີເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານກວດກາ ແລະ ສືບສວນສອບສວນປະຕິບັດຕາມມາດຕະການທາງກົດໝາຍ, ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງແຫຼ່ງຂ່າວຂໍ້ມູນການລັກລອບໜີພາສີໃນການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກ, ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງແລະອື່ນໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ວິເຄາະວິໄຈ, ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປິດບັງ, ເຊື່ອງອຳສິນຄ້າທີ່ຫຼົບຫຼີກໜີພາສີໃນທຸກຮູບແບບ.

ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ປະສານກັບບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອແລກປ່ຽນສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສັງລວມບັນດາຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄອບຄອງ ແລະການເຄື່ອນຍ້າຍປະເພດຢາເສບຕິດສານເຄມີ, ອາວຸດເສິກ, ສິນຄ້າລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ,ສັດນໍ້າສັດປ່າ ແລະພືດໄກ້ຈະສູນພັນ, ສານເຄມີທີ່ທຳລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ ແລະ ສານກຳມັນຕະພາບລັງສີ, ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ, ການຄຸ້ມຄອງການແຈ້ງເງິນສົດ, ວັດຖຸມີຄ່າ, ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນອອກ ສ ປປລາວ ແລະ ອື່ນໆ.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງໜ່ວຍພັກ ຄັ້ງທີ III ໄດ້ເປັນເອກະສັນເລືອກຕັ້ງເອົາສະຫາຍ ພອນສະຫວັນ ທຳມະສິດ ເປັນເລຂາໜ່ວຍພັກອີກໜຶ່ງສະໄໝ, ສະຫາຍ ກໍລະກັນ ສະຣິດທິລາດ ເປັນຮອງເລຂາ ແລະ ຜູ້ກວດກາພັກ ແລະ ສະຫາຍ ປານມະໄລ ຫຼວງສຸວັນ ເປັນກຳມະການພັກ.

ຂ່າວພາບ: ຫັດທະພອນ

ເນື່ອຫາຂອງຂ່າວ
ພາບ/ຂ່າວ:
ວັນທີອອກຂ່າວ:
ວັນທີເກິດຂ່າວ:
Close Menu
Top