ມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນ ສໍາເລັດຝຶກອົບຮົມການປະເມີນຊັບສິນ-ປະກັນໄພ

ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ 2018 ທີ່ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ (ສສງ) ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ສໍາເລັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການປະເມີນຊັບສິນ ແລະ ວຽກງານປະກັນໄພໃຫ້ພະນັກງານຂະແໜງການເງິນທົ່ວປະເທດ, ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າໃນພິທິປິດ

ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວຂອງທ່ານ ສົມບູນ ອິນທະປັດຖາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ  ແລະ ທ່ານ ສຈ ປອ ຫວາງເຈີນ ເຮົ້າ ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນບໍາລຸງພະນັກງານການເງິນ ກະຊວງການເງິນ ສສ ຫວຽດນາມ, ມີນັກວິທະຍາກອນຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມດ້ວຍນັກສໍາມະນາກອນທີ່ມາຈາກບັນດາຂະແໜງການເງິນໃຂຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ມີສະມາຄົມປະກັນໄພ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບັນດາບໍລິສັດປະກັນໄພ,  ພ້ອມດ້ວຍ ຄູ-ອາຈານ 3 ສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງການເງິນເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ຟອງສີສຸພັນ ພົມມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນໃນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29-31 ຕຸລາ 2018 ໂດຍເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ (ສສງ) ກະຊວງການເງິນ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບໂຮງຮຽນບໍາລຸງພະນັກງານການເງິນ ກະຊວງການເງິນ ສສ ຫວຽດນາມ, ເພື່ອເປັນການເພີ່ມຂິດຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະດ້ານວິຊາການທັງເປັນການຍົກລະດັບຄວາມອັນໃໝ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ປະກັນໄພໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານຂອງຂະແໜງຊັບສິນ ແລະ ປະກັນໄພມາໝູນໃຊ້ເຂົາໃນການຄຸ້ມຄອງກໍ່ຄືການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຢ່າງຖຶກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເກັບກ່ຽວ, ຝຶກຝົນຮໍ່າຮຽນຂອງນັກສໍາມະນາກອນແລະ ນັກວິທະຍາກອນເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດການສິດສອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນເອກະສານ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ນໍາພານັກສໍາມະນາກອນຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ, ໂດຍເອົາຫຼັກມູນທິດສະດີສົມທຽມໃສ່ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງ, ເພື່ອໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນມີຄວາມຮັບຮູ້ບົດຮຽນອັນໃໝ່ ແລະ ນໍາໄປໜູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ດີຍິ່ງໆຂຶ້ນ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສົມບູນ ອິນທະປັດຖາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ  ແລະ ທ່ານ ສຈ ປອ ຫວາງເຈີນ ເຮົ້າ ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນບໍາລຸງພະນັກງານການເງິນ, ໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢຶນສໍາເລັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກສໍາມະນາກອນທັງໝົດ ຈໍານວນ 78 ທ່ານ. ໃນນັ້ນ, ມີນັກສໍາມະນາກອນສໍາເລັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ການປະເມີນຊັບສິນ 42 ທ່ານ, ຫົວຂໍ້ວຽກງານປະກັນໄພ 36 ທ່ານ.

ພາບ/ຂ່າວ:

ສອນໄຊ

ວັນທີອອກຂ່າວ:

30/11/2018

ວັນທີເກິດຂ່າວ:

31/10/2018

Close Menu
Top