9 ເດືອນປີ 2018 ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 146 ຕື້ກວ່າກີບ

ໃນ 9 ເດືອນປີ 2018 ການຈັດເກັບລາຍຮັບພາສີ-ອາກອນ ແລະ ພັນທະອື່ນໆຂອງດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ລວມທັງບັນດາດ່ານປະເພນີ, ດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນທີ່ຂຶ້ນກັບດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 146 ຕື້ດວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 68,59% ຂອງແຜນການ 9 ເດືອນ ແລະ ເທົ່າກັບ 51,44% ຂອງແຜນການປີ.

        ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ວິສີສົມບັດ ຮອງຫົວໜ້າດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການ ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຈັດຕັ້ງວຽກງານປະຈຳ 9 ເດືອນປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2018 ຂອງດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງຂະແໜງການພາສີຢູ່ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຂຶ້ນກັບກອງຄຸ້ມຄອງພາ

ສີ I ກົມພາສີກະຊວງການເງິນ, ຊຶ່ງມີດ່ານທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ດ່ານພາສີປະເພນີບ້ານມອມ, ດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນປາງໄຮ, ດ່ານພາສີປະເພນີຊຽງກົກ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດບໍ່ເຕັນ, ມີພະນັກງານ-ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີທັງໝົດ 59 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ, ມີຄະນະດ່ານ 5 ທ່ານ, ເປັນເສນາທີການໃຫ້ແກ່ກົມພາສີໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ດ້ານລະບຽບຫຼັກການ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດເກັບລາຍ ຮັບພາສີ ແລະ ພັນທະອື່ນໆຕາມລະບຽບກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດ, ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ການເມືອງທີ່ໄດ້ ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ໂປ່ງໄສ ແລະ ທັນເວລາ, ສ້າງກົນໄກໃນການບໍລິການ ແລະ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ພາສີ.

ໃນປີ 2018 ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນໄດ້ຮັບຕົວເລກແຜນການຈັດເກັບລາຍຮັບທັງໝົດ 284 ຕື້ກວ່າກີບ ແຕ່ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 9 ເດືອນ (ມັງກອນ-ກັນຍາ 2018) ການຈັດເກັບລາຍຮັບພາສີ ແລະ ພັນທະອື່ນໆ ຂອງດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ, ດ່ານປະເພນີ, ດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນທີ່ຂຶ້ນກັບສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 146 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າກັບ 68,59% ຂອງແຜນການ 9 ເດືອນ ແລະ ເທົ່າກັບ 51,44% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນີ້: ດ່ານ ພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນປະຕິບັດໄດ້ 132 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 66,91%; ດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນປາງໄຮປະຕິບັດໄດ້ 13 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 88,93%; ດ່ານພາສີປະເພນີຊຽງກົກປະຕິບັດໄດ້ 23 ກວ່າລ້ານກີບເທົ່າກັບ 29,36%; ດ່ານພາສີປະເພນີ

ບ້ານມອມປະຕິບັດໄດ້ 556 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 70,35% ແລະ  ເຂດເສດຖະກິດພິເສດບໍ່ເຕັນແດນງາມປະຕິບັດ ໄດ້ 315 ລ້ານກີບເທົ່າກັບ 100% ຂອງແຜນການ 9 ເດືອນ.

ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການນັ້ນ, ຍ້ອນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງມີຈຳນວນ ຫຼວງຫຼາຍແມ່ນສິນຄ້ານຳເຂົ້າຕາມໂຄງການຂອງລັດ ແລະ ນຳເຂົ້າຕາມນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຊິ່ງກວມເອົາອັດຕາສ່ວນເຖິງ 85,38% ຂອງບໍລິມາດການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງທັງໝົດ; ການນຳ ເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງທີ່ເປັນລາຍຮັບຕົ້ນຕໍຂອງດ່ານສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຫຼຸດລົງເປັນຕົ້ນ: ຄ່າຊັກພິເສດ, ຈາກ ພາຫະນະ, ສີ້ນສ່ວນອາໄຫຼ, ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ.

ເຖິງຢ່າງໃດຕາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນປີ 2018 ບັນລຸຕາມແຜນ ການ (284 ຕື້ກວ່າກີບ) ແລະ ຮັບປະກັນກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ-ກວດການ, ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານແຕ່ລະໜ່ວຍງານ ແລະ ດ່ານ ທີ່ຂຶ້ນກັບໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງຕິດ ຕາມການນຳເຂົ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ສິນຄ້າ,  ເຄື່ອງຂອງທີ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ການປະສານສົມທົບ

ກັບຂະແໜງການທີ່ກ້ຽວຂ້ອງໃນການຮັບຮອງເອົາແຜນການນຳເຂົ້າປະຈຳຂອງໂຄງການລົງທຶນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢ່ງເຂັ້ມງວດ; ເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບເຈົ້າໜ້າທີ່ໆກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະຂັ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານສົກປີ 2018 ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນ ຫຼືລື່ນແຜນ ແລະ ອື່ນໆ.

ພາບ/ຂ່າວ:

ບຸນທຽມ

ວັນທີອອກຂ່າວ:

30/11/2018

ວັນທີເກິດຂ່າວ:

30/09/2018

Close Menu
Top