an image an image

        ໄລຍະ 3 ປີ, ໃນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຂອງຫນ່ວຍພັກຫ້ອງ ການ ກະຊວງການເງິນນັ້ນແມ່ນໄດ້ຖືເອົາການຈັດຕັ້ງສະຫລຸບສ່ອງແສງປະຈຳອາ ທິດ, ສະຫລຸບປະຈຳເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈຳປີ ເພື່ອຕິດຕາມຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນ ວຽກທີ່ຄະນະນຳກະຊວງມອບໝາຍໃຫ້ສະເພາະຫ້ອງການ ລວມທັງ ວຽກງານບຸລິມະສິດເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການຕິດຕາມ,ຊຸກຍູ້ແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນງົບປະມານ ປະຈຳປີເພື່ອໃຫ້ຜ່ານຂັ້ນເທິງຕາມຂັ້ນຕອນແລະ ຕາມກຳນົດເວລາທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍງົບປະມານ ນີ້ຄືຄຳເວົ້າໃນບົດລາຍງານ ການເມືອງຂອງ ສະຫາຍເລຂາ ຫນ່ວຍພັກຫ້ອງການ ສີລາ ວຽງແກ້ວ, ຫົວໜ້າຫ້ອງ ການກະຊວງການເງິນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ V ທີຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 06 ສິງຫາ 2010 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ IV ກະຊວງການເງິນໂດຍມີ ສະຫາຍ ສົມດີ ດວງດີ ເລຂາຄະ ນະພັກກະຊວງການເງິນ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສະຫາຍເລຂາຫນ່ວຍພັກອ້ອມຂ້າງ ແລະ ສະມາຊິກພັກເຂົ້າຮ່ວມ.

                                                                                                                                           ສະຫາຍເລຂາຫນ່ວຍພັກຫ້ອງການຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ:ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລາຍຮັບ,ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານຂອງບັນດາກົມກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນແລະສາມາດບໍຫານງົບປະມານໃຫ້ໄປຕາມຂອບ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດອະນຸມັດ, ບົນຈິດໃຈປະຢັດມັດທະຫຍັດ. ພ້ອມດຽວກັນ ກໍໄດ້ເກັບ ກຳບັນຫາ, ຂໍ້ສະເຫນີ, ຂໍ້ຫຍຸງຍາກ ແລະ ຂໍ້ສະດວກຂອງບັນດາກົມຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງ ແລະບັນດາ ພະແນກການເງິນປະຈຳແຂວງທີ່ລາຍງານສະພາບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະນຳກະຊວງ ມີທິດຊີ້ນຳຢ່າງທັນສະພາບການ, ເລືອກເຟັ້ນ ບັນຫາ, ຂໍ້ຫຍຸງຍາກຂອງບັນດາກົມ ແລະ ແຂວງເພື່ອນຳສະເຫນີເຂົ້າວາລະກອງ ປະຊຸມຄະນະນຳກະຊວງຕາມລະດັບຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ເພື່ອແກ້ໄຂ ຢ່າງທັນການ ຜົນສຳເລັດທີ່ກ່າວມານັ້ນກໍແມ່ນຍ້ອນຍາມໃດຄະນະ ພັກກະຊວງ ການເງິນໄດ້ໃຫ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ຢ່າງໃກ້ສິດເຮັດໃຫ້ຫນ່ວຍພັກຫ້ອງການໄດ້ ເຄື່ອນໄວຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມພາລະບົດບາດ, ຫນ້າທີ່ ແລະ ລະບຽບຂອງພັກ ດ້ານໜຶ່ງກໍແມ່ນຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບພາຍໃນຫນ່ວຍພັກ ແລະ ມະຫາຊົນ ເຊິ່ງເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີການເອົາໃຈໃສ່ຮ່ວມຊີວິດພັກ ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີການປັປປຸງ ແບບແຜນວິທີການຮ່ວມຊີວິດໃຫ້ກະທັດລັດ, ມີເນື້ອໃນກະທັດຮັດ ມີເນື້ອໃນຫນັກແຫນ້າ ລວມທັງປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບ ອັນສາມາດສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບການດັດແປງ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 266/ກງ . ກ່ຽວກັບການໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜູ້ ປະກອບສ່ວນສະກັດກັ້ນ ການລັກລອບສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງຫນີພາສີ . ໄດ້ສຳເລັດ ການປັບປຸງເອກະສານຄູ່ມືລະບຽບການປະມູນ, ຈັດຊື້ ແລະ ສ້ອມແປງ ດ້ວຍທຶນ ຂອງລັດ ແລະ ຈັດພິມເປັນປື້ມຄູ່ມື 05 ເອກະສານ ແລະ ຄຳສັ່ງແນະນຳກ່ຽວກັບ ລະບຽບການປະຕິບັດສະບັບເລກທີ 63/ກງ ແລະ ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຢູ່ສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ . ໄດ້ແຈກຢາຍຈັດສົ່ງເອກສານທີ່ເຂົ້າມາກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ບັນດາກົມກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ມີຄຳເຫັນ ສະເຫນີຄະນະນຳກະຊວງ ຫລືພິ ຈາລະນາແກ້ໄຂຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ .   

 ສະຫາຍສີລາລາວຽງແກ້ວໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ:ໄດ້ເຮັດຫນ້າທີ່ພົວພັນຕ່າງປະເທດຕາມພາລະບົດບາດ ຂອງຫ້ອງການໂດຍສະເພາະແມ່ນພົວພັນລະຫວ່າງກະຊວງການເງິນເຮົາກັບກະຊວງການເງິນ ສສຫວຽດນາມ . ຮັບປະກັນການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ລ່າຍຈ່າຍ ບໍລິຫານ ບົນຈິດໃຈ ປະຢັດ ມັດທະຫຍັດ ຢ່າງສົມ ເຫດສົມຜົນ ພົ້ນເດັ່ນກໍແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດການຈ່າຍເງິນເດືອນຜ່ານທະນາຄານ ໄດ້ສຳເລັດ 15ແຂວງ . ສ່ວນການບໍລິການຈັດຊື້ ແລະ ສ້ອມແປງຕ່າງໆກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ ຕາມລະບຽບຈັດຊື້ ແລະ ສ້ອມແປງດ້ວຍງົບປະມານ , ການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ກໍ່ພວມເຂົ້າສູ່ລະບຽບຫລັກການ, ການຈໍລະຈອນເອກະສານກໍໄດ້ປັບປຸງດີຂຶ້ນ, ວຽກງານໂຄສະນາຂ່າວສານ ກໍມີການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດີສົມຄວນ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ ໃນການອອກຂ່າວ ໂຄສະນາ ທັງຫນ້າ ຫນັງສືພິມ, ວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບມີ ຫລາຍຄໍລຳແຕ່ລະອາທິດກ່ຽວກັບວຽກງານການເງິນ ພ້ອມໆກັບການປັບປຸງວຽກ ງານພາຍໃນກະຊວງ, ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນຍັງໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ກົມງົບປະມານ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະພະແນກການເງິນທົ່ວປະເທດໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ຄຸ້ມຄອງ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ອັນເຮັດໃຫ້ຂະແຫນງການເງິນໄດ້ຄ່ອຍມີໂສມ ຫນ້າໃໝ່, ມີຄວາມໂປງໃສ, ວ່ອງໄວ, ກວດກາໄດ້ ແລະ ກ້າວຂຶ້ນເປັນທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ .ນອກຈາກນີ້, ການນຳພາ ທາງດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການນຳພາວຽກງານປັບປຸງ ກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ຂະຫຍາຍສະມາຊິກພັກ ກໍ່ເຮັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍຜ່ານບັ້ນດຳ ເນີນຊີວິດການເມືອງ, ກວດກາການສ້າງຫນ່ວຍພັກແຂງ ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ ຂອງຫນ່ວຍພັກຫ້ອງການສາມາດແບ່ງປະເພດສະມາຊິກພັກ ປະເທດແຂງ ຮອບດ້ານມີ 1 ສະຫາຍ, ປະເພດແຂງ 25ສະຫາຍ , ກາງ 1ສະຫາຍ ແລະ ປະເພດອ່ອນ ບໍ່ມີ . ຫນ່ວຍພັກຫ້ອງການກະຊວງ ແມ່ນຫນ່ວຍພັກໜຶ່ງ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະພັກກະຊວງການເງິນ ປະຈຸບັນມີສະມາຊິກພັກທັງໝົດ 32ສະຫາຍ ເປັນສະມາຊິກສົມບູນ 30ສະຫຍາຍ ໃນນີ້ມີຍິງ 1ສະຫາຍ . ເພື່ອສືບຕໍ່ ທິດທາງຂອງຫນ່ວຍພັກ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2013 ຂອງຫນ່ວຍພັກຫ້ອງການ ກະຊວງການເງິນຍັງໄດ້ມີການປ່ອນບັດ ເອົາຄະນະເລຂາຫນ່ວຍພັກຊຸດໃໝ່ ຜ່ານການນັບຄະແນນຢ່າງເປັນເອກະສັນ ສະຫາຍ ສີລາ ວຽງແກ້ວ ເປັນເລຂາຫນ່ວຍພັກຫ້ອງການ, ສະຫາຍ ສັນຍາ ປຣະເສີດ ເປັນຮອງເລຂາ ແລະ ສະຫາຍ ສີແພງ ພົນອາມາດ ເປັນກຳມະການຮັບຜິດຊອງວຽກງານກວດກາ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍໄດ້ເລືອກເອົາບັນດາສະຫາຍສະມາຊິກພັກ ຫນ່ວຍພັກຫ້ອງການກະຊວງການເງິນຈຳນວນໜຶ່ງ 9 ສະຫາຍ ໃນນີ້ 7ສະຫາຍແມ່ນສະມາຊິກພັກສົມບູນ ແລະ 2ສະຫາຍ ສະມາຊິກພັກສຳຮອງ .

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
01/12/2010
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
06/08/2010
ພຸດ, 1 ທັນວາ, 2010 - ຈັນ, 13 ທັນວາ, 2010

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69/span> 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 27,355,010
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31