an image an image

ໂຄງການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ໃນເມືອງປາກເຊ ມູນຄ່າ 27,50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໂຄງການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານການກວດກາສຸຂະນາໄມພືດ ແລະ ສັດໃນອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ມູນຄ່າ 14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບການສະຫນອງທຶນ ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຫລື ເອດີບີ. ເນື່ອງຈາກເມືອງປາກເຊ ເປັນຕົວເມືອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນເມືອງເອກຂອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ເຊິ່ງປະຈຸບັນໄດ້ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນສູນກາງດ້ານການຄ້າ ການບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ແລະ ຂອງອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເມືອງປາກເຊ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບບັນດາຕົວເມືອງ ໃນອານຸພາກພື້ນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງ ກໍຄືຂອງລາວ ລັດຖະບານໄດ້ມີທິດທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ ສ້າງເມືອງປາກເຊ ໃຫ້ກາຍເປັນເມືອງສີຂຽວ ທີມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອຸດົມສົມບູນ ເພື່ອຕອບສະຫນອງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸຍາດ ໃຫ້ດຳເນີນໂຄງການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຕົວເມືອງປາກເຊ ໃນມູນຄ່າ 31,74 ລ້ານໂດລາ ໃນນັ້ນເງິນກູ້ຢືມ 24,25 ລ້ານໂດລາ ເງິນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ມູນຄ່າ 3,25 ລ້ານໂດລາ, ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ 3,65 ລ້ານໂດລາ ແລະ ທຶນສົມທົບຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ 590.000 ໂດລາ.ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອ, ລະບົບນ້ຳເສຍ ແລະ ການປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນຕາມແມ່ນ້ຳເຊໂດນ. ສະເພາະ ໂຄງການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານການກວດກາສຸຂະນາໄມພືດ ແລະ ສັດໃນອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ແມ່ນນອນໃນວຽກງານສຳຄັນຫນຶ່ງຂອງລັດຖະບານ ໃນການເຝົ້າລະວັງກວດກາສຸຂະນາໄມພືດສັດ ກໍຄືຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ພ້ອມທັງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມທັງເປັນການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດ ໃນການສົ່ງອອກ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ສຳລັບສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີມູນຄ່າທັງຫມົດ 14,46 ລ້ານໂດລາ ໃນນັ້ນເງິນກູ້ຈາກ ເອດີບີ 3 ລ້ານໂດລາ ເງິນຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກ ເອດີບີ 11 ລ້ານໂດລາ ແລະ ເງິນສົມທົບຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ເປັນວັດຖຸມູນຄ່າ 460.000ໂດລາ. ພິທີເຊັນຍາການໃຫ້ທຶນສະຫນັບສະຫນູນດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ 2012 ທີ່ກະຊວງການເງິນ ຕາງຫນ້າລັດຖະບານລາວເຊັນໂດຍ ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງການເງິນ ຕາງຫນ້າ ເອດີບີ ໂດຍ ທ່ານ ບາເຣນ ຟລີລິງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຫ້ອງການທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ ພ້ອມນັ້ນຍັງມີ ທ່ານ ລັດຕະນະມະນີ ຄູນນີວົງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ທ່ານ ດຣ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຜູ້ຕາງຫນ້າທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
08/08/2012
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
01/08/2012
ພຸດ, 8 ສິງຫາ, 2012 - ພຸດ, 15 ສິງຫາ, 2012

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69/span> 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 26,856,098
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30