an image an image

ຫ້ອງການກະຊວງການເງີນ    

 ເບີໂທຕິດຕໍ່ 

ອິເມວຕິດຕໍ່

ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ຖະຫນົນ 23 ສິງຫາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ.ປ.ປ.ລາວ

Tel/Fax: (856)-21-911336 

email: webmaster@mof.gov.la 
email: ict@mof.gov.la

 


View Larger Map

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,321 8,325
THB 254.89 256.80
EUR 9,762 9,811
JPY 72.70 74.15
VND 0.3633   0.3672
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 15/12/2017

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 24,832,812
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31