an image an image

Welcome to mof.gov.la.
HTML caption. Link to mof.gov.la.

ແຈ້ງການ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ

ລຳດັບ ເນື້ອໃນ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
1 ແຜນ ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2018 15/6/2018 Download
2 ຈົດໝາຍເຫດ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2015-16 25/5/2018 Download
3 ປະກາດຮັບສະຫມັກລັດຖະກອນ ກະຊວງການເງິນປີ 2018 ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມສະໝັກ ໃນເວບໃຊ້ໄດ້
ເລິ່ມແຕ່ວັນທີ 17/05/2018 ເປັນຕົ້ນໄປ
14/05/2018 Download
4 ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ-ໂຄງການນ້ຳເທີນ-2-ຊອງອົງການກວດສອບສົກປີ-200910-201415 25/10/2017 Download
5 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2014-15 25/10/2017 Download
6 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2013-14 25/10/2017 Download
7 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2012-13 25/10/2017 Download
8 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2011-12 25/10/2017 Download
9 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2010-11 25/10/2017 Download
10 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2009-10 25/10/2017 Download
11 ຈົດໝາຍເຫດສະຫລູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ 2014-2015 07/09/2017 Download
12 ແຜນ ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2017 07/09/2017 Download
13 ແຈ້ງການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຂອງກະຊວງການເງິນ 22/09/2015 Download
14 ການຮອງຮັບ ປຶ້ມຄູມືການບັນຊີຂອງ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ສະບັບເລກທີ 900/ກງ 31/03/2015 Download
15 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປຶ້ມຄູມືການບັນຊີຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 26/06/2015 Download
16 ການລົງທະບຽນ ຍານພາຫະນະ 25/03/2014 Download

ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ

29/12/2017

pulpit rock
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດປະຈຳປີ 2017 ມາຮອດວັນທີ
18 ທັນວາ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ 1.868 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 76,53% ຂອງແຜນການປີ

29/12/2017

pulpit rock
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2018 ລັດຖະບານກໍ່ຄື
ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຮັບຕົວເລກຈັດລາຍຮັບທັງໝົດ 25.452 ຕື້ກີບ

29/12/2017

pulpit rock
ໃນກອງປະຊຸມແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2018 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2017 ທີ່ຫໍ
ປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ
ໄດ້ສະເໜີຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ
ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 4040/ກງ ລົງວັນທີ 21 ພະຈິກ 2017

29/12/2017

pulpit rock
ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມໂອ້ລົມກອງປະຊຸມແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2018 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ,
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 27 ທັນວາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາ
ທິການໃຫຍ່ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມເຂັ້ມແຂງມີສະເຖຍລະພາບ

29/12/2017

pulpit rock
ກອງປະຊຸມແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2018 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ທັນວາ 2017 ທີ່ຫໍ
ປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຫລັກ6) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

29/12/2017

pulpit rock
ໃນວັນທີ 28 ທັນວາ 2017 ທີ່ກະຊວງການເງິນ, ບໍລິສັດ ພູ້ເບ້ຍ ມາຍນິງ ຈຳກັດ (PBM) ໄດ້ມອບເງິນ
ປັນຜົນ ແລະ ອາກອນກໍາໄລ ປະຈຳປີ 2017 ຈຳນວນ 10.6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ

29/12/2017

pulpit rock
ໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2017 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຫລັກ6) ໃນກອງປະຊຸມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2018, ທ່ານ ສີລາ
ວຽງແກ້ວ ຮອງລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ສະເໜີຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການປັບປຸງນິຕິກໍາ 2 ສະ
ບັບຄື: ຮ່າງຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 03 ສ້າງຂອງຂະແໜງການເງິນ
ແລະ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເງິນບ້ານ

29/12/2017

pulpit rock
ທ່ານ ສັງວອນ ພັນທະວິໄລ ຫົວໜ້າກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ
ແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໃນສົກປີ 2017 ສາມາດປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ
-ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2017 ປະຕິບັດລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານທັງໝົດ 84,94% ຂອງແຜນ
ການປີ, ສະເພາະລາຍຮັບພາຍໃນປະຕິບັດໄດ້ 87,71% ຂອງແຜນການປີ, ສ່ວນດ້ານ
ລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ 84,40% ຂອງແຜນການປີ

Syndicate content

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 28,695,312
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31