an image an image

Welcome to mof.gov.la.
HTML caption. Link to mof.gov.la.

ແຈ້ງການ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ

ລຳດັບ ເນື້ອໃນ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
1 ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ-ໂຄງການນ້ຳເທີນ-2-ຊອງອົງການກວດສອບສົກປີ-200910-201415 25/10/2017 Download
2 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2014-15 25/10/2017 Download
3 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2013-14 25/10/2017 Download
4 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2012-13 25/10/2017 Download
5 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2011-12 25/10/2017 Download
6 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2010-11 25/10/2017 Download
7 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2009-10 25/10/2017 Download
8 ຈົດໝາຍເຫດສະຫລູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ 2014-2015 07/09/2017 Download
9 ແຜນ ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2017 07/09/2017 Download
10 ແຈ້ງການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຂອງກະຊວງການເງິນ 22/09/2015 Download
11 ການຮອງຮັບ ປຶ້ມຄູມືການບັນຊີຂອງ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ສະບັບເລກທີ 900/ກງ 31/03/2015 Download
12 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປຶ້ມຄູມືການບັນຊີຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 26/06/2015 Download
13 ການລົງທະບຽນ ຍານພາຫະນະ 25/03/2014 Download

ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ

29/12/2017

pulpit rock
ໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2017 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຫລັກ6) ໃນກອງປະຊຸມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2018, ທ່ານ ສີລາ
ວຽງແກ້ວ ຮອງລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ສະເໜີຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການປັບປຸງນິຕິກໍາ 2 ສະ
ບັບຄື: ຮ່າງຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 03 ສ້າງຂອງຂະແໜງການເງິນ
ແລະ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເງິນບ້ານ

29/12/2017

pulpit rock
ທ່ານ ສັງວອນ ພັນທະວິໄລ ຫົວໜ້າກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ
ແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໃນສົກປີ 2017 ສາມາດປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ
-ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2017 ປະຕິບັດລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານທັງໝົດ 84,94% ຂອງແຜນ
ການປີ, ສະເພາະລາຍຮັບພາຍໃນປະຕິບັດໄດ້ 87,71% ຂອງແຜນການປີ, ສ່ວນດ້ານ
ລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ 84,40% ຂອງແຜນການປີ

29/12/2017

pulpit rock
ທ່ານ ນາງ ວັນພອນ ພົມມະສອນ ຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ
ແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2017 ວ່າ: ໃນການປະຕິ
ບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຄັງເງິນແຫ່ງຊາດໃນປີ 2017 ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ
ໄດ້ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງຊຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ
ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການອອກບົດແນະນຳໃຫ້ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ເປີດບັນຊີເງິນຝາກ ເພື່ອຮອງຮັບສະເພາະການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ

29/12/2017

pulpit rock
ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວເລກການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງຂະແໜງພາສີໃນ11
ເດືອນປີ 2017 ໄດ້ພຽງ 5.695 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 85,64% ຂອງແຜນການປີ, ແຕ່ຄະນະນໍາ
ກົມພາສີ, ເຈົ້າໜ້າທີພາສີ ລວມທັງບັນດາດ່ານສາກົນ, ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ, ດ່ານປະເພນີ ແລະ
ກອງກວດກາພາສີທົ່ວປະເທດຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ຕົວເລກລາຍຮັບປິດ 00 ໂມງບັນລຸ 6.240 ຕື້ກີບ

29/12/2017

pulpit rock
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2017 ຂອງຂະແໜງ
ສ່ວຍສາອາກອນທົ່ວປະເທດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 8.435 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 76,58% ຂອງແຜນການປີ.

29/12/2017

pulpit rock
ເພື່ອເປັນການສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນປີ 2017
ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2018 ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ຄື 25.452 ຕື້ກີບ

29/12/2017

pulpit rock
ດ່ານນາເຕີຍ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ເຊິ່ງເປັນອີກຈຸດໜຶ່ງດ່ານກວດກາລົດບັນທຸກເຂົ້າ-ອອກສົ່ງສິນຄ້າ
ລະຫວ່າງສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ເຊິ່ງມື້ໜຶ່ງມີລົດເຂົ້າມາກວດກາຊິງຊັ່ງນໍ້າໜັກປະມານ 100-150 ຄັນ

29/12/2017

pulpit rock
ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ເປັນດ່ານເຊິ່ງໜ້າກັບດ່ານບໍ່ຫານແຫ່ງ ສປ ຈີນ
ແລະ ເປັນດ່ານດິນຕໍ່ແຜ່ນລະຫວ່າງເມືອງຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ເມືອງຫລ້າກິ່ງ ແຂວງສິບສອງ
ພັນນາມົນທົນຢຸນນານສປ ຈີນ ຖືເປັນດ່ານເຂົ້າ-ອອກທາງດ້ານຍຸດທະສາດພົວພັນທາງດ້ານການ
ເມືອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

Syndicate content

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69/span> 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 26,881,109
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30