an image an image

Welcome to mof.gov.la.
HTML caption. Link to mof.gov.la.

ແຈ້ງການ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ

ລຳດັບ ເນື້ອໃນ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
1 ຈົດໝາຍເຫດສະຫລູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ 2014-2015 07/09/2017 Download
2 ແຜນ ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2017 07/09/2017 Download
3 ແຈ້ງການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຂອງກະຊວງການເງິນ 22/09/2015
Download
4 ການຮອງຮັບ ປຶ້ມຄູມືການບັນຊີຂອງ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ສະບັບເລກທີ 900/ກງ 31/03/2015 Download
5 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປຶ້ມຄູມືການບັນຊີຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 26/06/2015 Download
6 ການລົງທະບຽນ ຍານພາຫະນະ 25/03/2014 Download
7 ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບມາດຕະການກວດກາ ຈັດເກັບລາຍຮັບທ້າຍສົກປີງົບປະມານ 2013-14 ຂອງຂະແໜງພາສີ. 22/08/2014 Download
8 ບັນດາທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງການເງິນ. 09/04/2014 Download
9 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນແຫ່ງລັດດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂທຣນິກ 21/01/2014 Download
10 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດນຳໃຊ້ກາໝາຍຄັງສະສົມແຫ່ງລັດ 30/12/2013 Download

ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ

04/10/2017

pulpit rock
ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ ແລະ ໜ້າວຽກຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ
ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດງວດທີ 4 ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2017 ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ

22/09/2017

pulpit rock
ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດໃນການຫັນວຽກງານການເກັບລາຍຮັບເປັນທັນສະໄໝ
ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ຮອບດ້ານ ໂດຍສະເພາະການຈັດເກັບບັນດາຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ
ໃຫ້ຫັນໄປສູ່ການຈັດເກັບດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການຊໍາລະແບບເງິນສົດ
ເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສະດວກວ່ອງໄວ

22/09/2017

pulpit rock
ດ່ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ໜອງຄາຍ
ມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ແລ້ວ 740
ກວ່າຕື້ກີບ, ລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ອື່ນໆ.

22/09/2017

ການວາງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດແມ່ນອົງປະກອບຂອງການວາງແຜນການເງິນພາກລັດ
ທີ່ມີການພິຈາລະນາເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ເຊິ່ງຕິດພັນກັບທຸກຂະແໜງການ ໃນລະບົບເສດ
ຖະກິດຂອງປະເທດເປັນຕົ້ນແມ່ນຂະແໜງການຜະລິດ, ຂະແໜງເງິນຕາ ແລະ ການຊຳ
ລະສະສາງລະຫວ່າງປະເທດ,ການວາງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຈະຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ
ກົມກຽວກັບແຜນເງິນຕາ, ລະດັບການຜະລິດ ແລະ ການຊຳລະສະສາງລະຫວ່າງປະເທດ

22/09/2017

ທ່ານ ສຸບິນ ຈັນທະວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ-ການເງິນເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄໍາມ່ວນ
ໄດ້ລາຍງານວ່າ : ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະໃນໄລຍະ 6
ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 700 ກວ່າລ້ານກີບ

22/09/2017

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 14 ກັນຍາ 2017 ຜ່ານມານີ້ຫ້ອງການ-ການເງິນ
ເມືອງພູູກູດ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຊຸກຍູ້ລາຍຮັບເພື່ອມອບເຂົ້າງົບປະມານຂອງເມືອງຂື້ນ

22/09/2017

pulpit rock
ໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊັ້ນ 4 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແບ່ງວຽກ
ລະອຽດແຕ່ລະໜ່ວຍງານຊາວໜຸ່ມຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ
ທ່ານ ສົມຈິດ ຄໍາມຸງຄຸນ ຮອງເຂລາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມກະຊວງການເງິນ

22/09/2017

pulpit rock
ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນ ການຈັດເກັບລາຍຮັບ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງລັດ ຖະບານ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ,
ຄົບຖ້ວນ, ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ເປັນເອກະພາບ

Syndicate content

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,203 8,207
THB 228.81 230.53
EUR 8,559 8,602
JPY 68.60 69.97
VND 0.3633   0.3672
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 03/01/2017

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 23,766,098
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31