an image an image

Welcome to mof.gov.la.
HTML caption. Link to mof.gov.la.

ແຈ້ງການ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ

ລຳດັບ ເນື້ອໃນ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
1 ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ-ໂຄງການນ້ຳເທີນ-2-ຊອງອົງການກວດສອບສົກປີ-200910-201415 25/10/2017 Download
2 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2014-15 25/10/2017 Download
3 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2013-14 25/10/2017 Download
4 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2012-13 25/10/2017 Download
5 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2011-12 25/10/2017 Download
6 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2010-11 25/10/2017 Download
7 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2009-10 25/10/2017 Download
8 ຈົດໝາຍເຫດສະຫລູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ 2014-2015 07/09/2017 Download
9 ແຜນ ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2017 07/09/2017 Download
10 ແຈ້ງການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຂອງກະຊວງການເງິນ 22/09/2015 Download
11 ການຮອງຮັບ ປຶ້ມຄູມືການບັນຊີຂອງ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ສະບັບເລກທີ 900/ກງ 31/03/2015 Download
12 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປຶ້ມຄູມືການບັນຊີຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 26/06/2015 Download
13 ການລົງທະບຽນ ຍານພາຫະນະ 25/03/2014 Download

ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ

29/12/2017

pulpit rock
ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວເລກການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງຂະແໜງພາສີໃນ11
ເດືອນປີ 2017 ໄດ້ພຽງ 5.695 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 85,64% ຂອງແຜນການປີ, ແຕ່ຄະນະນໍາ
ກົມພາສີ, ເຈົ້າໜ້າທີພາສີ ລວມທັງບັນດາດ່ານສາກົນ, ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ, ດ່ານປະເພນີ ແລະ
ກອງກວດກາພາສີທົ່ວປະເທດຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ຕົວເລກລາຍຮັບປິດ 00 ໂມງບັນລຸ 6.240 ຕື້ກີບ

29/12/2017

pulpit rock
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2017 ຂອງຂະແໜງ
ສ່ວຍສາອາກອນທົ່ວປະເທດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 8.435 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 76,58% ຂອງແຜນການປີ.

29/12/2017

pulpit rock
ເພື່ອເປັນການສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນປີ 2017
ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2018 ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ຄື 25.452 ຕື້ກີບ

29/12/2017

pulpit rock
ດ່ານນາເຕີຍ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ເຊິ່ງເປັນອີກຈຸດໜຶ່ງດ່ານກວດກາລົດບັນທຸກເຂົ້າ-ອອກສົ່ງສິນຄ້າ
ລະຫວ່າງສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ເຊິ່ງມື້ໜຶ່ງມີລົດເຂົ້າມາກວດກາຊິງຊັ່ງນໍ້າໜັກປະມານ 100-150 ຄັນ

29/12/2017

pulpit rock
ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ເປັນດ່ານເຊິ່ງໜ້າກັບດ່ານບໍ່ຫານແຫ່ງ ສປ ຈີນ
ແລະ ເປັນດ່ານດິນຕໍ່ແຜ່ນລະຫວ່າງເມືອງຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ເມືອງຫລ້າກິ່ງ ແຂວງສິບສອງ
ພັນນາມົນທົນຢຸນນານສປ ຈີນ ຖືເປັນດ່ານເຂົ້າ-ອອກທາງດ້ານຍຸດທະສາດພົວພັນທາງດ້ານການ
ເມືອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

29/12/2017

pulpit rock
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃນປີ 2017 ຮອດປັດຈຸບັນຫລາຍແຂວງ
ໃນທົ່ວປະເທດກໍເກັບລາຍຮັບໄດ້ຕາມແຜນ ແລະ ລື່ນແຜນການ, ຂະນະທີ່ແຂວງອັດຕະປື 11
ເດືອນເກັບໄດ້ເຖິງ 50% ຂອງແຜນການປີ

29/12/2017

pulpit rock
ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມ
ຕໍ່ກອງປະຊຸມວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2017

29/12/2017

pulpit rock
ໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2017 ຜ່ານມາ, ພະແນກການເງິນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ນວ)
ໄດ້ຈັດພິທີປິດການຮຽນທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ ຊັ້ນຕົ້ນ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກ
ຂະແໜງການເງິນ ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ I

Syndicate content

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,297 8,301
THB 261.52 263.48
EUR 10,241 10,293
JPY 74.40 75.89
VND 0.3633   0.3672
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 25/01/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 26,255,725
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31