an image an image

Welcome to mof.gov.la.
HTML caption. Link to mof.gov.la.

ແຈ້ງການ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ

ລຳດັບ ເນື້ອໃນ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
1 ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ-ໂຄງການນ້ຳເທີນ-2-ຊອງອົງການກວດສອບສົກປີ-200910-201415 25/10/2017 Download
2 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2014-15 25/10/2017 Download
3 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2013-14 25/10/2017 Download
4 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2012-13 25/10/2017 Download
5 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2011-12 25/10/2017 Download
6 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2010-11 25/10/2017 Download
7 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2009-10 25/10/2017 Download
8 ຈົດໝາຍເຫດສະຫລູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ 2014-2015 07/09/2017 Download
9 ແຜນ ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2017 07/09/2017 Download
10 ແຈ້ງການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຂອງກະຊວງການເງິນ 22/09/2015 Download
11 ການຮອງຮັບ ປຶ້ມຄູມືການບັນຊີຂອງ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ສະບັບເລກທີ 900/ກງ 31/03/2015 Download
12 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປຶ້ມຄູມືການບັນຊີຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 26/06/2015 Download
13 ການລົງທະບຽນ ຍານພາຫະນະ 25/03/2014 Download

ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ

29/12/2017

pulpit rock
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2018 ລັດຖະບານກໍ່ຄື
ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຮັບຕົວເລກຈັດລາຍຮັບທັງໝົດ 25.452 ຕື້ກີບ

29/12/2017

pulpit rock
ໃນກອງປະຊຸມແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2018 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2017 ທີ່ຫໍ
ປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ
ໄດ້ສະເໜີຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ
ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 4040/ກງ ລົງວັນທີ 21 ພະຈິກ 2017

29/12/2017

pulpit rock
ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມໂອ້ລົມກອງປະຊຸມແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2018 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ,
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 27 ທັນວາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາ
ທິການໃຫຍ່ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມເຂັ້ມແຂງມີສະເຖຍລະພາບ

29/12/2017

pulpit rock
ກອງປະຊຸມແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2018 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ທັນວາ 2017 ທີ່ຫໍ
ປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຫລັກ6) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

29/12/2017

pulpit rock
ໃນວັນທີ 28 ທັນວາ 2017 ທີ່ກະຊວງການເງິນ, ບໍລິສັດ ພູ້ເບ້ຍ ມາຍນິງ ຈຳກັດ (PBM) ໄດ້ມອບເງິນ
ປັນຜົນ ແລະ ອາກອນກໍາໄລ ປະຈຳປີ 2017 ຈຳນວນ 10.6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ

29/12/2017

pulpit rock
ໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2017 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຫລັກ6) ໃນກອງປະຊຸມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2018, ທ່ານ ສີລາ
ວຽງແກ້ວ ຮອງລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ສະເໜີຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການປັບປຸງນິຕິກໍາ 2 ສະ
ບັບຄື: ຮ່າງຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 03 ສ້າງຂອງຂະແໜງການເງິນ
ແລະ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເງິນບ້ານ

29/12/2017

pulpit rock
ທ່ານ ສັງວອນ ພັນທະວິໄລ ຫົວໜ້າກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ
ແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໃນສົກປີ 2017 ສາມາດປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ
-ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2017 ປະຕິບັດລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານທັງໝົດ 84,94% ຂອງແຜນ
ການປີ, ສະເພາະລາຍຮັບພາຍໃນປະຕິບັດໄດ້ 87,71% ຂອງແຜນການປີ, ສ່ວນດ້ານ
ລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ 84,40% ຂອງແຜນການປີ

29/12/2017

pulpit rock
ທ່ານ ນາງ ວັນພອນ ພົມມະສອນ ຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ
ແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2017 ວ່າ: ໃນການປະຕິ
ບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຄັງເງິນແຫ່ງຊາດໃນປີ 2017 ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ
ໄດ້ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງຊຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ
ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການອອກບົດແນະນຳໃຫ້ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ເປີດບັນຊີເງິນຝາກ ເພື່ອຮອງຮັບສະເພາະການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ

Syndicate content

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,297 8,301
THB 261.52 263.48
EUR 10,241 10,293
JPY 74.40 75.89
VND 0.3633   0.3672
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 25/01/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 26,255,923
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31