an image an image

Welcome to mof.gov.la.
HTML caption. Link to mof.gov.la.

ແຈ້ງການ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ

ລຳດັບ ເນື້ອໃນ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
1 ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ-ໂຄງການນ້ຳເທີນ-2-ຊອງອົງການກວດສອບສົກປີ-200910-201415 25/10/2017 Download
2 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2014-15 25/10/2017 Download
3 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2013-14 25/10/2017 Download
4 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2012-13 25/10/2017 Download
5 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2011-12 25/10/2017 Download
6 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2010-11 25/10/2017 Download
7 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2009-10 25/10/2017 Download
8 ຈົດໝາຍເຫດສະຫລູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ 2014-2015 07/09/2017 Download
9 ແຜນ ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2017 07/09/2017 Download
10 ແຈ້ງການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຂອງກະຊວງການເງິນ 22/09/2015 Download
11 ການຮອງຮັບ ປຶ້ມຄູມືການບັນຊີຂອງ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ສະບັບເລກທີ 900/ກງ 31/03/2015 Download
12 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປຶ້ມຄູມືການບັນຊີຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 26/06/2015 Download
13 ການລົງທະບຽນ ຍານພາຫະນະ 25/03/2014 Download

ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ

11/05/2009

ກະຊວງການເງິນລະບຸສະພາບການເງິນ - ງົບປະມານເລີ່ມຂາດສະພາບຄ່ອງ
ແລະ ການຂາດດຸນຈະເພີ່ມສູງຂື້ນ ພາຍຫຼັງຜົນການເກັບລາຍຮັບ 2 ໄຕມາດທໍາອິດ ອອກມາແລ້ວ ປະຕິບັດໄດ້ພຽງແຕ່ 41,44% ຂອງແຜນການປີ.

11/05/2009

ເພື່ອປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງພັກໃຫ້ປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງໜັກແໜ້ນທາງດ້ານການເມືອງ, ແນວ ຄິດ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນການນຳພານັ້ນ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄະນະພັກກະ ຊວງການເງິນວ່າດ້ວຍການຮັບເອົາມະຫາຊົນຜູ້ກ້າວໜ້າເຂົ້າໃນອົງການຈັດຕັ້ງພັກ

11/05/2009

ບໍລິສັດເບຍລາວຈຳກັດ ໄດ້ໃຫ້ການອຸປະຖຳໂຄງການໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພໃນການສັນຈອນ ມູນຄ່າ 297 ລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ ) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

08/05/2009

ລາວ - ຍີ່ປຸ່ນ ຮວ່ມທຶນສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດປະກັນໄພ

08/05/2009

ລາວມີກຳນົດເປີດຊື້ - ຂາຍຕະຫລາດຫລັກຊັບໃນທ້າຍປີ 2010

08/05/2009

ລັດວິສາຫະກິດຫວຍພັດທະນາ ຖືເປັນທຸລະກິດໜຶ່ງທີ່ມອບພັນທະງົບປະມານໃຫ້ແກ່ລັດສູງ ຂື້ນໃນແຕ່ລະປີ.

08/05/2009

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ພ້ອມຈະຊ່ວຍລາວເພື່ອຮັບມືຜົນກະທົບຈາກວິກິດ ການໆເງິນໂລກ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ ຫຼຸດລົງ.

07/05/2009

ໜ່ວຍບໍລິການປະຈໍາເມືອງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທີ່ຂື້ນກັບສາຂາທະນາຄານ
ນະໂຍບາຍແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕໍ່າຫຼາຍກວ່າ 1.4 ຕື້ກີບ ເພື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

Syndicate content

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,297 8,301
THB 261.52 263.48
EUR 10,241 10,293
JPY 74.40 75.89
VND 0.3633   0.3672
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 25/01/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 26,255,972
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31