an image an image

Welcome to mof.gov.la.
HTML caption. Link to mof.gov.la.

ແຈ້ງການ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ

ລຳດັບ ເນື້ອໃນ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
1 ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ-ໂຄງການນ້ຳເທີນ-2-ຊອງອົງການກວດສອບສົກປີ-200910-201415 25/10/2017 Download
2 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2014-15 25/10/2017 Download
3 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2013-14 25/10/2017 Download
4 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2012-13 25/10/2017 Download
5 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2011-12 25/10/2017 Download
6 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2010-11 25/10/2017 Download
7 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2009-10 25/10/2017 Download
8 ຈົດໝາຍເຫດສະຫລູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ 2014-2015 07/09/2017 Download
9 ແຜນ ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2017 07/09/2017 Download
10 ແຈ້ງການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຂອງກະຊວງການເງິນ 22/09/2015 Download
11 ການຮອງຮັບ ປຶ້ມຄູມືການບັນຊີຂອງ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ສະບັບເລກທີ 900/ກງ 31/03/2015 Download
12 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປຶ້ມຄູມືການບັນຊີຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 26/06/2015 Download
13 ການລົງທະບຽນ ຍານພາຫະນະ 25/03/2014 Download

ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ

03/08/2009

ສຳລັບສົກຮຽນ 2008-2009 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2008 ເປັນຕົ້ນມາເຊິ່ງ ໃນແຕ່ລະໆບົບ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດການຮຽນການສອນຄົບຖ້ວນຕາມຫລັກສູດທີ່ວາງໄວ້

29/07/2009

ທີ່ແຂວງຫລວງພະບາງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ( BOL ) ແລະ ຕະຫລາດ ຫລັກຊັບ ສ. ເກົາຫລີ ( KRX ) ໄດ້ບັນລຸການເຊັນສັນຍາຮ່ວມທຶນສ້າງຕັ້ງຕະຫລາດຫລັກ ຊັບຢູ່ລາວ.

28/07/2009

ໃນບົດລາຍງານ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເຫນີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VI ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2009 ນີ້, ໄດ້ສະເຫນີບໍ່ ດັດແກ້ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ສຳລັບສົກ 2008-2009.

28/07/2009

ພະແນກການເງິນແຂວງຫລວງພະບາງເປັນພະແນກຫນຶ່ງ ທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງວ່າການແຂວງຫລວງພະບາງ

28/07/2009

ທ່ານ ສົມຈິດ ທອງຄຳສຸກ, ຫົວຫນ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນລະດູການຜະລິດນາແລ້ງທີ່ຜ່ານມາ ທສກ ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ ປ່ອຍສິນເຊື່ອຢູ່ 6 ຕົວເມືອງ.

28/07/2009

ອົງການທີ່ດິນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ພ້ອມທັງຮັບປະ ກັນວ່າ ການເກັບພາສີທີ່ດິນແບບໃຫມ່ ຈະເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານບັນ ລຸຄາດຫມາຍ.

28/07/2009

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (ທຄຕລ) ສ້າງຄວາມແປກໃຫມ່ດ້ວຍການໃຫ້ບໍ ລິການນອກສະຖານທີ່ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍ.

28/07/2009

ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ( IT ) ກະຊວງການເງິນໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບລະບົບເຄື່ອ ຂ່າຍຄອມພິວເຕີການບັນຊີຄັງເງິນ-ງົບປະມານ.

Syndicate content

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,304 8,308
THB 259.29 261.24
EUR 10,142 10,193
JPY 73.43 74.90
VND 0.3633   0.3672
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 23/01/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 25,225,049
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31