an image an image

Welcome to mof.gov.la.
HTML caption. Link to mof.gov.la.

ແຈ້ງການ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ

ລຳດັບ ເນື້ອໃນ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
1 ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ-ໂຄງການນ້ຳເທີນ-2-ຊອງອົງການກວດສອບສົກປີ-200910-201415 25/10/2017 Download
2 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2014-15 25/10/2017 Download
3 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2013-14 25/10/2017 Download
4 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2012-13 25/10/2017 Download
5 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2011-12 25/10/2017 Download
6 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2010-11 25/10/2017 Download
7 ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2009-10 25/10/2017 Download
8 ຈົດໝາຍເຫດສະຫລູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ 2014-2015 07/09/2017 Download
9 ແຜນ ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2017 07/09/2017 Download
10 ແຈ້ງການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຂອງກະຊວງການເງິນ 22/09/2015 Download
11 ການຮອງຮັບ ປຶ້ມຄູມືການບັນຊີຂອງ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ສະບັບເລກທີ 900/ກງ 31/03/2015 Download
12 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປຶ້ມຄູມືການບັນຊີຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 26/06/2015 Download
13 ການລົງທະບຽນ ຍານພາຫະນະ 25/03/2014 Download

ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ

22/12/2017

pulpit rock
ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ (ຄຄຊ) ຄັ້ງທີ III ປະຈຳປີ 2017
ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ທັນວາຜ່ານມາ, ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ)

22/12/2017

pulpit rock
ປີ 2017 ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບແຜນເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບ
ປະມານລວມທັງໝົດ 18 ຕື້ກີບ ແລະ ຜ່ານການຈັດເກັບຕົວຈິງມາຮອດວັນທີ 11 ທັນວາ
2017 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 12,9 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 70% ຂອງແຜນການປີ

22/12/2017

pulpit rock
ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະຊາຍ-ຍິງຂອງນັກສຶກສາອານຸປະລິນຍາຕີ ຊຸດທີ 11 ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ
(ສສງ) ໄດ້ເລີ່ມການແຂ່ງຂັນແຕ່ວັນທີ 3 ພະຈິກ 2017 ແລະ ໄດ້ສໍາເລັດການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 20 ທັນວາ 2017

22/12/2017

pulpit rock
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2017 ຂອງກອງກວດກາພາສີ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ນວ) ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ຫາວັນທີ 22
ທັນວາ 2017 ສາມາດປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ 9,4 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 94,08%
ຂອງແຜນການປີ.

22/12/2017

pulpit rock
ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2017 ທີ່ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງາານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດ
ການສຳຫລວດສະຖະຕິກະສິກຳທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ III ປີ 2019

22/12/2017

pulpit rock
ຕາມຮ່າງມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ
ບົດລາຍງານລັດຖະບານວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຄາດຄະເນໝົດປີ 2017 ແລະ ແຜນການປີ 2018

22/12/2017

ເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຕິດພັນກັບການເກັບອາກອນ
ຢູ່ແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໃນວັນທີ 14
ທັນວາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ຫ້ອງການການເງິນເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

22/12/2017

pulpit rock
ເພື່ອເປັນເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຂາຍໜີ້ຕ້ອງຮັບ
(Factoring) ໃຫ້ແກ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ, ຂະແໜງການພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2017 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

Syndicate content

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,304 8,308
THB 259.21 261.16
EUR 10,113 10,164
JPY 73.54 75.01
VND 0.3633   0.3672
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 21/01/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 25,217,096
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31