an image an image

IFC-ລາວລິເລີ່ມພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນຢູ່ອ່າງແມ່ນໍ້າເຊກອງ

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ 2018 ອົງການIFC, ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງສປປ ລາວ ໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະ ທົບແບບສະສົມ (CIA) ຈາກການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ຢູ່ຂອບເຂດອ່າງແມ່ນໍ້າເຊກອງ ແຂວງເຊກອງ, ຊຶ່ງເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ມີການປະເມີນໂດຍອີງຕາມຄູ່ມືການປະເມີນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນສປປ ລາວ ຕາມທິດທາງຂອງ CIA ແລະ ອີງຕາມຜົນການປະເມີນດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂໍ້ສະເໜີແນະ ໃນຫລາກຫລາຍຮູບແບບທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນອັນສໍາຄັນຂອງຊາດ.
ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືເອົາການຂະຫຍາຍກໍາລັງການຜະລິດພະລັງ ງານເປັນບຸລິມະສິດ ເພື່ອສາມາດຜະລິດພະລັງງານໃຫ້ໄດ້ 26.000 MW ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເປັນໜຶ່ງໃນລະດັບການຜະ ລິດທີ່ສູງທີ່ສຸດຢູ່ໃນພາກພື້ນ.
ໃນປີ 2018 ໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນມີໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າແລ້ວ 50 ກວ່າໂຄງການ ແລະ ຍັງມີໂຄງການ ພະລັງງານທົດແທນປະເພດອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງ. ການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມຢູ່ໃນຂະແໜງພະລັງງານທົດແທນໃນເຂດອ່າງແມ່ນໍ້າເຊກອງ ແມ່ນຈະຖືກດໍາເນີນພໍດີກັບໄລຍະທີ່ມີການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຖານທີ່ດີ ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງສູງ.
ເຊກອງເປັນໜຶ່ງໃນສາຂາແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ຈໍານວນບໍ່ຫຼາຍທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ
ການດໍາເນີນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ກໍມີບໍ່ທັນຫຼາຍຊຶ່ງເປັນໂອກາດອັນດີໃນການທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຈາກການພັດທະນາຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນນໍາອີກ.
ທ່ານ ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ປັດຈຸບັນແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການຫລາຍຢ່າງ ໃນເຂດອ່າງແມ່ນໍ້າເຊກອງບໍ່ພຽງແຕ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ກ່ຽວກັບການຂຸດຕົ້ນໄມ້, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ກິດຈະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບປ່າໄມ້.
ພວກເຮົາມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງ ຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຈາກ ກິດຈະກໍາທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອວາງແຜນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ໃນເຂດຊັບພະຍາກອນແຫ່ງຊາດທີ່ສໍາຄັນດັ່ງກ່າວນີ້.
ອົງການ IFC ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວກັບ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການທີ່ດີໃນການປະເມີນ CIA ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄູ່ມືໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.
ໃນອີກ 9 ເດືອນຕໍ່ໜ້າ, ການປະເມີນ CIA ໃນເຂດອ່າງແມ່ນໍ້າເຊກອງຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍການຈັດ
ປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ບັນດາຊ່ຽວຊານແລ້ວສ້າງເປັນບົດລາຍງານ ສະບັບສຸດທ້າຍທີ່ອີງໃສ່ຫລັກຖານຕົວຈິງ ຊຶ່ງຈະລວມເອົາຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບສົມມຸດຖານຕ່າງໆ ໃນການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
31/08/2018
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
31/08/2018
ສຸກ, 31 ສິງຫາ, 2018 - ອັງຄານ, 31 ສິງຫາ, 2021

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 32,462,260
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30