an image an image

6 ເດືອນທ້າຍປີ ຫົວພັນ ຈະເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 47,32 ຕື້ກີບ

ແນໃສ່ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນທ້າຍປີ 2017 ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ ແຂວງຫົວພັນ ຕັ້ງເປົ້າສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບ ໃຫ້ໄດ້ 47,3 2ຕື້ກີບ, ເຊິ່ງໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຜ່ານມາທົ່ວແຂວງສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 54,77 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ປະຕິບັດໄດ້ 50,34% ແລະ ລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ 246,28 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 41,31% ຂອງແຜນການປີ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກແຂວງຫົວພັນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2017 ແຂວງຫົວພັນສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການເປັນຕົ້ນແມ່ນລາຍຮັບຈາກແຫລ່ງຕ່າງໆແມ່ນ ຈະສູ້ຊົນສ້າງແຫລ່ງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 47,32 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້, ລາຍຮັບບ້ວງສູນກາງໃຫ້ໄດ້ 11,20 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບສະເພາະພາຍໃນແຂວງ ໃຫ້ໄດ້ 36,12 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນປົກກະຕິໃຫ້ໄດ້ 33,68 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້, ຮັບຈາກອາກອນປົກກະຕິໃຫ້ໄດ້ 22,65 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນໃຫ້ໄດ້ 508,58 ລ້ານກີບ, ຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມອື່ນໆ ໃຫ້ໄດ້ 962,65 ລ້ານກີບ, ລາຍຮັບຈາກວິຊາການໃຫ້ໄດ້ 9,60 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບຈາກການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ 2,44 ຕື້ກີບ.
ສ່ວນດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຕິບັດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 292,05 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້, ຈ່າຍເງິນເດືອນພື້ນຖານ 139,62 ຕື້ກີບ, ຈ່າຍເງິນນະໂຍບາຍຊ່ວຍໜູນຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ 11,09 ຕື້ກີບ, ຈ່າຍຮັບໃຊ້ບໍລິການໃຫ້ໄດ້ 29,09 ຕື້ກີບ, ຈ່າຍເງິນດັດສົມສົ່ງເສີມບໍາລຸງໃຫ້ໄດ້ 8,76 ຕື້ກີບ, ຈ່າຍເງິນອືື່ນໆ 28,91 ຕື້ກີບ ແລະ ຈ່າຍການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ໄດ້ 72,89 ຕື້ກີບ.
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ແຂວງຫົວພັນ ຈະສືບຕໍ່ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະແໜງການເງິນ ອອກແຮງຂຸດຄົ້ນແຫລ່ງລາຍຮັບຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊຸກຍູ້ການເກັບລາຍຮັບຂັ້ນແຂວງ ເດີນສໍາຫລວດຖານລາຍຮັບ ແລະ ຍົກຖານອາກອນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ເປັນພື້ນຖານໃນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານເພີ່ມຂຶ້ນ, ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ອາກອນຊົມໃຊ້, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງກວດກາ.
ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍເສຍພັນທະ, ບໍ່ຖືບັນຊີ, ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການເສຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຈາກການຈໍາໜ່າຍພາຫະນະຕາມການຊື້ຂາຍຕົວຈິງ ທີ່ມີການປິດບັງ, ເຊື່ອງອໍາລາຍຮັບອາກອນທີ່ເປັນພັນທະຂອງລັດ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນກໍ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການອະນຸມັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ການອອກຄໍາສັ່ງຈ່າຍ, ການຕິດຕາມກວດກາເອກະສານສັ່ງຈ່າຍຕ່າງໆໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ GFIS ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານມີຄວາມຫັດກຸມ ແລະ ເພື່ອເປັນການຫລຸດຜ່ອນການຂາດດຸນງົບປະມານເທື່ອລະກ້າວ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
03/09/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
03/09/2017
ອາທິດ, 3 ກັນຍາ, 2017

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 31,319,299
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31