an image an image

10 ເດືອນພະແນກການເງິນແຂວງຊຽງຂວາງ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ເກືອບ 80% ຂອງແຜນການປີ

pulpit rock
ແຂວງຊຽງຂວາງປະກອບມີ 7 ເມືອງ, ມີເມືອງທົດລອງສາມສ້າງ 3 ເມືອງ, ມີ 6 ບ້ານ, ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 4,242 ຫົວໜ່ວຍ, ຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງ 148 ຫົວໜ່ວຍ, ເມືອງຄຸ້ມຄອງ 4,094 ຫົວໜ່ວຍ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິລັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 10 ເດືອນປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ 78,5% ຂອງແຜນການປີ.
ທ່ານ ຄຳພູມີ ບົວລະພີມ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນປະຈຳແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບລາຍຮັບ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍປີ 2017 ຊຽງຂວາງເປັນແຂວງຂາດດຸນທາງດ້ານງົບປະມານ, ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງພຽງ 24-26% ຂອງແຜນລາຍຈ່າຍ, ລວມລາຍຈ່າຍພາກລົງທຶນຂອງລັດຖ້າບໍ່ຄິດໄລ່ພາກເງິນລົງທຶນຂອງລັດແມ່ນສາມາດກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ 30%, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 10 ເດືອນ 2017 ແຂວງຊຽງຂວາງສາມາດບັນລຸຕົວເລກລາຍຮັບພຽງ 78,5% ຂອງແຜນປີ, ຈໍານວນແຜນປີ 121,561 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້, ຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນ 89 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດໄດ້ 6,2 ຕື້ກີບລວມແລ້ວປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 95 ຕື້ກວ່າກີບ, ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາກໍ່ເຫັນວ່າມີຕົວເລກເພີ່ມຂຶ້ນລື່ນແຜນການ 14%.
ສ່ວນວຽກງານທົດລອງ 3 ສ້າງຂອງຂະແໜງການເງິນຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາມາດຕີລາຄາໄດ້ເຊິ່ງນັບແຕ່ສູນກາງຮອດຂັ້ນຮາກຖານບ້ານໄດ້ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ,ເປັນແຜນສູ້ຊົນໃນການສ້າງລາຍຮັບເພື່ອເປັນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງຮ່າງຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພິ່ງຕົນເອງ-ກຸ້ມຕົນເອງເທື່ອລະກ້າວ, ໃນການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວກໍ່ແມ່ນມີຜົນດີ, ຖ້າທຽບໃສ່ລາຍຮັບກ່ອນທີ່ບໍ່ເຮັດ 3 ສ້າງເຫັນວ່າດີກ່ອນເກົ່າ. ທັງນີ້, ກໍ່ຍ້ອນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຈາກອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ, ການປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ແລະ ຂະແໜງ 3 ສາຍຕັ້ງກະຊວງການເງິນບວກຄວາມພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງອ້າຍນ້ອງພະນັກງານຂະແໜງການເງິນໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມສູງຕໍ່ສູ້ຊົນ, ການຂຸດຄົ້ນໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ປັດຈຸບັນແຂວງຊຽງຂວາງ ມີ 7 ເມືອງ. ໃນນັ້ນ, ມີເມືອງເຮັດທົດລອງ 3 ສ້າງມີ 3 ເມືອງປະກອບດ້ວຍ 6 ບ້ານຢູ່ຂັ້ນເມືອງມີພະນັກງານ 152 ສະຫາຍ, ຢູ່ຂັ້ນແຂວງມີພະນັກງານ 103 ຄົນລວມທັງພະນັກງານຂອງ 3 ສາຍຕັ້ງ, ລວມແລ້ວທົ່ວແຂວງມີພະນັກງານການເງິນທັງໝົດ 255 ຄົນ, ຮາກຖານພັກພະແນກການເງິນມີ 4 ໜ່ວຍພັກຂຶ້ນກັບຄື: ໜ່ວຍພັກສ່ວຍສາອາກອນ, ໜ່ວຍພັກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ໜ່ວຍພັກກອງກວດກາພາສີປະຈຳແຂວງ ແລະ ໜ່ວຍພັກພະແນກການເງິນ. ສ່ວນໜ່ວຍພັກດ່ານສາກົນນໍ້າກັ່ນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຮາກຖານພັກຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ, ສ່ວນການຊີ້ນຳວຽກວິຊາການແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະແໜງສາຍຕັ້ງຕາມພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
ທ່ານ ຄຳພູມີ ບົວລະພີມ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນປະຈຳແຂວງຊຽງຂວາງ ເນັ້ນຕື່ມວ່າ: ສຳລັບວຽກງານການສຳຫລວດຖານລາຍຮັບຄືນໃໝ່ສະເພາະແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ ເລກທີ 40/ນຍ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 3905/ກງ ວ່າດ້ວຍການລົງເກັບກຳ ແລະ ສຳຫລວດຖານລາຍຮັບເຂົ້າງົບປມານຄືນໃໝ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ສົມທົບກັບທີມງານກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເຮັດສຳເລັດ 7 ເມືອງ, ສະຖິຕິຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນ ແລະ ຕໍ່ທະບຽນຮອດວັນທີ 31 ກັນຍາ 2017 ມີທັງໝົດ 4,242 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນນັ້ນ, ແຂວງຄຸ້ມຄອງມີ 148 ຫົວໜ່ວຍ, ເມືອງຄຸ້ມຄອງ 4,094 ຫົວໜ່ວຍ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເຖິງວ່າພະແນກການເງິນແຂວງຊຽງຂວາງໃນ 10 ເດືອນ 2017 ເກັບລາຍໄດ້ຮັບພຽງ 78,5% ຂອງແຜນປີ (ແຜນການປີ 121,561 ຕື້ກີບ) ລວມແລ້ວປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 95 ຕື້ກວ່າກີບ, ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າເພີ່ມຂຶ້ນລື່ນແຜນການ 14% ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ຍັງໄດ້ຖືເອົາວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຖືເປັນບຸລິມະສິດ, ວາງມາດຕະການຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ, ຕິດຕາມກວດກາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງພະນັກງານ ແລະ ລົງກວດກາໄລ່ລຽງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ກວດກາຄືນຂອງຫ້ອງການກວດກາການເງິນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງພະນັກ ງານໄປພ້ອມໆກັນ, ເດັດຂາດຖ້າມີການລະເມີດໃນການປະຕິບັດຂອງພະນັກງານການເງິນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 1124/ກງ, ລົງວັນທີ 10 ເມສາ 2017 ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນຂອງພະນັກງານການເງິນ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ໃນຕອນທ້າຍທ່ານ ຄຳພູມີ ບົວລະພີມ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນປະຈຳແຂວງຊຽງຂວາງຍັງໄດ້ສະເໜີບາງບັນຫາເຖິງການນຳກະຊວງການເງິນຕໍ່ວຽກງານເຮັດທົດລອງ 3 ສ້າງຂອງຂະແໜງການເງິນ, ດັ່ງທີ່ແຈ້ງການເລກທີ 2202/ກງ-2012 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແຕ່ບັນຫາພູດແບ່ງບຳເນັດໃຫ້ຂັ້ນບ້ານເບື້ອງຕົ້ນມີແຈ້ງການເລກທີ 1823/ກງ ອອກປີ 2000 ຕໍ່ມາແມ່ນມີແຈ້ງການເລກທີ 206/ກງ ອອກປີ 2014 ຕໍ່ແຈ້ງການນີ້ມາເຖິງປັດຈຸບັນກະຊວງການເງິນພັດວ່າບໍ່ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວເປັນຕົ້ນແມ່ນບ້ານທີ່ບໍ່ແມ່ນ 3 ສ້າງປະຕິບັດໄດ້ 40-60% ພາຍຫລັງມີແຈ້ງການອອກມາແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ລົງເປີດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານແລ້ວ, ພັດໃຫ້ກັບມານຳໃຊ້ແຈ້ງການເລກທີ 1823/ກງ ຄືນໝາຍຄວາມວ່າບ້ານທີ່ບໍ່ແມ່ນສາມສ້າງ ບໍ່ໄດ້ບຳເນັດ 40-60%.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
24/11/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
24/11/2017
ສຸກ, 24 ພະຈິກ, 2017 - ອັງຄານ, 24 ພະຈິກ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a700.jpg117.23 KB
a699.jpg540.27 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69/span> 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 26,907,340
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30