an image an image

10 ເດືອນພະແນກການເງິນແຂວງຊຽງຂວາງ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ເກືອບ 80% ຂອງແຜນການປີ

pulpit rock
ແຂວງຊຽງຂວາງປະກອບມີ 7 ເມືອງ, ມີເມືອງທົດລອງສາມສ້າງ 3 ເມືອງ, ມີ 6 ບ້ານ, ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 4,242 ຫົວໜ່ວຍ, ຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງ 148 ຫົວໜ່ວຍ, ເມືອງຄຸ້ມຄອງ 4,094 ຫົວໜ່ວຍ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິລັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 10 ເດືອນປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ 78,5% ຂອງແຜນການປີ.
ທ່ານ ຄຳພູມີ ບົວລະພີມ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນປະຈຳແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບລາຍຮັບ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍປີ 2017 ຊຽງຂວາງເປັນແຂວງຂາດດຸນທາງດ້ານງົບປະມານ, ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງພຽງ 24-26% ຂອງແຜນລາຍຈ່າຍ, ລວມລາຍຈ່າຍພາກລົງທຶນຂອງລັດຖ້າບໍ່ຄິດໄລ່ພາກເງິນລົງທຶນຂອງລັດແມ່ນສາມາດກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ 30%, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 10 ເດືອນ 2017 ແຂວງຊຽງຂວາງສາມາດບັນລຸຕົວເລກລາຍຮັບພຽງ 78,5% ຂອງແຜນປີ, ຈໍານວນແຜນປີ 121,561 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້, ຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນ 89 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດໄດ້ 6,2 ຕື້ກີບລວມແລ້ວປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 95 ຕື້ກວ່າກີບ, ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາກໍ່ເຫັນວ່າມີຕົວເລກເພີ່ມຂຶ້ນລື່ນແຜນການ 14%.
ສ່ວນວຽກງານທົດລອງ 3 ສ້າງຂອງຂະແໜງການເງິນຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາມາດຕີລາຄາໄດ້ເຊິ່ງນັບແຕ່ສູນກາງຮອດຂັ້ນຮາກຖານບ້ານໄດ້ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ,ເປັນແຜນສູ້ຊົນໃນການສ້າງລາຍຮັບເພື່ອເປັນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງຮ່າງຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພິ່ງຕົນເອງ-ກຸ້ມຕົນເອງເທື່ອລະກ້າວ, ໃນການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວກໍ່ແມ່ນມີຜົນດີ, ຖ້າທຽບໃສ່ລາຍຮັບກ່ອນທີ່ບໍ່ເຮັດ 3 ສ້າງເຫັນວ່າດີກ່ອນເກົ່າ. ທັງນີ້, ກໍ່ຍ້ອນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຈາກອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ, ການປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ແລະ ຂະແໜງ 3 ສາຍຕັ້ງກະຊວງການເງິນບວກຄວາມພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງອ້າຍນ້ອງພະນັກງານຂະແໜງການເງິນໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມສູງຕໍ່ສູ້ຊົນ, ການຂຸດຄົ້ນໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ປັດຈຸບັນແຂວງຊຽງຂວາງ ມີ 7 ເມືອງ. ໃນນັ້ນ, ມີເມືອງເຮັດທົດລອງ 3 ສ້າງມີ 3 ເມືອງປະກອບດ້ວຍ 6 ບ້ານຢູ່ຂັ້ນເມືອງມີພະນັກງານ 152 ສະຫາຍ, ຢູ່ຂັ້ນແຂວງມີພະນັກງານ 103 ຄົນລວມທັງພະນັກງານຂອງ 3 ສາຍຕັ້ງ, ລວມແລ້ວທົ່ວແຂວງມີພະນັກງານການເງິນທັງໝົດ 255 ຄົນ, ຮາກຖານພັກພະແນກການເງິນມີ 4 ໜ່ວຍພັກຂຶ້ນກັບຄື: ໜ່ວຍພັກສ່ວຍສາອາກອນ, ໜ່ວຍພັກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ໜ່ວຍພັກກອງກວດກາພາສີປະຈຳແຂວງ ແລະ ໜ່ວຍພັກພະແນກການເງິນ. ສ່ວນໜ່ວຍພັກດ່ານສາກົນນໍ້າກັ່ນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຮາກຖານພັກຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ, ສ່ວນການຊີ້ນຳວຽກວິຊາການແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະແໜງສາຍຕັ້ງຕາມພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
ທ່ານ ຄຳພູມີ ບົວລະພີມ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນປະຈຳແຂວງຊຽງຂວາງ ເນັ້ນຕື່ມວ່າ: ສຳລັບວຽກງານການສຳຫລວດຖານລາຍຮັບຄືນໃໝ່ສະເພາະແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ ເລກທີ 40/ນຍ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 3905/ກງ ວ່າດ້ວຍການລົງເກັບກຳ ແລະ ສຳຫລວດຖານລາຍຮັບເຂົ້າງົບປມານຄືນໃໝ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ສົມທົບກັບທີມງານກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເຮັດສຳເລັດ 7 ເມືອງ, ສະຖິຕິຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນ ແລະ ຕໍ່ທະບຽນຮອດວັນທີ 31 ກັນຍາ 2017 ມີທັງໝົດ 4,242 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນນັ້ນ, ແຂວງຄຸ້ມຄອງມີ 148 ຫົວໜ່ວຍ, ເມືອງຄຸ້ມຄອງ 4,094 ຫົວໜ່ວຍ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເຖິງວ່າພະແນກການເງິນແຂວງຊຽງຂວາງໃນ 10 ເດືອນ 2017 ເກັບລາຍໄດ້ຮັບພຽງ 78,5% ຂອງແຜນປີ (ແຜນການປີ 121,561 ຕື້ກີບ) ລວມແລ້ວປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 95 ຕື້ກວ່າກີບ, ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າເພີ່ມຂຶ້ນລື່ນແຜນການ 14% ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ຍັງໄດ້ຖືເອົາວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຖືເປັນບຸລິມະສິດ, ວາງມາດຕະການຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ, ຕິດຕາມກວດກາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງພະນັກງານ ແລະ ລົງກວດກາໄລ່ລຽງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ກວດກາຄືນຂອງຫ້ອງການກວດກາການເງິນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງພະນັກ ງານໄປພ້ອມໆກັນ, ເດັດຂາດຖ້າມີການລະເມີດໃນການປະຕິບັດຂອງພະນັກງານການເງິນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 1124/ກງ, ລົງວັນທີ 10 ເມສາ 2017 ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນຂອງພະນັກງານການເງິນ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ໃນຕອນທ້າຍທ່ານ ຄຳພູມີ ບົວລະພີມ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນປະຈຳແຂວງຊຽງຂວາງຍັງໄດ້ສະເໜີບາງບັນຫາເຖິງການນຳກະຊວງການເງິນຕໍ່ວຽກງານເຮັດທົດລອງ 3 ສ້າງຂອງຂະແໜງການເງິນ, ດັ່ງທີ່ແຈ້ງການເລກທີ 2202/ກງ-2012 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແຕ່ບັນຫາພູດແບ່ງບຳເນັດໃຫ້ຂັ້ນບ້ານເບື້ອງຕົ້ນມີແຈ້ງການເລກທີ 1823/ກງ ອອກປີ 2000 ຕໍ່ມາແມ່ນມີແຈ້ງການເລກທີ 206/ກງ ອອກປີ 2014 ຕໍ່ແຈ້ງການນີ້ມາເຖິງປັດຈຸບັນກະຊວງການເງິນພັດວ່າບໍ່ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວເປັນຕົ້ນແມ່ນບ້ານທີ່ບໍ່ແມ່ນ 3 ສ້າງປະຕິບັດໄດ້ 40-60% ພາຍຫລັງມີແຈ້ງການອອກມາແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ລົງເປີດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານແລ້ວ, ພັດໃຫ້ກັບມານຳໃຊ້ແຈ້ງການເລກທີ 1823/ກງ ຄືນໝາຍຄວາມວ່າບ້ານທີ່ບໍ່ແມ່ນສາມສ້າງ ບໍ່ໄດ້ບຳເນັດ 40-60%.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
24/11/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
24/11/2017
ສຸກ, 24 ພະຈິກ, 2017 - ອັງຄານ, 24 ພະຈິກ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a700.jpg117.23 KB
a699.jpg540.27 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 31,319,336
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31