an image an image

ໝົດປີ 2017 ລາຍຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນແຂວງຊຽງຂວາງ ຈະລື່ນແຜນການ

pulpit rock
ແຜນການຄາດຄະເນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໝົດປີ 2017 ຈາກຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນແຂວງຊຽງຂວາງຢ່າງຕໍ່າບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 112 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 98% ຂອງແຜນການປີ, ສ່ວນຕົວເລກລາຍຮັບ 10 ເດືອນປະຕິບັດໄດ້ 87,471 ຕື້ກວ່າກີບ, ຖ້າຫາກວ່າການຈັດເກັບລາຍຮັບທີ່ຍັງຄ້າງເຊັ່ນ: ການໄລ່ລຽງ, ໜີ້ສິນ, ການທວງ ໜີ້ສິນໄດ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານອາດລື່ນແຜນການທີ່ວາງໄວ້.
ທ່ານ ນາງ ຄຳມີ ສີສົມບູນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສ່ວຍສາອາກອນແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ທີມຂ່າວການເງິນ ໃນອາທິດຜ່ານມານີ້ວ່າ: ພະແນກສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງຊຽງຂວາງ ມີສາຍຕັ້ງຂຶ້ນກັບກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ໃນການການປະສານສົມທົບວຽກງານວິຊາສະ ເພາະສ່ວຍສາອາກອນເມືອງ, ການດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງຂຶ້ນກັບພະແນກການເງິນປະຈໍາແຂວງ, ຂັ້ນແຂວງປະ ກອບມີ 5 ຫ້ອງການຂຶ້ນກັບ, ມີຫ້ອງການສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາເມືອງ 1 ຫ້ອງການ, ມີໜ່ວຍງານສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາເມືອງ 6 ໜ່ວຍງານ, ມີພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທັງໝົດ 78 ຄົນ, ຍິງ 22 ຄົນ. ໃນນີ້, ພະແນກສ່ວຍສາອາ ກອນຂັ້ນແຂວງມີ 27 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ, ຂັ້ນເມືອງ 51 ຄົນ ແລະ ມີເມືອງສາມສ້າງ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງແປກ, ເມືອງຄໍາ, ເມືອງໜອງແຮດ.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ອີງຕາມແຜນການທີ່ກົມສ່ວຍສາອາກອນແບ່ງໃຫ້ໃນ ປີ 2017 ແມ່ນ 114 ຕື້ກີບ, ແຕ່ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນ 10 ເດືອນ (ມັງກອນ-ຕຸລາ/2017) ປະຕິບັດໄດ້ 87,471 ຕື້ກີບ ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປີເທົ່າກັບ 76,75%. ໃນນີ້: ລາຍຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນປົກກະຕິ 84,783 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 81,2% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບຈາກພາສີທີ່ດິນ 2,687 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 48,9% ແຜນການປີ, ຄ່າທໍານຽມວີຊາ 319 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 79,6% ຂອງແຜນການປີ, ສ່ວນພື້ນຖານຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດແຂວງຊຽງຂວາງມີທັງໝົດ 4,266 ຫົວໜ່ວຍ, ຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງ 210 ຫົວໜ່ວຍ, ເມືອງຄຸ້ມຄອງ 4,056 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ໃນ 10 ເດືອນມີລາຍຮັບເພີ່ມຈາກບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 1,2 ຕື້ກີບ.
ທ່ານ ນາງ ຄຳມີ ສີສົມບູນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສ່ວຍສາອາກອນແຂວງຊຽງຂວາງ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ເຫັນໄດ້ຈາກທ່າແຮງໃນການສຳຫລວດຖານລາຍຮັບຄືນໃໝ່ ກ່ອນການສຳຫລວດທົ່ວແຂວງມີຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານທຸລະກິດ 4,056 ຫົວໜ່ວຍ, ແຕ່ພາຍຫລັງສໍາຫລວດມີທັງໝົດ 4,266 ຫົວໜ່ວຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ 283 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ມີລາຍຮັບເພີ່ມ 1.2 ຕື້ກວ່າກີບ ບວກກັບການຈັດເກັບລາຍຮັບທີ່ຍັງຄ້າງເປັນຕົ້ນ: ແມ່ນໜີ້ສິນຈາກການໄລ່ລຽງ ແລະ ໜີ້ສິນທີ່ໄດ້ຄິດໄລ່ຂຽນສັ່ງມອບແລ້ວ ແລະ ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕິດພັນກັບງົບປະມານເປັນຕົ້ນ: ແມ່ນທຸລະກິດການລ້ຽງສັດໃຫ່ຍບໍລິສັດ ພັດທະນາລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ຄັງຄີສີ ເປັນການລົງທຶນຫລາຍພໍສົມຄວນຄິດວ່າໃນຕໍ່ໜ້າຈະມີການຜະລິດອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ເຊີ່ງປັດຈຸບັນຢູ່ໃນຊ່ວງຍົກເວັ້ນ, ການຫັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າໃນລະບົບໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ອມພ) ຖືບັນຊີນໍາໃຊ້ໃບເກັບເງິນ, ການຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍເລັ່ງໃສ່ການແຈ້ງມອບໃຫ້ປົກກະຕິຕາມລະບຽບກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດ.
ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ຄະນະພັກອໍານາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດວຽກງານ, ການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນແມ່ນຂະແໜງການຄ້າ, ພະແນກຊັບພະຍາກອທໍາມະຊາດ ແລະ ການຕື່ນຕົວໃນການປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕາມລະ ບຽບກົດໝາຍຄາດຄະເນລາຍຮັບໝົດປີ 2017 ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຕໍ່າບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 112 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 98% ຂອງແຜນການປີ, ແຕ່ຖ້າວ່າຖ້າເລັ່ງທວງໜີ້ສິນຕ່າງໆສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍລາຍຮັບອາດລື່ນແແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
24/11/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
24/11/2017
ສຸກ, 24 ພະຈິກ, 2017 - ອັງຄານ, 24 ພະຈິກ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a701.jpg562.62 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 31,055,786
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31