an image an image

ແນະນໍາວິທີຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າແບບກໍານົດ ໃຫ້ພະນັກງານອາກອນ 9 ເມືອງ

pulpit rockpulpit rock

ໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2017 ທີ່ພະແນກການເງິນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າ ແບບກໍານົດ ສະບັບເລກທີ 4170/ກງ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ 9 ເມືອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ນວ) ໂດຍມີທ່ານ ກົງຄໍາ ສິດທິວໍລະດາ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ມີທ່ານ ຄໍາມອນ ບົວພັນ ຫົວໜ້າພະແນກສ່ວຍສາອາກອນ ນວ, ພະນັກງານອາກອນ 9 ເມືອງໃນນະຄອນຫລວງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ພົມມີ ພົມມະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກນິຕິກໍາ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າແບບກໍານົດເປັນລະບົບທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນພາລະການປະກອບເອກະສານຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍນໍາໃຊ້ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້, ເປັນວິທີຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ງ່າຍ, ບໍ່ມີຄວາມສັບສົນ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເອກະສານຊື້ສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການ ແລະ ການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ຕ້ອງມອບຈາກລາຍຮັບທຸລະກິດ (ຈາກຍອດຂາຍ) ເທົ່ານັ້ນ, ມີການຄິດໄລ່ເອົາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເບື້ອງສົ້ນເຂົ້າແບບກໍານົດຈາກການນໍາຊັດສ່ວນຊື້ ຫລື ຊັດສ່ວນນໍາເຂົ້າຂອງລາຍຮັບທຸລະກິດໄປຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດເຊິ່ງເປັນການຄິດໄລ່ການເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ມີຄວາມຍຸດຕິທໍາລະດັບໜຶ່ງໃຫ້ກັບທຸລະກິດທີ່ປະຕິບັດການຖືບັນຊີຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ຄົບຖ້ວນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີກໍານົດ.
ວິທີການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ຕ້ອງມອບແມ່ນໃຫ້ເອົາຈໍານວນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນອອກລົບໃຫ້ຈໍານວນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າແບບກໍານົດ, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າແບບກໍານົດແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ຊັດສ່ວນຊື້ ຫລື ຊັດສ່ວນນໍາເຂົ້າ ຄູນກັບອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ 10% ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້, ຊັດສ່ວນຊື້ ຫລື ຊັດສ່ວນນໍາເຂົ້າ ແມ່ນຜົນຂອງການກໍານົດຕາມຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຕົວຈິງ, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນອອກແມ່ນເອົາລາຍຮັບທຸລະກິດຄູນອັດຕາອາກອນ 10% ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າແບບກໍານົດແມ່ນເອົາລາຍຮັບທຸລະກິດ ຄູນຊັດສ່ວນຊື້ ຫລື ຊັດສ່ວນນໍາເຂົ້າແບບກໍານົດຄູນອັດຕາອາກອນ 10%, ລາຍຮັບທຸລະກິດ ແມ່ນລາຍຮັບຈາກການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການພາຍໃນປະເທດດ້ວຍການສະຫລຸບລາຍງານຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອງ, ຈາກການບັນທຶກລາຍຮັບດ້ວຍເຄື່ອງ POS ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ຫລື ຈາກການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງນັບເງິນຢູ່ຈຸດຂາຍຂອງຫ້າງຮ້ານ ໃນໄລຍະໜຶ່ງເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ກົງຄໍາ ສິດທິວໍລະດາ ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ການເກັບລາຍຮັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມແມ່ນມີອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງພໍສົມຄວນ ຖ້າທຽບໃສ່ການຊົມໃຊ້ຕົວຈິງພາຍໃນເມືອງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຄວບຄູ່ກັນກັບການເກັບລາຍຮັບ, ຈຶ່ງໄດ້ມີການສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄ້ວາຫາວິທີການຊອກຫາບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີແຫລ່ງລາຍຮັບເກີນ 400 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເຊິ່ງການມອບຂອງບັນຫາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກໍ່ມີຫລາຍເງື່ອນໄຂ ເນື່ອງຈາກວ່າການມອບອາກອນໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະການຖືບັນຊີຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດແມ່ນເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກການຖືບັນຊີ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ຄໍາແນະນໍາດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຊອກຫາທ່າແຮງທີ່ບົ່ມຊ້ອນຢູ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ກໍານົດໄວ້.
ພາບ/ຂ່າວ: ບຸມທຽມ, ອາພັດສະລາ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
08/12/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
05/12/2017
ອັງຄານ, 5 ທັນວາ, 2017 - ເສົາ, 5 ທັນວາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a721.jpg504.15 KB
a722.jpg335.53 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 31,319,586
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31