an image an image

ແນະນໍາວິທີຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າແບບກໍານົດ ໃຫ້ພະນັກງານອາກອນ 9 ເມືອງ

pulpit rockpulpit rock

ໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2017 ທີ່ພະແນກການເງິນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າ ແບບກໍານົດ ສະບັບເລກທີ 4170/ກງ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ 9 ເມືອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ນວ) ໂດຍມີທ່ານ ກົງຄໍາ ສິດທິວໍລະດາ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ມີທ່ານ ຄໍາມອນ ບົວພັນ ຫົວໜ້າພະແນກສ່ວຍສາອາກອນ ນວ, ພະນັກງານອາກອນ 9 ເມືອງໃນນະຄອນຫລວງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ພົມມີ ພົມມະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກນິຕິກໍາ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າແບບກໍານົດເປັນລະບົບທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນພາລະການປະກອບເອກະສານຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍນໍາໃຊ້ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້, ເປັນວິທີຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ງ່າຍ, ບໍ່ມີຄວາມສັບສົນ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເອກະສານຊື້ສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການ ແລະ ການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ຕ້ອງມອບຈາກລາຍຮັບທຸລະກິດ (ຈາກຍອດຂາຍ) ເທົ່ານັ້ນ, ມີການຄິດໄລ່ເອົາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເບື້ອງສົ້ນເຂົ້າແບບກໍານົດຈາກການນໍາຊັດສ່ວນຊື້ ຫລື ຊັດສ່ວນນໍາເຂົ້າຂອງລາຍຮັບທຸລະກິດໄປຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດເຊິ່ງເປັນການຄິດໄລ່ການເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ມີຄວາມຍຸດຕິທໍາລະດັບໜຶ່ງໃຫ້ກັບທຸລະກິດທີ່ປະຕິບັດການຖືບັນຊີຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ຄົບຖ້ວນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີກໍານົດ.
ວິທີການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ຕ້ອງມອບແມ່ນໃຫ້ເອົາຈໍານວນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນອອກລົບໃຫ້ຈໍານວນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າແບບກໍານົດ, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າແບບກໍານົດແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ຊັດສ່ວນຊື້ ຫລື ຊັດສ່ວນນໍາເຂົ້າ ຄູນກັບອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ 10% ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້, ຊັດສ່ວນຊື້ ຫລື ຊັດສ່ວນນໍາເຂົ້າ ແມ່ນຜົນຂອງການກໍານົດຕາມຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຕົວຈິງ, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນອອກແມ່ນເອົາລາຍຮັບທຸລະກິດຄູນອັດຕາອາກອນ 10% ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າແບບກໍານົດແມ່ນເອົາລາຍຮັບທຸລະກິດ ຄູນຊັດສ່ວນຊື້ ຫລື ຊັດສ່ວນນໍາເຂົ້າແບບກໍານົດຄູນອັດຕາອາກອນ 10%, ລາຍຮັບທຸລະກິດ ແມ່ນລາຍຮັບຈາກການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການພາຍໃນປະເທດດ້ວຍການສະຫລຸບລາຍງານຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອງ, ຈາກການບັນທຶກລາຍຮັບດ້ວຍເຄື່ອງ POS ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ຫລື ຈາກການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງນັບເງິນຢູ່ຈຸດຂາຍຂອງຫ້າງຮ້ານ ໃນໄລຍະໜຶ່ງເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ກົງຄໍາ ສິດທິວໍລະດາ ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ການເກັບລາຍຮັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມແມ່ນມີອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງພໍສົມຄວນ ຖ້າທຽບໃສ່ການຊົມໃຊ້ຕົວຈິງພາຍໃນເມືອງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຄວບຄູ່ກັນກັບການເກັບລາຍຮັບ, ຈຶ່ງໄດ້ມີການສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄ້ວາຫາວິທີການຊອກຫາບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີແຫລ່ງລາຍຮັບເກີນ 400 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເຊິ່ງການມອບຂອງບັນຫາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກໍ່ມີຫລາຍເງື່ອນໄຂ ເນື່ອງຈາກວ່າການມອບອາກອນໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະການຖືບັນຊີຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດແມ່ນເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກການຖືບັນຊີ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ຄໍາແນະນໍາດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຊອກຫາທ່າແຮງທີ່ບົ່ມຊ້ອນຢູ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ກໍານົດໄວ້.
ພາບ/ຂ່າວ: ບຸມທຽມ, ອາພັດສະລາ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
08/12/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
05/12/2017
ອັງຄານ, 5 ທັນວາ, 2017 - ເສົາ, 5 ທັນວາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a721.jpg504.15 KB
a722.jpg335.53 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69/span> 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 26,856,012
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30