an image an image
ລຳດັບ ເນື້ອໃນແຈ້ງການ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
1 ກົມຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ ວ່າດ້ວຍການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ 770/ກງ. 21/03/2016 Download (222)
2 ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບມາດຕະການກວດກາ ຈັດເກັບລາຍຮັບທ້າຍສົກປີງົບປະມານ 2013-14 ຂອງຂະແໜງພາສີ. 08/05/2014 Download (181)
3 ການສະເໜີຂໍຄືນເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສຳລັບບໍລິສັດສົ່ງສິນຄ້າອອກໄປຕ່າງປະເທດ. 08/05/2014 Download (230)
4 ບັນດາທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງການເງິນ. 09/04/2014 Download
5 ການລົງທະບຽນ ຍານພາຫະນະ 10/02/2014 Download (200)
6 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນແຫ່ງລັດດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂທຣນິກ 21/01/2014 Download (87)
7 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດນຳໃຊ້ກາໝາຍຄັງສະສົມແຫ່ງລັດ 30/12/2013 Download (71)
8 ການປິດສະຫລຸບ ບັນຊີ ປະຈຳປີ 2013 ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນ 09/12/2013 Download (98)
9 ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍ ສົກປີ 2012-2013 13/09/2013 Download (472)
10 ແຈ້ງການ ໃຫ້ໂຈະຊົ່ວຄາວ ການເພີ້ມຈຸດບໍລິການ ການຈົດທະບຽນເອກະສານຢູ່ດ່ານສາກົນ ຂອງຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ຂອງລັດທົ່ວປະເທດ. 09/08/2013 Download (0)
11 ຄຳສັ່ງແນະນຳໃນການສົ່ງອອກໄມ້ເພື່ອເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຢ່າງຖືກຕ້ອງ 04/07/2013 Download (0)
12 ຄຳສັ່ງແນະນຳໃນການເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນຈາກຍານພະຫະນະທຸກປະເພດ 05/07/2013 Download (0)
13 ເຜີຍແຜ່ລະບົບການເສຍອາກອນຍານພາຫະນະແບບອີເລັກໂທຣນິກຜ່ານ ເວັບໄຊ ກະຊວງການເງິນ 29/07/2013 Download (199)
14 ປັບປຸງບາງເນື້ອໃນ ຂອງຄຳສັ່ງແນະນຳເລກທີ່ 1766/ກງ, ລົງວັນທີ່ 05/07/2013. 16/07/2013 Download (309)
15 ຢຸດການປະຕິບັດຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 1766/ກງ, ລົງວັນທີ 05/07/2013 22/08/2013 Download (372)
16 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກ​ທີ 0371-ກງ, ລົງ​ວັນ​ທີ 19-02-2008 ກ່ຽວກັບການກຳນົດຊົ່ວຄາວອັດຕາການເກັບຄ່າຊັບພະຍາກອນ 05/11/2013 Download (0)
17 ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 199-ກງ, ລົງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2013 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ 05/11/2013 Download (0)
18 ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕາ 6. ລັດຖະບັນຍັດ 003-ປປທ, ເລກທີ 2333-ກງ, ລົງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2015 05/11/2013 Download (0)
19 ຄຳແນະ​ນຳ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ຊັບ​ສິນ​ຂອ​ງ​ລັດ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ) ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 699ກງ, ລົງ​ວັນ​ທີ 19 ມີ​ນາ 2015 05/11/2013 Download (0)
20 ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຈົດທະບຽນການຄ້ຳປະກັນດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບທາງເອເລັກໂຕຣນິກ 05/11/2013 Download (0)
21 ແຈ້ງ​ການ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 3636-ກງ, ລົງ​ວັນ​ທີ 20 ຕຸ​ລາ 2015 ເລື່ອງ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ 05/11/2013 Download (0)
22 ແຈ້ງການ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອະນຸມັດສິດນຳໃຊ້ 05/11/2013 Download (0)

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,203 8,207
THB 228.81 230.53
EUR 8,559 8,602
JPY 68.60 69.97
VND 0.3633   0.3672
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 03/01/2017

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 23,766,090
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31