an image an image

ແຂວງວຽງຈັນເກັບລາຍຮັບລື່ນແຜນການປີ 23%

pulpit rock
ສະພາບການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປີ 2017 ແຂວງວຽງຈັນສາມາດຈັດເກັບໄດ້ເຖິງ 201 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 123% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເຫັນວ່າມີອັດຕາເພິ່ມຂຶ້ນ 13% ດ້ານລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ຫລາຍຫວ່າ 94% ຂອງແຜນການ.
ທ່ານ ດາວເຮືອງ ນັນທະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງວຽງຈັນ, ທັງເປັນຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງວຽງຈັນ ວ່າ: ການຈັດເກັບລາຍຮັບທົ່ວແຂວງວຽງຈັນໃນປີ 2017 ຜ່ານມາປະຕິບັດໄດ້ 201 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 123,47% ຂອງແຜນການປີ ໃນນີ້ຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນ 152 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 134% ຂອງແຜນການ, ຄ່າທຳນຽມ 1,9 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າ 76,44% ລາຍຮັບວິຊາການ 25,6 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 118,18% ລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນໄດ້ 9,8 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າ 67,94% ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນໄດ້ 67,94% ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນໄດ້ 11,8 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າ 107,62% ຂອງແຜນການປີ.
ນອກຈາກນີ້ ແຂວງວຽງຈັນຍັງຈັດເກັບລາຍຮັບຊ່ວຍພູດຂອງສູນກາງ 5,6 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູນກາງແລ້ວ ໃນນີ້ລາຍຮັບຈາກພາສີ 4,7 ຕື້ກວ່າກີບ, ຮັບຈາກວິສາຫະກິດສູນກາງ 178 ລ້ານກີບ, ດ້ານລາຍຈ່າຍຕົວເລກແຜນຈ່າຍປະຈຳປີ2017 ເບື້ອງຕົ້ນ 625 ຕື້ກວ່າກີບ ແຕ່ໄດ້ດັດແກ້ມາເປັນ 626 ຕື້ກວ່າກີບ, ໃນນັ້ນມີການເບີກຈ່າຍຕົວຈິງແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ສ່ວນລາຍຈ່າຍພາກສ່ວນອື່ນກໍ່ສາ ມາດປະຕິບັດຕາມງວດທີ່ກະຊວງການເງິນໄດ້ແຈ້ງແຜນລາຍຈ່າຍຕົວຈິງ, ໂດຍລວມແລ້ວສາມາດຮັກສາສະພາບຄ່ອງດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃຫ້ຮັດກຸມໄປຕາມແຜນ ຊື່ງສາມາດອະນຸມັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 591 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 94,54% ສ່ວນຍອດເຫລືອງົບປະມານພາກ 10, ພາກ 11 ຈຳນວນ 34 ຕື້ກວ່າກີບ ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລັດຖະບານຕາມກົດໝາຍງົບປະມານ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
26/01/2018
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
26/01/2018
ສຸກ, 26 ມັງກອນ, 2018
ເອກະສານຂະໜາດ
a794.jpg5.59 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 31,153,274
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31