an image an image

ແຂວງວຽງຈັນເກັບລາຍຮັບລື່ນແຜນການປີ 23%

pulpit rock
ສະພາບການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປີ 2017 ແຂວງວຽງຈັນສາມາດຈັດເກັບໄດ້ເຖິງ 201 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 123% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເຫັນວ່າມີອັດຕາເພິ່ມຂຶ້ນ 13% ດ້ານລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ຫລາຍຫວ່າ 94% ຂອງແຜນການ.
ທ່ານ ດາວເຮືອງ ນັນທະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງວຽງຈັນ, ທັງເປັນຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງວຽງຈັນ ວ່າ: ການຈັດເກັບລາຍຮັບທົ່ວແຂວງວຽງຈັນໃນປີ 2017 ຜ່ານມາປະຕິບັດໄດ້ 201 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 123,47% ຂອງແຜນການປີ ໃນນີ້ຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນ 152 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 134% ຂອງແຜນການ, ຄ່າທຳນຽມ 1,9 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າ 76,44% ລາຍຮັບວິຊາການ 25,6 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 118,18% ລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນໄດ້ 9,8 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າ 67,94% ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນໄດ້ 67,94% ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນໄດ້ 11,8 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າ 107,62% ຂອງແຜນການປີ.
ນອກຈາກນີ້ ແຂວງວຽງຈັນຍັງຈັດເກັບລາຍຮັບຊ່ວຍພູດຂອງສູນກາງ 5,6 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູນກາງແລ້ວ ໃນນີ້ລາຍຮັບຈາກພາສີ 4,7 ຕື້ກວ່າກີບ, ຮັບຈາກວິສາຫະກິດສູນກາງ 178 ລ້ານກີບ, ດ້ານລາຍຈ່າຍຕົວເລກແຜນຈ່າຍປະຈຳປີ2017 ເບື້ອງຕົ້ນ 625 ຕື້ກວ່າກີບ ແຕ່ໄດ້ດັດແກ້ມາເປັນ 626 ຕື້ກວ່າກີບ, ໃນນັ້ນມີການເບີກຈ່າຍຕົວຈິງແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ສ່ວນລາຍຈ່າຍພາກສ່ວນອື່ນກໍ່ສາ ມາດປະຕິບັດຕາມງວດທີ່ກະຊວງການເງິນໄດ້ແຈ້ງແຜນລາຍຈ່າຍຕົວຈິງ, ໂດຍລວມແລ້ວສາມາດຮັກສາສະພາບຄ່ອງດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃຫ້ຮັດກຸມໄປຕາມແຜນ ຊື່ງສາມາດອະນຸມັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 591 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 94,54% ສ່ວນຍອດເຫລືອງົບປະມານພາກ 10, ພາກ 11 ຈຳນວນ 34 ຕື້ກວ່າກີບ ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລັດຖະບານຕາມກົດໝາຍງົບປະມານ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
26/01/2018
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
26/01/2018
ສຸກ, 26 ມັງກອນ, 2018
ເອກະສານຂະໜາດ
a794.jpg5.59 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69/span> 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 27,355,117
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31