an image an image

ແຂວງຈຳປາສັກ ຈະສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 1.300 ກວ່າ ຕື້ກີບ ໃນປີນີ້

ແຂວງຈໍາປາສັກຕັ້ງເປົ້າຈະສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ 1.369 ຕື້ກີບພາຍໃນປີ 2017 ນີ້ ຂະນະການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ໃນສົກປີ 2015-2016 ບັນລຸພຽງແຕ່ 1.191 ຕື້ກີບ.
ທ່ານ ບົວລີ ເພັດສົງຄາມ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການ ປົກຄອງແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ລາຍງານແຜນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ຕໍ່ນັກຂ່າວ ສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ແຂວງຈຳປາສັກ ຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂະຫຍາຍຕົວ ສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນ 8,11%, ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຕາມລາຄາ ໃນປີ ໃຫ້ໄດ້ 14.106 ຕື້ກີບ, GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 19 ກວ່າລ້ານກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 2.400 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ໃນນັ້ນ ຂະແໜງກະສິກໍາເພີ່ມຂຶ້ນ 2,3%, ອຸດສາຫະກໍາເພີ່ມ 10%, ບໍລິການເພີ່ມ 10,3% ແລະ ອື່ນໆ.
ສໍາລັບສົກປີ 2015-2016, ເສດຖະກິດພາຍໃນແຂວງ ຂະຫຍາຍຕົວພຽງ 8,04% ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ລາຄາ ໃນປີປະຕິບັດໄດ້ 12.744 ຕື້ກີບ, ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນຕໍ່ປີບັນລຸ 18 ລ້ານກວ່າກີບ ຫລື 2.224 ໂດລາສະຫະລັດ, ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ ທັງໝົດ 1.191 ຕື້ກີບທຽບໃສ່ແຜນປີໄດ້ 81%, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກທັງໝົດ 184 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມູນຄ່ານໍາເຂົ້າທັງໝົດ 178 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ; ການນໍາໃຊ້ທຶນເຂົ້າ ໃນຂົງເຂດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມູນຄ່າ 1.888 ກວ່າຕື້ກີບ ໃນນັ້ນການລົງທຶນຂອງລັດ 119 ຕື້ກວ່າກີບ, ທຶນຊ່ວຍເຫລືອ 133 ຕື້ກວ່າກີບ, ການລົງທຶນພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດມູນຄ່າ 731 ລ້ານກວ່າກີບ; ຂົງເຂດພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ: ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຍັງເຫລືອ 743 ຄອບຄົວ ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດ 121.605 ຄອບຄົວ; ຂົງການເຂດການຜະລິດ ມີເນື້ອທີ່ປັກດໍາທັງໝົດ 112.879 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບການຜະລິດ 4,51 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ສາມາດເກັບກູ້ຜົນຜະລິດໄດ້ 505.884 ໂຕນ; ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ: ປັດຈຸບັນ ໄດ້ສ້າງສໍາເລັດ ເສັ້ນທາງເບຕົງທັງໝົດ 40 ກວ່າກິໂລແມັດ, ເສັ້ນທາງປູຢາງຂົ້ວ-ອັດແໜ້ນ 48 ກວ່າກິໂລແມັດ, ເສັ້ນທາງປູຢາງທໍາມະດາ 722 ກວ່າກິໂລແມັດ ແລະ ເສັ້ນທາງປູດິນແດງ 1.000 ກວ່າກິໂລແມັດ ແລະ ອື່ນໆ; ການພັດທະນາຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: ປັດຈຸບັນ ທົ່ວແຂວງມີໂຮງຮຽນທັງໝົດ 1.167 ແຫ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 59 ແຫ່ງ, ມີພະນັກງານຄູອາຈານທັງໝົດ 7.930 ຄົນ ຍິງ 5.089 ຄົນ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 150.000 ກວ່າຄົນ ຍິງ 73.000 ກວ່າຄົນ ສະເພາະວຽກງານ ສາທາລະນະສຸກ: ສຸກສາລາ, ໂຮງໝໍໂດຍມີຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການ ໃນປັດຈຸບັນມີ ໂຮງໝໍແຂວງ 1 ແຫ່ງ, ໂຮງເມືອງ 9 ແຫ່ງ ແລະ ອື່ນໆ.
ແນວໃດກໍດີ ທ່ານ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງຈຳປາສັກ ຍັງຢືນຢັນວ່າ: ນັບຈາກນີ້ໄປ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປູກຢາງພາລາອີກ ຫລັງຄະນະນໍາ-ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງ ຖິ່ນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ແລະ ຊອກເຫັນຈຸດດີ-ຈຸອອນ ທີ່ຕ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ ແລະ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ໂຈະ ການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກວ່າ ການປູກຢາງພາລາ ສົ່ງຜົນກະທົບຫລາຍກວ່າຜົນໄດ້ ໃນໄລຍະສັ້ນ-ຍາວ, ໃຊ້ເວລາປູກດົນ, ໃຫ້ຜົນຕອບແທນດົນ, ລາຄາຢາງພາລາໃນຕະຫລາດໂລກ ບໍ່ແນ່ນອນ, ກະທົບຕໍ່ເນື້ອທີ່ຜະລິດກະສິກໍາ ພືດຜັກ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ເຮັດໃຫ້ດິນອຸດົມສົມບູນເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ບາງຄັ້ງອາດມີຄວາມສ່ຽງ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ເຄມີ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ສະນັ້ນ ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ການນໍາແຂວງ ເລັ່ງເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຕັດສິນໃຈຢືດຖືເອົການຜະລິດກະສິກໍາ ປະເພດການປູກພືດຜັກ ເປັນສິນຄ້າໄປຄວບຄູ່ກັບການຜະລິດກະສິກໍາ ປອດສານພິດ ເຊິ່ງເປັນທີ່ນິຍົມໃນຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ພ້ອມນີ້, ກໍຍັງໄດ້ຖືເອົາການລ້ຽງສັດ ແລະ ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າອີກດ້ວຍ. ຕາມຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງແຂວງ ຈະຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 600,000 ກວ່າໂຕນຕໍ່ປີ, ການປູກພືດລະດູແລ້ງໃຫ້ໄດ້ 71.000 ເຮັກຕາຕໍ່ປີ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
17/03/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
17/03/2017
ສຸກ, 17 ມີນາ, 2017 - ອັງຄານ, 17 ມີນາ, 2020

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69/span> 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 26,881,286
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30