an image an image

ເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງລາວ

pulpit rock

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2017 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມພາວ ໄຟສິດ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ຜູ້ວ່າການ ທຫລ, ພ້ອມນີ້ ກໍມີບັນດາຜູ້ຕາງຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທຫລ, ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ນາງ ຟອງຈິນດາ ແສງສຸລິວົງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ, ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມບໍລິການ ທຫລ ໄດ້ນໍາສະເໜີຍຸດທະສາດການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ເຊິ່ງຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ຕີລາຄາການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນ ຕາໃນໄລຍະຜ່ານມາແຕ່ປີ 2001-2015 ແລະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທິດທາງຂອງພັກ ແລະນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາໃນຕໍ່ໜ້າ, ກໍານົດຄາດໝາຍສູ້ຊົນ, ແຜນຍຸດທະສາດແຕ່ປີ 2016-2025 ແລະວິໃສທັດຮອດປີ 2030.
ແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ ປະກອບມີ 4 ພາກ ເຊິ່ງພາກທີ I ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບພົ້ນເດັ່ນການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ແຕ່ປີ 2001-2015; ພາກທີ II ກໍານົດຍຸດທະສາດການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ໄລ ຍະ 10 ປີຮອດປີ 2025 ແລະວິໃສທັດຮອດປີ 2030; ພາກທີ III ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດເປັນແຜນພັດທະນາ ໄລຍະ 5 ປີ ແຕ່ປີ 2016-2020 ແລະພາກທີ IV ແມ່ນການກໍານົດກົນໄກ ແລະວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໃນໄລຍະ 5 ປີ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ.
ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ນໍາສະເໜີຫົວຂໍ້ວຽກງານມະຫາພາກດ້ານນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະການຊໍາລະສະສາງພາກລັດ, ສ່ວນທ່ານ ສິລິສໍາພັນ ວໍລະຈິດ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ-ການຮ່ວມມື ແລະ ທ່ານ ສົມດີ ອິນມີໄຊ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນນໍາສະເໜີການຄຸ້ມຄອງການຕິດຕາມລາຄາສິນຄ້າ, ການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ, ສໍາລັບປະທານສະຄົມທະນາຄານຂອງລາວ ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ໄດ້ນໍາສະເໜີຫົວຂໍ້ທີ່ຕິດພັນກັບ BASEL ແລະ ການຊໍາລະທີ່ບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ; ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍໄດ້ມີການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ປິ່ນອ້ອມວຽກງານ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດແຕ່ປີ 2016-2025 ແລະວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດໃນຕໍ່ໜ້າ.
# ຂ່າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
05/05/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
05/05/2017
ສຸກ, 5 ພຶດສະພາ, 2017 - ອັງຄານ, 5 ພຶດສະພາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a343.jpg59.42 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 28,101,882
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30