an image an image

ເກັບຄ່າທຳນຽມທາງຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝ ສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສໃນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ

pulpit rock
ການເປີດນຳໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝເກັບຄ່າທຳນຽມທາງ, ເປັນການສ້າງຄວາມໂປງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ້ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຖືກຕ້ອງຕາມເວລາ ແລະ ຕາມຕົວຈິງ !ພຽງເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝເກັບຄ່າທຳນຽມທາງ 7 ວັນ (ວັນທີ 26 ຕຸລາ-1 ພະຈິກ 2017) ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໄດ້ 1,2 ຕື້ກວ່າກີບ.
ທ່ານ ກົງຄຳ ສິດທິວໍລະດາ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ສຳພາດກັບທິມຂ່າວການເງິນໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017 ນີ້ວ່າ: ການເກັບຄ່າທໍານຽມທາງ ເປັນລາຍຮັບທີ່ສໍາຄັນໜຶ່ງຂອງງົບປະມານເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ສະ ເໜີໃຫ້ມີການປັບປຸງອັດຕາຄ່າທໍານຽມການນໍາໃຊ້ຫົນທາງ ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການປະຕິບັັດຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມທາງ ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ກະຊວງການເງິນປັບປຸງກົນໄກການເກັບລາຍຮັບໂດຍການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຮົ່ວໄຫລ ແລະ ທັງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ.
ສະນັ້ນ, ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງໄດ້ສົມທົບກັບທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝເກັບຄ່າທຳນຽມທາງນັບແຕ່ວັນທີ 26 ຕຸລາຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເຫັນວ່າມີສຽງຕອບຮັບຈາກພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາຜູ້ຊົມໃຊ້ລົດເປັນຢ່າງດີ ເນື່ອງຈາກເກັບຄ່າທຳ ນຽມທາງຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝ ເປັນການສ້າງຄວາມອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາ ຊົນໃນການຊໍາລະພັນທະຄ່າທຳນຽມທາງ, ບໍລິການຄວາມປອດໄພ, ສາມາດຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ເງິນສົດ...ທີ່ສຳຄັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດກໍ່ຄືກະຊວງການເງິນໃນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ທັນກັບເວລາ, ຖືກຕ້ອງໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.
ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ຍັງໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ປກສ) ກ່ຽວກັບມາດຕະການປັບໃໝ, ສຳລັບຜູ້ທີ່ລະເມີດລະບຽບຄ່າທຳນຽມທາງເຊັ່ນ: ຜູ້ທີ່ຊໍາລະເງິນຜ່ານທະນາຄານ, ແຕ່ບໍ່ໄປຮັບເອົາສະຕິກເກີ້ພາຍໃນກໍານົດ 15 ວັນນັບແຕ່ມື້ກຳນົດເປັນຕົ້ນໄປຈະຖືກປັບໃໝ 5% ຂອງມູນຄ່າເງິນທີ່ໄດ້ຊໍາລະໄປ, ບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ຈະຖືກປັບໃໝ 0,1% ຕໍ່ມື້ ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມທາງປະຈໍາປີ, ບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງໃນປີຜ່ານມາ 1 ປີ ຈະຖືກປັບໃໝ 40% ຕໍ່ປີ, ບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມໃນປີຜ່ານມາສອງປີຂື້ນໄປຈະຖືກປັບໃໝ 60% ຕໍ່ປີ, ເສຍຄ່າທຳນຽມບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຕືມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ພ້ອມທັງປັບໃໝ 60%, ຖ້າປອມແປງການເສຍຄ່າທໍານຽມທາງທຸກຮູບແບບຕ້ອງຖືກປັບໃໝສອງເທົ່າ ແລະ ຈະຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍອາຍາຕາມແຕ່ກໍລະນີ ທ່ານ ກົງຄຳ ສິດທິວໍລະດາກ່າວ.
ອີງຕາມການລາຍງານຈາກ ທຄຕລ ກ່ຽວກັບໜ່ວຍບໍລິການມີທັງໝົດ 400 ຈຸດທົ່ວຂອບເຂດປະເທດ ແລະ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ 200 ຈຸດ (Bcome), ນອກຈາກນີ້ຍັງມີໜ່ວຍບໍລິການເຄື່ອນທີຂອງ ທຄຕລ (ລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່) ປັດຈຸບັນການນຳໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝເກັບຄ່າທຳນຽມທາງໃນເບື້ອງຕົ້ນສາມາດຊໍາລະໄດ້ໂດຍຜ່ານ 3 ຊ່ອງທາງຄື: 1). ຊໍາລະຜ່ານຕູ້ ATM 2). ແອັບພີເຄເຊີນ BCEL One 3). ຊໍາລະຜ່ານເຄົ້າເຕີ້ບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ແລະ ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທາງ ທຄຕລ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບໃຫ້ສາມາດຊໍາລະຜ່ານຕູ້ບໍລິການອັດຕະໂນ ມັດ ແລະ ຕົວແທນໂອນເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ ຫຼື Bcome ຂອງທຄຕລ. ສຳລັບເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກສາມາດຊໍາລະຜ່ານຕູ້ ATM ຂອງ ທຄຕລ ໃນແຕ່ລະເຂດກ່ອນ, ໃນອະນາຄົດທາງ ທຄຕລ ຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວແທນໂອນເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ ຫຼື Bcome ຂອງທຄຕລ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງອອກສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກຫລາຍຂຶ້ນໃນການຊໍາລະຄ່າທາງ ແລະ ການບໍລິການທະນາຄານອື່ນໆ.ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມອຳນວຍສະດວກໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນກໍ່ຄືການມາໃຊ້ບໍລິການຂອງລູກຄ້າ.
ອີງຕາມສະຖິຕິການມາຂຶ້ນທະບຽນຍານພະຫະນະທົ່ວປະເທດຈາກກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງມີພາຫະນະທັງໝົດ 1,8 ພັນຄັນ, ພຽງເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝເກັບຄ່າທຳນຽມທາງ 7 ວັນ (ວັນທີ 26 ຕຸລາ-1 ພະຈິກ 2017) ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໄດ້ 1,2 ຕື້ກວ່າກີບ, ຖ້າຫາກວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2017 ສຳເລັດຕາມກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວຄື: ນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2017 ຫາ ເດືອນມີນາ 2018 ຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນປະມານ 50 ຕື້ກີບ.
ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ເນັ້ນຕື່ມອີກວ່າ: ສ່ວນໄລຍະຂອງການເສຍຄ່າທໍານຽມທາງແມ່ນ ນັບແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ຮອດເດືອນ ມີນາ ຂອງທຸກໆປີ, ເຊິ່ງເປັນໄລຍະທີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຕ້ອງເສບຄ່າທໍານຽມທາງປະຈໍາປີ,ຖ້າບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງຕາມເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ຈະຖືກປັບໃໝ. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຍັງໄດ້ອະທິບາຍຊີ້ແຈ້ງກ່ຽວກັບຂໍ້ຂອງໃຈຂອງສັງຄົມກ່ຽວກັບລົດທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນ ແມ່ນອີງຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມທາງ ແມ່ນຍານພະຫະນະຮັບໃຊ້ວິຊາສະເພາະຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດບໍລິຫານ-ວິຊາການ, ສະມາຄົມ, ມູນນິທິທີ່ເຄື່ອນໄຫວຮັບໃຊ້ສາທາລະນະປະໂຫຍດ, ສໍາລັບລົດລັດ (ປ້າຍຟ້າ) ແມ່ນໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງເຊັ່ນດຽວກັບນັບແຕ່ລົດຮັບໃຊ້ບໍລິຫານທົ່ວໄປຈົນໄປຮອດລົດຕຳແໜງທຸກຂັ້ນ.
ຕອນທ້າຍທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ທະຫານຕໍາຫລວດ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ຜູ້ທີ່ໃຊ້ລົດ ແລະ ມີພະຫະນະທີ່ຕົນເປັນເຈົ້າຂອງມາເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ການເຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
10/11/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
02/11/2017
ພະຫັດ, 2 ພະຈິກ, 2017 - ຈັນ, 2 ພະຈິກ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a677.jpg528.29 KB
a678.jpg652.19 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69/span> 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 26,907,644
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30