an image an image

ເກັບຄ່າທຳນຽມທາງຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝ ສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສໃນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ

pulpit rock
ການເປີດນຳໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝເກັບຄ່າທຳນຽມທາງ, ເປັນການສ້າງຄວາມໂປງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ້ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຖືກຕ້ອງຕາມເວລາ ແລະ ຕາມຕົວຈິງ !ພຽງເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝເກັບຄ່າທຳນຽມທາງ 7 ວັນ (ວັນທີ 26 ຕຸລາ-1 ພະຈິກ 2017) ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໄດ້ 1,2 ຕື້ກວ່າກີບ.
ທ່ານ ກົງຄຳ ສິດທິວໍລະດາ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ສຳພາດກັບທິມຂ່າວການເງິນໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017 ນີ້ວ່າ: ການເກັບຄ່າທໍານຽມທາງ ເປັນລາຍຮັບທີ່ສໍາຄັນໜຶ່ງຂອງງົບປະມານເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ສະ ເໜີໃຫ້ມີການປັບປຸງອັດຕາຄ່າທໍານຽມການນໍາໃຊ້ຫົນທາງ ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການປະຕິບັັດຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມທາງ ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ກະຊວງການເງິນປັບປຸງກົນໄກການເກັບລາຍຮັບໂດຍການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຮົ່ວໄຫລ ແລະ ທັງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ.
ສະນັ້ນ, ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງໄດ້ສົມທົບກັບທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝເກັບຄ່າທຳນຽມທາງນັບແຕ່ວັນທີ 26 ຕຸລາຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເຫັນວ່າມີສຽງຕອບຮັບຈາກພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາຜູ້ຊົມໃຊ້ລົດເປັນຢ່າງດີ ເນື່ອງຈາກເກັບຄ່າທຳ ນຽມທາງຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝ ເປັນການສ້າງຄວາມອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາ ຊົນໃນການຊໍາລະພັນທະຄ່າທຳນຽມທາງ, ບໍລິການຄວາມປອດໄພ, ສາມາດຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ເງິນສົດ...ທີ່ສຳຄັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດກໍ່ຄືກະຊວງການເງິນໃນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ທັນກັບເວລາ, ຖືກຕ້ອງໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.
ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ຍັງໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ປກສ) ກ່ຽວກັບມາດຕະການປັບໃໝ, ສຳລັບຜູ້ທີ່ລະເມີດລະບຽບຄ່າທຳນຽມທາງເຊັ່ນ: ຜູ້ທີ່ຊໍາລະເງິນຜ່ານທະນາຄານ, ແຕ່ບໍ່ໄປຮັບເອົາສະຕິກເກີ້ພາຍໃນກໍານົດ 15 ວັນນັບແຕ່ມື້ກຳນົດເປັນຕົ້ນໄປຈະຖືກປັບໃໝ 5% ຂອງມູນຄ່າເງິນທີ່ໄດ້ຊໍາລະໄປ, ບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ຈະຖືກປັບໃໝ 0,1% ຕໍ່ມື້ ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມທາງປະຈໍາປີ, ບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງໃນປີຜ່ານມາ 1 ປີ ຈະຖືກປັບໃໝ 40% ຕໍ່ປີ, ບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມໃນປີຜ່ານມາສອງປີຂື້ນໄປຈະຖືກປັບໃໝ 60% ຕໍ່ປີ, ເສຍຄ່າທຳນຽມບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຕືມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ພ້ອມທັງປັບໃໝ 60%, ຖ້າປອມແປງການເສຍຄ່າທໍານຽມທາງທຸກຮູບແບບຕ້ອງຖືກປັບໃໝສອງເທົ່າ ແລະ ຈະຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍອາຍາຕາມແຕ່ກໍລະນີ ທ່ານ ກົງຄຳ ສິດທິວໍລະດາກ່າວ.
ອີງຕາມການລາຍງານຈາກ ທຄຕລ ກ່ຽວກັບໜ່ວຍບໍລິການມີທັງໝົດ 400 ຈຸດທົ່ວຂອບເຂດປະເທດ ແລະ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ 200 ຈຸດ (Bcome), ນອກຈາກນີ້ຍັງມີໜ່ວຍບໍລິການເຄື່ອນທີຂອງ ທຄຕລ (ລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່) ປັດຈຸບັນການນຳໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝເກັບຄ່າທຳນຽມທາງໃນເບື້ອງຕົ້ນສາມາດຊໍາລະໄດ້ໂດຍຜ່ານ 3 ຊ່ອງທາງຄື: 1). ຊໍາລະຜ່ານຕູ້ ATM 2). ແອັບພີເຄເຊີນ BCEL One 3). ຊໍາລະຜ່ານເຄົ້າເຕີ້ບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ແລະ ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທາງ ທຄຕລ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບໃຫ້ສາມາດຊໍາລະຜ່ານຕູ້ບໍລິການອັດຕະໂນ ມັດ ແລະ ຕົວແທນໂອນເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ ຫຼື Bcome ຂອງທຄຕລ. ສຳລັບເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກສາມາດຊໍາລະຜ່ານຕູ້ ATM ຂອງ ທຄຕລ ໃນແຕ່ລະເຂດກ່ອນ, ໃນອະນາຄົດທາງ ທຄຕລ ຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວແທນໂອນເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ ຫຼື Bcome ຂອງທຄຕລ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງອອກສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກຫລາຍຂຶ້ນໃນການຊໍາລະຄ່າທາງ ແລະ ການບໍລິການທະນາຄານອື່ນໆ.ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມອຳນວຍສະດວກໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນກໍ່ຄືການມາໃຊ້ບໍລິການຂອງລູກຄ້າ.
ອີງຕາມສະຖິຕິການມາຂຶ້ນທະບຽນຍານພະຫະນະທົ່ວປະເທດຈາກກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງມີພາຫະນະທັງໝົດ 1,8 ພັນຄັນ, ພຽງເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝເກັບຄ່າທຳນຽມທາງ 7 ວັນ (ວັນທີ 26 ຕຸລາ-1 ພະຈິກ 2017) ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໄດ້ 1,2 ຕື້ກວ່າກີບ, ຖ້າຫາກວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2017 ສຳເລັດຕາມກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວຄື: ນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2017 ຫາ ເດືອນມີນາ 2018 ຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນປະມານ 50 ຕື້ກີບ.
ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ເນັ້ນຕື່ມອີກວ່າ: ສ່ວນໄລຍະຂອງການເສຍຄ່າທໍານຽມທາງແມ່ນ ນັບແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ຮອດເດືອນ ມີນາ ຂອງທຸກໆປີ, ເຊິ່ງເປັນໄລຍະທີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຕ້ອງເສບຄ່າທໍານຽມທາງປະຈໍາປີ,ຖ້າບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງຕາມເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ຈະຖືກປັບໃໝ. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຍັງໄດ້ອະທິບາຍຊີ້ແຈ້ງກ່ຽວກັບຂໍ້ຂອງໃຈຂອງສັງຄົມກ່ຽວກັບລົດທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນ ແມ່ນອີງຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມທາງ ແມ່ນຍານພະຫະນະຮັບໃຊ້ວິຊາສະເພາະຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດບໍລິຫານ-ວິຊາການ, ສະມາຄົມ, ມູນນິທິທີ່ເຄື່ອນໄຫວຮັບໃຊ້ສາທາລະນະປະໂຫຍດ, ສໍາລັບລົດລັດ (ປ້າຍຟ້າ) ແມ່ນໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງເຊັ່ນດຽວກັບນັບແຕ່ລົດຮັບໃຊ້ບໍລິຫານທົ່ວໄປຈົນໄປຮອດລົດຕຳແໜງທຸກຂັ້ນ.
ຕອນທ້າຍທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ທະຫານຕໍາຫລວດ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ຜູ້ທີ່ໃຊ້ລົດ ແລະ ມີພະຫະນະທີ່ຕົນເປັນເຈົ້າຂອງມາເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ການເຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
10/11/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
02/11/2017
ພະຫັດ, 2 ພະຈິກ, 2017 - ຈັນ, 2 ພະຈິກ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a677.jpg528.29 KB
a678.jpg652.19 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 32,462,673
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30